vertaal

nlenfrdeitptrues

disclaimer

De genealogische gegevens zijn deels zelf in archieven,gevonden, deels uit publicaties en onderzoek van derden. Overname is toegestaan, mits niet voor commercieel gebruik. Een mailtje wordt op prijs gesteld en beantwoord.

Welkom

Deze pagina verwijst naar mijn oude homepage die te vinden is bij Planet

Genealogie van Laurens DE BOEF

index

Genealogie van Laurens DE BOEF

Als je zelf een (nazaat van) de Boef bent, wil ik graag een uitdraai van jouw voorouders maken. Kijk of een een aansluiting op deze pagina kunt vinden en klik hier. Met dank aan Sander de Boef voor informatie over de tak Culemborg/Deventer and thanks to Don Deboef for sending me a gedcom of the branch of Hendrick de Boef who emigrated to the USA. Ook heb ik gebruik gemaakt van de gegevens van Esther de Boef. De link van Cornelis naar Laurens de Boef (oudste generaties) is gelegd door Coen van Wijngaarden.

ZIE OOK: genealogie van Laurens de Boef, met grafische vormgeving

De Boevé is oorspronkelijk nederlandsch, gelijk de oe, in plaats van d e
franse ou, nog aanduidt. Het is eenvoudig De Boeve, een geslachtsnaa m
die ook als Den Bouf en Boef voorkomt. Dat iemand niet geerne Boef hee t
en dus pogingen aanwendt om die lelijke naam te verbloemen, kan ik mi j
voorstellen. Intussen, de hedendaagse slechte betekenis van dit woor d
ligt geenszins in de geslachtsnamen De Boeve, Den Bouf en Boef
opgesloten. Dit woord had oudtijds een andere gunstigere beduidenis .

Uit Nederlandse Geslachtnamen- Dr. A.E.H. Swaen
Bij-,Scheld-,Schimp- en Spotnamen.
Sondaar, (de) Boef ( Indien de naam zeer oud is kan hij ook betekenen :
knaap, knecht).

Een andere verklaring is dat Boef of Boeff een verkorte vorm is voor B oorver of Borever, en dát is gebleken weer een verkorte vorm te zijn v an Bodegraver, oftewel heel simpel: "van Bodegraven".

I. Laurens DE BOEF, geb. omstr. 1595.
Zijn kinderen:
1. Wouter Lourensz, volgt IIa.
2. Laurens Laurense, volgt IIb.

IIa. Wouter Lourensz DE BOEF, tr. 1e Well 17 april 1663 Stijntgen DAMEN, † vóór 1669, wed. van Jan Hendricksz SCHENDEL; tr. 2e Well 16 mei 1669 Fijke VAN DE WERCKE, wed. van Henderick Willemsz VAN DEN BUS.
Uit het eerste huwelijk:
1. Mayke DE BOEF, ged. Well 15 febr. 1663.
2. Laurens Woutersz DE BOEF, ged. Well 24 maart 1665.
3. Jan Woutersz DE BOEF, ged. Well 20 nov. 1666.
Uit het tweede huwelijk:
4. Geertruyt DE BOEF, ged. Well 27 febr. 1670.

IIb. Laurens Laurense DE BOEF, geb. omstr. 1625, Litmaat Driel 1657.
Zijn kinderen:
1. Wilemijntje DE BOEF, ged. Driel 29 jan. 1654.
2. Laurens Laurensz, volgt IIIa.
3. Gerrit (Geeraert) Laurensz, volgt IIIb.
4. Cathelijn DE BOEF, ged. Driel 3 aug. 1662.
5. Wouter DE BOEF, ged. Driel 2 sept. 1666, † ald. 6 sept. 1688.
6. Jesken DE BOEF, ged. Driel 22 dec. 1667.
7. Hendrik DE BOEF, ged. Driel 14 maart 1669.
8. Margriet DE BOEF, ged. Driel 4 juni 1671.

IIIa. Laurens Laurensz DE BOEF, ged. Driel 31 aug. 1656, tr. omstr. 1682Maeyken Cornelis, geb. omstr. 1660, † na 1698.
Uit dit huwelijk:
1. Laurens, volgt IVa.
2. Willem Laurensen, volgt IVb.
3. Lena DE BOEF, geb. Aalst omstr. 1687, † na 1712.

IVa. Laurens DE BOEF, ged. Veen 14 nov. 1683, schepen van de hoge heerlijkheid Ammerzoden, armmeester van Well, tr. 1e Jenneke Geurts VAN LAERT; tr. 2e Well 8 dec. 1714Grietje Jans, geb. Well; tr. 3e Well 26 aug. 1725Metije Cornelis VAN VALKENBURGH, geb. Well, ged. Well 13 febr. 1687, dr. van Cornelis Dielissen en Neelken Dirks en wed. van Gerrit Jansen VORMERS.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis, volgt Va.
2. Aaltje Laurensdr DE BOEF, geb. Well, begr. Overschie 24 jan. 1743, tr. Pijnacker 18 april 1734 Cornelis VISCH, geb. Pijnacker; hij hertr. Overschie 27 okt. 1743Jannetje BESEMER.
3. Govert Laurensz DE BOEF, geb. Nederhemert, † Overschie omstr. 20 juli 1774, tr. Overschie 6 mei 1736 Huibertje MIDDELKOOP.
4. Willem Louwersz, volgt Vb.
5. Geurt DE BOEF, ged. Veen 25 dec. 1707.

Va. Cornelis DE BOEF, tapper, tr. 1e Zuilichem 1727Lijsbeth BACKX, † 1745, dr. van Gijsbert Jans BACKS en Peterke Dircks VAN DER LAAR; tr. 2e Well 26 maart 1752 Marike HOPMANS, ged. Well 26 nov. 1724, begr. Brakel 16 maart 1793, dr. van Hendrik Dielisse en Anna Maria VAN HEYKOP.
Uit het eerste huwelijk:
1. Kornelis DE BOEF, ged. Brakel 25 okt. 1733, † vóór dec. 1738.
2. Jenneke DE BOEF, ged. Brakel 17 okt. 1734, tr. Brakel 28 april 1752Cornelis SWANENBURG.
3. Laurens DE BOEF, ged. Brakel 4 nov. 1736, † ald. vóór 1742.
4. Cornelis, volgt VIa.
5. Peterke DE BOEF, ged. Brakel 14 mei 1741, † vóór april 1745.
6. Laurens, volgt VIb.
7. Peterke DE BOEF, ged. Brakel 16 april 1745.
Uit het tweede huwelijk:
8. Hendrik, volgt VIc.
9. Marike DE BOEF, ged. Brakel 13 okt. 1754, † ald. 4 dec. 1841, tr. Matthijs DITJAR, † vóór 1841.
10. Elisabeth DE BOEF, ged. Brakel 2 nov. 1755, † ald. 22 juli 1795.
11. Anneke DE BOEF, ged. Brakel 3 juli 1757, † vóór juni 1762.
12. Govert, volgt VId.
13. Jan DE BOEF, ged. Brakel 9 nov. 1759, † vóór jan. 1764.
14. Anneke DE BOEF, ged. Brakel 20 juni 1762, † ald. 15 nov. 1834, tr. Erik VAN DER LAAR, geb. Brakel 1758, † ald. 14 nov. 1834, zn. van Arien VAN DE LAAR en Neelke VAN WILLIGEN.
15. Jan DE BOEF, ged. Brakel (Vuren) 8 jan. 1764, begr. Aalst 17 aug. 1777.

VIa. Cornelis DE BOEF, ged. Brakel 21 dec. 1738, † ald. 5 jan. 1823, tr. Brakel 20 jan. 1764Rebecca VAN BALEN, ged. Brakel 10 nov. 1743, † ald. 8 april 1829, dr. van Arien Jansen en Ariaantje Arisse VERSTEEGH.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis DE BOEF, ged. Brakel 16 sept. 1764.
2. Arie(n), volgt VIIa.
3. Lijbe DE BOEF, ged. Brakel 20 april 1767.
4. Jenneke DE BOEF, ged. Brakel 6 nov. 1768.
5. Peterke DE BOEF, ged. Brakel 8 april 1770.
6. Peterke DE BOEF, ged. Brakel 21 april 1771, † ald. 16 jan. 1849, tr. Brakel 3 mei 1789Arie Arisse VERSTEEGH, ged. Brakel 21 april 1754, † ald. 10 jan. 1820, zn. van Arie Ariese en Dirkie Jacobse PLUIJM en wedr. van Adriana SCHAAP.
7. Adriaantje DE BOEF, ged. Brakel 21 febr. 1773, tr. Brakel 19 nov. 1798Coenraad BEUTLER, geb. Wienne (canton Zürich, Zwitserland) 1770.
8. Elisabeth DE BOEF, geb. Brakel 8 nov. 1774.
9. Cornelis DE BOEF, geb. Brakel 28 dec. 1776, † ald. 3 jan. 1777.
10. Elisabeth DE BOEF, geb. Brakel 11 dec. 1777, † Den Haag 15 febr. 1823.
11. Jantje DE BOEF, geb. Brakel 16 sept. 1779, † ald. 6 febr. 1859, tr. Brakel 25 jan. 1801Pieter Pieterse DE JONG, geb. Brakel omstr. 1778, † ald. 7 febr. 1831, zn. van Pieter DE JONGH en Beleke Ariese VERSTEEG.
12. Cornelis DE BOEF, geb. Brakel 22 juni 1781, † ald. 10 maart 1824.
13. Jan DE BOEF, geb. Brakel 24 okt. 1783.
14. Jan DE BOEF, geb. Brakel 18 sept. 1785.
15. Jan DE BOEF, geb. Brakel 21 jan. 1787.

VIIa. Arie(n) DE BOEF, ged. Brakel 24 nov. 1765, arbeider, † Brakel 29 juli 1840, tr. 1e Brakel 21 april 1794Jozina VAN MOURIK, ged. Brakel 22 maart 1761, † ald. 16 aug. 1798, dr. van Jan en Dina DE RUIJTER; tr. 2e Brakel 10 juni 1804Pietronella MOLENBERG, geb. Harderwijk, ged. Harderwijk 16 juni 1774, † Brakel 29 april 1841.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis, volgt VIIIa.
2. Jan, volgt VIIIb.
Uit het tweede huwelijk:
3. Klaas, volgt VIIIc.
4. Evertje DE BOEF, geb. Brakel 26 nov. 1807, † ald. 29 juni 1819.
5. Evert DE BOEF, geb. Brakel 4 maart 1809.
6. Evert DE BOEF, geb. Brakel 13 juli 1811, † ald. 28 april 1812.
7. Arie, volgt VIIId.

VIIIa. Cornelis DE BOEF, geb. Brakel 20 okt. 1794, † Vuren 27 april 1888, tr. Vuren 25 maart 1824Elisabeth DE VRIES, geb. Vuren 25 nov. 1803, † ald. 24 maart 1887, dr. van Philippus Ariensz en Neeske Jansdr DE GOEY.
Uit dit huwelijk:
1. Jozina DE BOEF, geb. Vuren 23 okt. 1824, † ald. 23 april 1862, tr. Vuren 16 april 1853Arie MUILENBURG, geb. Vuren 28 sept. 1825, zn. van Cornelis en Hendrika WILLEMSTIJN.
2. Philippus DE BOEF, geb. Vuren 27 maart 1826, † ald. 14 juli 1826.
3. Arien DE BOEF, geb. Vuren 27 maart 1826, † ald. 17 juli 1826.
4. Philippus, volgt IXa.
5. Arie, volgt IXb.
6. Neeske DE BOEF, geb. Vuren 2 aug. 1832, † ald. 17 april 1905, tr. Vuren 23 okt. 1857Gijsbert VAN DER VLIET, geb. Vuren 15 dec. 1823, † ald. 16 juli 1909, zn. van Teuntje VAN DER VLIET.
7. NN DE BOEF, geb. Vuren 2 febr. 1835, † ald. 2 febr. 1835.
8. Nicolaas, volgt IXc.
9. Aaltje DE BOEF, geb. Vuren 28 sept. 1838, † ald. 29 maart 1848.
10. Evert, volgt IXd.
11. Elisabeth DE BOEF, geb. Vuren 19 okt. 1841, † ald. 22 febr. 1844.

IXa. Philippus DE BOEF, geb. Vuren 6 aug. 1827, Schoenmaker, † Vuren 27 juni 1900, tr. Vuren 23 juni 1853Jannigje DE WIT, geb. Vuren 22 april 1828, † ald. 21 juli 1898, dr. van Johannes en Jantje DE WIT.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth DE BOEF, geb. Herwijnen 12 nov. 1853, † Vuren 13 febr. 1854.
2. Cornelis DE BOEF, geb. Vuren 7 jan. 1855, † ald. 16 maart 1855.
3. Elisabeth DE BOEF, geb. Herwijnen 18 maart 1856, † ald. 14 juni 1858.
4. Johannes DE BOEF, geb. Herwijnen 3 dec. 1858, † Vuren 7 mei 1861.
5. Elisabeth DE BOEF, geb. Vuren 22 dec. 1859, † ald. 12 okt. 1860.
6. Johannes, volgt Xa.
7. Cornelis DE BOEF, geb. Vuren 14 jan. 1863, † ald. 25 jan. 1933, tr. Heukelum 9 mei 1890Maria VAN DER GIESSEN, geb. Heukelum omstr. 1873, dr. van Aart en Adriana WELBIE.
8. Johanna DE BOEF, geb. Vuren 17 jan. 1865, tr. Vuren 22 mei 1884Gijsbert VAN ES, geb. Vuren omstr. 1856, zn. van Hermen en Neeltje VAN TUIJL.
9. Arie DE BOEF, geb. Vuren 10 nov. 1872, † ald. 8 sept. 1873.

Xa. Johannes DE BOEF, geb. Vuren 31 aug. 1861, tr. Vuren 19 aug. 1893Jantje Pietje VOSWINKEL, geb. Asperen 7 maart 1870, dr. van Pieter en Cornelia WELBIE en wed. van Antonie Jacobus VAN HOOGENHUIZEN.
Uit dit huwelijk:
1. NN DE BOEF, geb. Gorinchem 18 juli 1894, † ald. 18 juli 1894.
2. Jannigje DE BOEF, geb. Gorinchem 3 sept. 1895, tr. Rotterdam 6 dec. 1911Cornelis REGEER, geb. Rotterdam omstr. 1890, zn. van Louis en Adriaantje SMIT.

IXb. Arie DE BOEF, geb. Vuren 22 febr. 1830, arbeider, † Vuren 18 dec. 1904, tr. Vuren 3 juli 1862Maaike VAN WILLIGEN, geb. Vuren 10 nov. 1836, † ald. 15 febr. 1923, dr. van Huibert en Metje VAN DER WAL.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt Xb.
2. Huibert DE BOEF, geb. Vuren 3 sept. 1864, † ald. 17 okt. 1890.
3. levenloos DE BOEF, levenloze dochter, geb. Vuren 12 aug. 1865.
4. Elisabeth DE BOEF, geb. Vuren 17 juli 1866, tr. Vuren 30 mei 1890Pieter KOUWENHOVEN, geb. Ameide omstr. 1864, zn. van Hendrik en Jacoba VAN HOUWELINGEN en wedr. van Elizabeth VAN DER LEDEN.
5. Metje DE BOEF, geb. Vuren 8 jan. 1868, † Gorinchem 6 dec. 1890.
6. Jozina DE BOEF, geb. Vuren 27 jan. 1869.
7. Maria DE BOEF, geb. Vuren 26 aug. 1870, † Gorinchem 3 jan. 1947, tr. Vuren 18 aug. 1900Frederik SCHALK, geb. Vuren omstr. 1873, † ald. 20 juni 1936, zn. van Pieter en Antje POOLMAN.
8. Maaike DE BOEF, geb. Vuren 7 jan. 1872, † Gorinchem 26 sept. 1944, tr. 7 mei 1902Willem GELDERMAN, geb. Den Haag 18 sept. 1878.
9. Areke DE BOEF, geb. Vuren 30 jan. 1873, † ald. 13 april 1873.
10. Arie DE BOEF, geb. Vuren 2 april 1874.
11. Areke DE BOEF, geb. Vuren 6 juli 1875, † ald. 20 febr. 1876.
12. Philippus DE BOEF, geb. Vuren 20 jan. 1878, † ald. 20 juli 1888.

Xb. Cornelis DE BOEF, geb. 14 jan. 1863, † Dalem 8 juni 1948, tr. Heukelum 17 sept. 1903Aafje VAN AALSBURG, geb. Spijk 26 juni 1870, † Dalem 31 dec. 1951.
Uit dit huwelijk:
Arie Cornelis DE BOEF, geb. Dalem maart 1912, † Canada 2001, tr. omstr. 1949Jo VAN DER HOEVEN, geb. omstr. 1915, † 2000.

IXc. Nicolaas DE BOEF, geb. Vuren 2 juni 1837, Landbouwer en voorman op de steenfabriek, † Laag-Dalem 5 dec. 1914, tr. Heukelum 9 april 1868Regina DE JONG, geb. Spijk, gem Heukelum 19 juli 1845, dienstbode, † Gorinchem, Molenstraat 16 febr. 1919, dr. van Arie en Marcelina VAN RIJSWIJK.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt Xc.
2. Mazelina DE BOEF, geb. Heukelum 26 aug. 1870, † Gorinchem 8 jan. 1954, tr. Gorinchem 22 jan. 1901Pieter Johannes CHRISTEN, geb. Gorinchem 14 jan. 1870, houtdraaier, † Leerbroek 16 nov. 1944, zn. van Pieter en Johanna SNOEK.
3. Elisabeth DE BOEF, geb. Heukelum 16 febr. 1872, † ald. 10 aug. 1872.
4. Elisabeth DE BOEF, geb. Heukelum 6 maart 1873, † ald. 13 maart 1875.
5. Levenloos kind, levenloos kind, geb. Heukelum 10 april 1874.
6. Arie DE BOEF, geb. Heukelum 27 maart 1875, † ald. 26 juni 1875.
7. Levenloos kind, levenloos kind, geb. Heukelum 3 juni 1876.
8. Elisabeth DE BOEF, geb. Heukelum 19 juni 1877, † 3 okt. 1877.
9. Arie DE BOEF, geb. Heukelum 19 juli 1879, † ald. 20 okt. 1879.
10. Elisabeth DE BOEF, geb. Heukelum 23 aug. 1880, † ald. 18 dec. 1880.
11. Areke DE BOEF, geb. Heukelum 26 okt. 1881, † ald. 1 nov. 1882.
12. Arie DE BOEF, geb. Gorinchem 13 dec. 1882, † Heukelum 2 maart 1883.
13. Elisabeth Regina DE BOEF, geb. Heukelum 6 febr. 1884, † ald. 21 aug. 1884.
14. Nicolaas DE BOEF, geb. Heukelum 26 sept. 1885, † ald. 23 jan. 1886.
15. Elisabeth Regina DE BOEF, geb. Heukelum 28 jan. 1887, † ald. 8 maart 1887.
16. Elisabeth DE BOEF, geb. Heukelum 24 sept. 1888, † ald. 19 febr. 1889.
17. Arie DE BOEF, geb. Heukelum 29 maart 1890, † ald. 28 april 1890.

Xc. Cornelis DE BOEF, geb. Heukelum 24 april 1869, steenfabriekarbeider, † Vuren 11 juni 1936, tr. Gorinchem 13 aug. 1903Cornelia VAN STENIS, geb. Almkerk 16 mei 1877, † Vuren 28 april 1920, dr. van Gobel Marinus en Cornelia VAN DE WATER.
Uit dit huwelijk:
1. Regina DE BOEF, geb. Vuren 18 sept. 1904, † Puttershoek 21 mei 1988, tr. Heukelum 25 juli 1930Marinus VAN AALSBURG, geb. Spijk (ZH) 8 april 1905, † Puttershoek 14 juni 1986, zn. van Cornelis en Hendrika VAN WEELDEN.
2. Cornelia DE BOEF, geb. Vuren 3 sept. 1905, † ald. 17 juli 1918.
3. Nicolaas, volgt XIa.
4. Gobelina Maria DE BOEF, geb. Vuren 10 juli 1908, † Gorinchem 16 mei 1996, tr. Vuren 19 aug. 1933Atze HENSTRA, geb. Ter Horne (Friesland) 17 dec. 1904, † Gorinchem 22 nov. 2002.
5. Gobel Marinus, volgt XIb.
6. Maselina DE BOEF, geb. Vuren 16 febr. 1911, † ald. 11 aug. 1911.
7. Maselina DE BOEF, geb. Vuren 14 sept. 1912, † Gorinchem 18 mei 2004, gecrem. Rotterdam 24 mei 2004, tr. Vuren 30 april 1932Wietze KONING, geb. Beets (gem Opsterland), Friesland 5 febr. 1904, † Gorinchem 9 mei 1978.
8. Maria DE BOEF, geb. Vuren 2 okt. 1914, † 29 aug. 1920.
9. Johanna DE BOEF, geb. Vuren 14 juni 1916, † Gorinchem 13 april 2013, tr. Vuren 22 juni 1938Hendriekus DE JONG, geb. Spijk (ZH) 7 dec. 1911, behanger, stoffeerder, † Lingewaal 22 sept. 1991, zn. van Hendrik en Hendrika GOLVERDINGEN.
10. levenloos DE BOEF, levenloze zoon, geb. Vuren 18 april 1918.

XIa. Nicolaas DE BOEF, geb. Dalem 2 april 1907, † Gorinchem 24 maart 2005, begr. Vuren 29 maart 2005, tr. Heukelum 22 juni 1933Cornelia DE JONG, geb. Spijk 17 mei 1907, † Beatrixziekenhuis, Gorinchem 23 juni 1989, dr. van Hendrik en Hendrika GOLVERDINGEN.
Uit dit huwelijk:
1. Corrie DE BOEF, geb. Dalem (gem. Vuren) Beatrixweg, 4 maart 1935, tr. Vuren 12 febr. 1958Gerrit VAN DER BEEK, geb. Arkel, Rietveld 5 25 juni 1934, timmerman, werkvoorbereider, bedrijfsleider bij staalkabelfabriek "De Haan" in Gorinchem, † Arkel 4 maart 2003, zn. van Gerrit en Teuntje Cornelia BLIJ.
2. Hendrika DE BOEF, geb. Dalem 18 mei 1939, tr. Vuren 1 dec. 1961Theodorus FLENTERIE, geb. Den Haag 25 jan. 1939.
3. Regina DE BOEF, geb. Dalem 25 sept. 1941, tr. Vuren 14 febr. 1964Maarten BOUTER, geb. Oud Alblas 2 okt. 1941.

XIb. Gobel Marinus DE BOEF, geb. Vuren 2 jan. 1910, † ald. 25 jan. 1963, begr. Dalem 28 jan. 1963, tr. Heukelum 14 juli 1938Maaike DE JONG, geb. Spijk (ZH) 2 mei 1916, † Gorinchem 28 april 2004, begr. Dalem 4 mei 2004, dr. van Hendrik en Hendrika GOLVERDINGEN.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia DE BOEF, geb. Dalem 7 febr. 1940, ged. Gorinchem 25 febr. 1940, winkelbediende, huisvrouw, tr. Vuren 10 juli 1962Jurianus Martinus DE KONING, geb. Bodegraven 24 jan. 1937, keurmeester van vee en vlees, controleur bij de veterinaire inspectie van de volksgezondheid, bij het ministerie van VWS. tevens BOA.
2. Hendrika DE BOEF, geb. Dalem 5 nov. 1941, † ald. 6 nov. 1941.
3. Cornelis, volgt XIIa.
4. Hendrik, volgt XIIb.
5. Hendrika DE BOEF, geb. Dalem 8 okt. 1947, ged. Gorinchem, kantoorbediende, huisvrouw, tr. Gorinchem 8 okt. 1970Willem Adrianus VAN DER LEUN, geb. Gorinchem 9 okt. 1942, bedrijfsleider in koekfabriek ’Merba’ Sliedrecht, zn. van Arie Jan Cornelis en Gerrigje BRAKEL.
6. Regina Hendrika DE BOEF, geb. Dalem 9 april 1951, ged. Gorinchem, begeleidster in een tehuis - huisvrouw, tr. Gorinchem 6 mei 1977Cornelis Johannes VAN ASCH, geb. Dordrecht 6 aug. 1951, medewerker bij Lips brandkasten te Dordrecht, zn. van Matthijs en Jetje Beatrix VERMEIJ.

XIIa. Cornelis DE BOEF, geb. Dalem 14 febr. 1944, ged. Gorinchem, amanuensis, † Amsterdam juli 2011, tr. Leerdam 26 nov. 1969 (door echtsch. ontbonden 1975) Bastiana BOOT, geb. Leerdam? 22 sept. 1946, hoofdverpleegkundige.
Uit dit huwelijk:
Gobel Marinus DE BOEF, geb. Leerdam 31 okt. 1971.

XIIb. Hendrik DE BOEF, geb. Dalem 21 juni 1945, ged. Gorinchem, veehouder, landbouwer, tr. Gorinchem 10 juli 1969Anneke Maria DEKKER, geb. Gorinchem 1 aug. 1947, kraamverzorgster, dr. van Dirk en Teuntje Maria RINGLEVER.
Uit dit huwelijk:
1. Esther DE BOEF, geb. Dalem 16 juli 1970, rechtenstudie, lerares, woont in Madrid (Spanje).
2. Allard-Jan, volgt XIIIa.
3. Maria Elisabeth DE BOEF, geb. Picton, Canada 27 april 1982.

XIIIa. Allard-Jan DE BOEF, geb. Dalem 24 sept. 1972, agrarier, maatschap met zijn vader, tr. Bloomfield (Canada) 20 jan. 2000Michelle LEVETT.
Uit dit huwelijk:
Jackson Hendrik DE BOEF, geb. 26 maart 2001.

IXd. Evert DE BOEF, geb. Vuren 11 april 1840, arbeider, tr. 1e 18 aug. 1864Adriana WALRAVEN, geb. Vuren 19 juni 1844, † Spijk (ZH) 19 april 1872, dr. van Nicolaas en Johanna Petronella LEEMANS; tr. 2e Gorinchem 13 febr. 1873Johanna Cornelia SONNEVELT, geb. Veen 20 nov. 1827, † Heukelum 8 febr. 1906, dr. van Jan en Willemijntje VAN IJZEREN.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis DE BOEF, geb. Nieuwpoort 13 jan. 1865, † ald. 25 febr. 1865.
2. Nicolaas, volgt Xd.
3. Cornelis DE BOEF, geb. Heukelum 22 febr. 1869, † ald. 14 april 1872.
4. Levenloos kind, geb. 15 juni 1871, † 15 juni 1871.

Xd. Nicolaas DE BOEF, geb. Langerak 8 juni 1866, † Heukelum 12 aug. 1900, tr. Herwijnen 27 okt. 1893Jenneke DE KOCK, geb. Herwijnen omstr. 1868, dr. van Pieter en Jantje DE KUIJPER.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus DE BOEF, geb. Heukelum omstr. 1898, † ald. 20 jan. 1907.
2. Jantje DE BOEF, geb. Heukelum omstr. april 1899, † ald. 21 juli 1899.
3. Nicolaas Jan DE BOEF, geb. Heukelum omstr. juli 1900, † ald. 1 dec. 1900.

VIIIb. Jan DE BOEF, geb. Brakel 24 febr. 1797, † ald. 24 dec. 1844, tr. Brakel 31 dec. 1824Cornelia BRAND, geb. Zuilichem 2 mei 1799, † Brakel 12 jan. 1878, dr. van Hendrik en Cornelia VAN WIJNEN.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt IXe.
2. Hendrik, volgt IXf.
3. Arie, volgt IXg.
4. Cornelia DE BOEF, geb. Brakel 13 okt. 1831, † ald. 25 maart 1910, tr. Brakel 26 april 1855Matthijs VAN WIJGERDEN, geb. Brakel 8 juli 1826, † ald. 30 april 1906, zn. van Jan en Dirkje VAN ZANT en wedr. van Cornelia KOOIJMANS.
5. Josina DE BOEF, geb. Brakel 3 nov. 1835, † ald. 30 jan. 1836.
6. Josina DE BOEF, geb. Brakel 21 mei 1837, † ald. 13 juni 1838.
7. Evert Hendrik DE BOEF, geb. Brakel 22 april 1839, † ald. 5 april 1840.
8. Josina DE BOEF, geb. Brakel 10 juni 1842, † ald. 1 mei 1894, tr. Brakel 22 juli 1868Jan VAN DER LINDEN, geb. Brakel 8 jan. 1837, † ald. 28 april 1917, zn. van Jan en Martijntje VAN WIJGERDEN.

IXe. Cornelis DE BOEF, geb. Brakel 18 mei 1825, visser, † Brakel 23 dec. 1911, tr. Brakel 10 april 1863Peterke DE VRIES, geb. Brakel 7 juni 1837, † ald. 22 juli 1898, dr. van Willem en Adriaantje DE VRIES.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia DE BOEF, geb. Brakel 29 dec. 1863, † ald. 9 febr. 1936, tr. Brakel 16 mei 1888Hendrikus VERVOORN, geb. Brakel 20 nov. 1854, † ald. 13 april 1930, zn. van Arie en Jenneke WITMER.
2. Willemina DE BOEF, geb. Brakel 16 juli 1865, † ald. 12 aug. 1950, tr. Brakel 7 juni 1894Huibert DE VRIES, geb. Brakel 3 april 1862, akkerbouwer, † Brakel 26 juni 1914, zn. van Johannes en Huibertje VAN KOOIJ.
3. Adriana DE BOEF, geb. Brakel 21 nov. 1867, † ald. 15 april 1868.
4. Jan, volgt Xe.
5. Willem DE BOEF, geb. Brakel 7 febr. 1871, † ald. 17 sept. 1871.
6. Adrianus DE BOEF, geb. Brakel 22 juli 1872, † ald. 28 sept. 1872.
7. levenloos DE BOEF, levenloze dochter, geb. Brakel 20 juni 1873, ged. Brakel 20 juni 1873.
8. Adriana DE BOEF, geb. Brakel 2 sept. 1874, † ald. 2 mei 1948, tr. Brakel 6 dec. 1893Wouter VAN MOURIK, geb. Brakel 25 mei 1857, † ald. 18 aug. 1934, zn. van Jan en Jannigje GIJBEN.
9. Hendrik DE BOEF, geb. Brakel 9 mei 1876, † ald. 8 juni 1876.
10. levenloos DE BOEF, levenloze zoon, geb. Brakel 4 april 1877.
11. Hendrik DE BOEF, geb. Brakel 20 juli 1879, † ald. 25 okt. 1879.
12. Hendrika DE BOEF, geb. Brakel 15 aug. 1880, † ald. 5 sept. 1880.
13. Hendrik DE BOEF, geb. Brakel 26 aug. 1881, † ald. 19 sept. 1881.

Xe. Jan DE BOEF, geb. Brakel 8 febr. 1869, visser, † Brakel 21 sept. 1900, tr. Brakel 29 mei 1895Hermina VAN WIJGERDEN, geb. Brakel 29 maart 1870, † ald. 5 maart 1937, dr. van Arie en Carolina ERMSTRANG; zij hertr. Brakel 8 febr. 1912Steven Antonie ERMSTRANG.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt XIc.
2. Arie, volgt XId.
3. Peter DE BOEF, geb. Brakel 19 maart 1900, † ald. 14 aug. 1979, tr. Bertha Hendrika VAN DALEN, geb. Brakel 26 maart 1904, † Gameren 3 okt. 1998, dr. van Leendert en Geertje VAN TONGERLO.

XIc. Cornelis DE BOEF, geb. Brakel 11 april 1896, † ald. 4 sept. 1983, tr. Brakel 22 juli 1925Martijntje VAN WIJK, geb. Brakel 12 nov. 1897, † ald. 28 okt. 1978, dr. van Arie en Teuntje VAN DEN OEVER.
Uit dit huwelijk:
Teuntje DE BOEF, geb. Brakel 24 mei 1927, † Brakel? 31 juli 2010, tr. Martinus DUIJZER, zn. van Hendrik en Antonia VAN BALEN.

XId. Arie DE BOEF, geb. Brakel 7 juni 1898, schippersknecht, † Brakel 18 maart 1973, tr. Brakel 6 juni 1928Hendrika Adriana PELLE, geb. Brakel 26 nov. 1897, † ald. 12 juni 1980, dr. van Jan en Martijntje VAN DER LINDEN.
Uit dit huwelijk:
Jan DE BOEF, geb. Brakel 21 febr. 1929.

IXf. Hendrik DE BOEF, geb. Brakel 18 juli 1826, † Delft 12 april 1911, tr. Brakel 3 juni 1852Aartje NAAIJEN, geb. Brakel 22 jan. 1827, † Delft 26 okt. 1902, dr. van Peter en Antonia WIERAND.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt Xf.
2. Peterke DE BOEF, geb. Brakel 13 aug. 1856, † Heerewaarden 30 nov. 1919, tr. Heerenwaarde 19 april 1879Frans Hendrik VAN DEN OEVER, geb. Heerenwaarde 16 juni 1854, zn. van Hendrik Gebhard en Lijntje VERMEULEN.
3. Cornelis DE BOEF, geb. Brakel 8 april 1859, † ald. 17 maart 1869.
4. Anthonie, volgt Xg.
5. Hendrik DE BOEF, geb. Brakel 26 nov. 1864, † ald. 11 okt. 1871.
6. Arie, volgt Xh.

Xf. Jan DE BOEF, geb. Brakel 30 aug. 1852, † Zutphen 3 jan. 1936, tr. Heerenwaarde 17 nov. 1877Anneke VAN HOFTEN, geb. Heerenwaarde 22 sept. 1856, † Dreumel 21 mei 1934, dr. van Gerrit en Johanna VAN DE POL.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt XIe.
2. Johanna DE BOEF, geb. Heerenwaarde 18 okt. 1879, † Heerewaarden 16 aug. 1880.
3. Gerrit DE BOEF, geb. Heerenwaarde 24 dec. 1880, † Heerewaarden 22 mei 1881.
4. Johanna DE BOEF, geb. Heerenwaarde 26 maart 1882, † Den Bosch 18 mei 1926, tr. 1e NN; tr. 2e Hurwenen 22 okt. 1908Adrianus VAN BALLEGOOIJEN, geb. Heerenwaarde 16 jan. 1886, zn. van Adrianus en M VAN ZUIDAM.
5. Arie DE BOEF, geb. Heerewaarden 26 febr. 1885, † ald. 29 maart 1885.
6. Gerrit, volgt XIf.
7. Artje DE BOEF, geb. Heerewaarden 21 april 1889, tr. Dreumel 27 mei 1916Mattheus VAN DER LINDEN, geb. Zaltbommel 11 aug. 1888, wagenmaker, † Zaltbommel 25 april 1960, zn. van Mattheus en Gerrigje SCHOUTEN.
8. Cornelia Jacoba DE BOEF, geb. Heerewaarden 2 maart 1892, † ald. 14 febr. 1968, tr. Dreumel 28 juni 1913Daniel VAN ALPHEN, geb. Heerewaarden 3 juni 1884, † ald. 1 juni 1943, zn. van Gerrit en Christina VAN HOFTEN.
9. Jan DE BOEF, geb. Heerewaarden 11 nov. 1894, † ald. 13 nov. 1979, tr. Metje JANSEN, geb. Heerewaarden 23 aug. 1896, † ald. 12 nov. 1978.
10. Christina DE BOEF, geb. Heerewaarden 18 sept. 1897, † Tiel 9 febr. 1987, tr. Dreumel 24 april 1924Johannes Marinus VAN ZON, geb. Dreumel 1 maart 1897, riviervisser, † Tiel 19 jan. 1989, zn. van Aart en Jenneke Gerritje WOLF.

XIe. Hendrik DE BOEF, geb. Heerewaarden 9 mei 1878, steenfabrieksarbeider, tr. Dreumel 3 maart 1906Regina SCHRIJVERS, geb. Dreumel 27 aug. 1886, dr. van Jan en Jacomijna VAN ZUIDAM.
Uit dit huwelijk:
1. Anna DE BOEF, geb. Dreumel dec. 1907, † ald. 11 nov. 1908.
2. Anna DE BOEF, geb. Dreumel 12 dec. 1910.
3. Jan Hendrik DE BOEF, geb. Dreumel 28 april 1914.
4. levenloos DE BOEF, levenloze zoon, geb. Dreumel 30 dec. 1915.
5. Hendrik DE BOEF, geb. Hurwenen 23 april 1924, † 22 dec. 1992, begr. Zevenaar.

XIf. Gerrit DE BOEF, geb. Dreumel (gem. Heerenwaarde) 17 maart 1886, † Heerewaarden 1 april 1977, tr. Heerenwaarde 2 april 1910Cornelia SCHREUDERS, geb. Heerenwaarde 9 april 1888, † Heerewaarden 13 jan. 1980, dr. van Johannes Toon en Sijntje VAN HEUSDEN.
Uit dit huwelijk:
1. Jan DE BOEF.
2. Johannes Toon DE BOEF, geb. Dreumel 1910, † Heerewaarden 29 mei 1912.
3. Johannes Toon DE BOEF, geb. Heerewaarden omstr. mei 1917, † ald. 13 aug. 1917.

Xg. Anthonie DE BOEF, geb. Brakel 26 juni 1862, † Delft 25 febr. 1934, tr. Delft 22 mei 1889Johanna Maria Christina BRAIJE, geb. Delft omstr. 1859, † ald. 18 nov. 1938, dr. van Petrus Josephus en Johanna HOENSELAAR.
Uit dit huwelijk:
1. Aartje DE BOEF, geb. Delft 15 mei 1890, tr. Delft 21 aug. 1912Arie Martinus VERMEULEN, geb. Delft omstr. 1886, zn. van Kors en Johanna GROEN.
2. Anna Maria DE BOEF, geb. Delft 10 juni 1892, tr. Hof van Delft 18 nov. 1914Gilles Corneille Adriaan LA BRIJN, geb. Hof van Delft omstr. 1888, zn. van Gilles Corneille Jacques en Anthonette Catharina BEEK.
3. Pieternella Josephina DE BOEF, geb. Delft 10 dec. 1893, tr. Delft 6 juni 1917Johan Casper VAN STIGHT, geb. Delft 17 dec. 1892, zn. van Jacob en Johanna Hendrina KRAMER.
4. Hendrika Anthonia DE BOEF, geb. Delft 24 sept. 1895, tr. Delft 23 mei 1919Marinus Christiaan COENEN, geb. Utrecht omstr. 1893, zn. van Michiel Jozef Willem en Geertruida VAN BOOM.
5. Anthonie DE BOEF, geb. Delft 23 okt. 1898, tr. Delft 8 jan. 1926Grietje Geerts MEYER, geb. Vrijenban omstr. 1905, dr. van Arie en Andriesje BIJKERK.
6. Jean Baptist Michel DE BOEF, geb. Hof van Delft 15 juli 1900, tr. Delft 4 maart 1936Geertruida OVERVOORDE, geb. Delft omstr. 1911, dr. van Jan Dirk en Antje OVERKLEEFT.

Xh. Arie DE BOEF, geb. Brakel 14 okt. 1867, † Rijswijk (ZH) 25 juni 1955, tr. 1e Delft 19 nov. 1890Maria Cornelia LAROS, geb. Delft 18 maart 1870, † ald. 13 aug. 1928, dr. van Gijsbertus en Maria KRUIJSWIJK; tr. 2e Brakel maart 1931Cornelia VAN WIJGERDEN, wed. van J. VAN DER LINDEN.
Uit het eerste huwelijk:
1. levenloos DE BOEF, levenloos kind, geb. Delft 23 aug. 1891.
2. Hendrik DE BOEF, geb. Hof van Delft 2 nov. 1892, † ald. 17 febr. 1896.
3. Maria DE BOEF, geb. Hof van Delft 29 okt. 1894, tr. Delft 26 mei 1920Johannes KUHN, geb. Delft omstr. 1897, † ald. 14 juli 1961, zn. van Jacob en Trijntje VOGELENZANG.
4. Aartje DE BOEF, geb. ’t Hof van Delft 9 febr. 1897, tr. Delft 22 nov. 1922Wilhelmus KNIP, geb. Delft omstr. 1897, zn. van Jacobus Johannes en Alida Christina OPPERHUIZEN.
5. Gijsbertus DE BOEF, geb. ’t Hof van Delft 20 nov. 1898, tr. Delft 17 mei 1922Emma Dirkje DAM, geb. Delft omstr. 1900, dr. van Simon en Geertje VAN GEEST.
6. Margaretha Carolina DE BOEF, geb. Hof van Delft omstr. 1901, † 1993, tr. Delft 15 juni 1921Anthonie Lodewijk BEMENER, geb. Delft omstr. 1900, zn. van Anthonie Lodewijk en Janna Geertruida ROELOFSEN.
7. Jozina DE BOEF, geb. Hof van Delft 18 okt. 1902, tr. Delft 28 sept. 1927Leendert VLASBLOM, geb. Delft 22 febr. 1902, † ald. 3 dec. 1940, zn. van Cornelis en Willemina HOUTZAGER.
8. Cornelia Gerarda DE BOEF, geb. Hof van Delft 29 juli 1905, † Arnhem 3 mei 2000.
9. Gerdina DE BOEF, geb. Hof van Delft 3 mei 1908, † ald. 11 aug. 1908.

IXg. Arie DE BOEF, geb. Brakel 23 juni 1829, visser, † Brakel 22 maart 1899, tr. Brakel 24 april 1862Teuntje VAN ZANTEN, geb. Brakel 24 sept. 1834, † ald. 16 april 1915, dr. van Roelof en Heijltje VAN MAREN.
Uit dit huwelijk:
1. Heiltje DE BOEF, geb. Brakel 5 sept. 1862, † ald. 10 okt. 1862.
2. Jan DE BOEF, geb. Brakel 22 juli 1863, † ald. 2 aug. 1864.
3. Jan DE BOEF, geb. Brakel 15 sept. 1864, † ald. 22 sept. 1865.
4. Helena DE BOEF, geb. Brakel 20 febr. 1866, † ald. 23 juni 1928, tr. Brakel 15 mei 1884Daniel MIJDAM, geb. Heerenwaarde 24 april 1865, † Brakel 6 maart 1935, zn. van Joost Aart en Ariaantje VAN ALPHEN.
5. Jan, volgt Xi.
6. Roelof DE BOEF, geb. Brakel 7 aug. 1869, † ald. 29 aug. 1870.
7. Cornelia DE BOEF, geb. Brakel 5 jan. 1871, † ald. 24 maart 1871.
8. Roelof DE BOEF, geb. Brakel 15 febr. 1874, † ald. 11 maart 1874.
9. Roelof, volgt Xj.
10. Cornelia DE BOEF, geb. Brakel 6 juli 1876, † ald. 22 sept. 1876.
11. Cornelia DE BOEF, geb. Brakel 14 aug. 1877, † ald. 29 okt. 1877.

Xi. Jan DE BOEF, geb. Brakel 6 nov. 1867, visser, † Brakel 16 nov. 1918, tr. Brakel 29 aug. 1895Johanna VAN DALEN, geb. Brakel 21 nov. 1872, † ald. 24 nov. 1948, dr. van Hendrik en Jantje DE RIDDER.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt XIg.
2. Teuntje DE BOEF, geb. Brakel 22 april 1897, † ald. 8 juni 1919.
3. Jan DE BOEF, geb. Brakel 1 jan. 1899, † 19 febr. 1990, tr. Wilhelmina Maria STEIJN, geb. 2 jan. 1898, † 29 dec. 1994.
4. Areke DE BOEF, geb. Brakel 2 april 1901, † ald. 23 dec. 1949.
5. Arie DE BOEF, geb. Brakel 2 febr. 1903, † ald. 24 maart 1906.
6. Johannes Hendrik DE BOEF, geb. Brakel 6 okt. 1904, † ald. 22 maart 1906.
7. Johanna DE BOEF, geb. Brakel 24 maart 1906, † ald. 19 jan. 1908.
8. Johanna DE BOEF, geb. Brakel 5 nov. 1908, kraamverzorgster 1937, † Zaltbommel 26 maart 1989, tr. 13 juli 1932Hendrikus VAN MOURIK, geb. Gameren 23 sept. 1909, † Ammerzoden 9 okt. 2002, zn. van Jan en Mina VAN HEES.
9. Arie Johannes DE BOEF, geb. Brakel 1 juni 1912, † ald. 20 maart 1914.

XIg. Hendrik DE BOEF, geb. Brakel 18 febr. 1896, † ald. 15 febr. 1954, tr. Brakel jan. 1924Janna GRANDIA, geb. Brakel 1 febr. 1902.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt XIIc.
2. Cornelis DE BOEF, geb. Brakel 8 juni 1926, † Brakel? 28 febr. 1999, tr. Elisabeth VAN DER LINDEN, geb. 21 mei 1927, † Brakel? 21 juli 2005, dr. van Leendert en Gerrigje SCHREUDERS.
3. Teunis DE BOEF, geb. Brakel 9 april 1935, † ald. 23 april 1935.
4. Teunis DE BOEF, geb. Brakel aug. 1936.

XIIc. Jan DE BOEF, geb. Brakel 3 maart 1924, † 30 dec. 1995, tr. Beatrix VAN HEUSDEN, geb. 29 dec. 1925, † ald. 28 juni 2010, dr. van Dirk en Maria VERSTEEG.
Uit dit huwelijk:
1. Marian DE BOEF, tr. Bas KRUIS.
2. Henny DE BOEF, tr. Bas VAN LOON.
3. levenloos DE BOEF, levenloos kind, geb. Brakel 5 aug. 1955.

Xj. Roelof DE BOEF, geb. Brakel 7 mei 1875, † Bergen op Zoom 11 nov. 1950, begr. Vuren, tr. Vuren 27 okt. 1899Gerritje BAKKER, geb. Vuren 1 sept. 1867, † ald. 2 nov. 1940, dr. van Evert en Jantje CAMPAGNE.
Uit dit huwelijk:
1. Teuntje DE BOEF, geb. Brakel 27 juli 1900, † Vuren 19 jan. 1921.
2. Jantje DE BOEF, geb. Brakel 28 sept. 1901, † Vuren 15 mei 1948.
3. Evert DE BOEF, geb. Brakel 22 april 1903.
4. Catrines Johannes DE BOEF, geb. Vuren omstr. 1905, fabrieksarbeider, † Renkum 26 aug. 1938.
5. Roelof Arie DE BOEF, geb. Vuren 1910, † Zaltbommel 24 febr. 1960, tr. Johanna Gijsbertje JEHÉE; zij hertr. Gerrit VAN DER KOPPEL en tr. 3e Pieter VIVEEN.

VIIIc. Klaas DE BOEF, geb. Brakel 7 febr. 1806, steenvormer, visser, † Brakel 8 okt. 1836, tr. Vuren 25 maart 1826Jantje VAN DEN OEVER, geb. Vuren 31 jan. 1807, † Brakel 18 maart 1881, dr. van Jan en Maria VAN GAMEREN; zij hertr. Brakel 18 juni 1841Hendrik Adriaan VAN TONGERLO en tr. 3e Brakel 31 okt. 1851Antonie HOPMANS.
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella DE BOEF, geb. Vuren 6 jan. 1826, † Brakel 1 juli 1844.
2. Jan DE BOEF, geb. Herwijnen 4 april 1828, † ald. 31 juli 1828.
3. Maria DE BOEF, geb. Herwijnen 5 mei 1829, † Brakel 6 okt. 1857, tr. Brakel 17 nov. 1848Hendrik VAN TONGERLO, geb. Brakel 8 jan. 1825, † ald. 2 nov. 1878, zn. van Sijmen en Rebecca DE JONG.
4. Evertje DE BOEF, geb. Culemborg 10 okt. 1831, tr. Brakel 4 juli 1861Dirk Leendert VAN DALEN, geb. Brakel 17 sept. 1836, zn. van Jacob en Maria VAN DER VLIET.
5. Henderik DE BOEF, geb. Brakel 27 dec. 1833.
6. Hendrick, volgt IXh.
7. Jan Arisse DE BOEF, geb. Haaften 1836, † Brakel 1 sept. 1857.

IXh. Hendrick DE BOEF, geb. Brakel, Netherlands 25 dec. 1834, dagloner, laborer, farmer, † Pella, Marion, IA 3 juli 1883, tr. Brakel, Netherlands 5 dec. 1861Areke KUIJNTJES, geb. Brakel, Netherlands 15 juni 1841, † 631 N Market-Oskaloosa, Mahaska, IA 27 juni 1923, dr. van Evert en Feleke SCHREUDERS; zij hertr. Marion County, IOWA 23 sept. 1893Johannas VAN WINGERDEN.
Uit dit huwelijk:
1. ? DEBOEF, † 28 dec. 1878.
2. Evert DEBOEF, † 16 juli 1881.
3. Klaas DEBOEF, geb. Brakel 25 jan. 1863, † ald. 15 febr. 1863.
4. Neclaus (Klaas), volgt Xk.
5. Celia DE BOEF, geb. Brakel 28 nov. 1865, † ald. 29 dec. 1865.
6. Henry, volgt X-l.
7. Sarah DEBOEF, geb. Pella, Marion, IA 18 nov. 1874, † Good Samaritan Home-Manson, Calhoun, IA 26 nov. 1964, tr. Pella, Marion, IA 4 juni 1901John VANWYNGARDEN, geb. Nine Mile House near Leighton, Mahaska, IA 26 aug. 1879, † Iowa 26 febr. 1940.
8. John, volgt Xm.

Xk. Neclaus (Klaas) DEBOEF, geb. Brakel, Gelderland, Netherlands 19 april 1864, † Mahaska County Hospital-Oskaloosa, Mahaska, IA 20 sept. 1949, tr. Pella, Marion, IA 26 sept. 1893Jennie VANWYNGARDEN, geb. Iowa 9 nov. 1867, † her home-415 K Av E-Oskaloosa, Mahaska, IA 8 sept. 1940.
Uit dit huwelijk:
1. Henry Nicholas, volgt XIh.
2. Arika Rosina DEBOEF, geb. Pella, Marion, IA omstr. 3 nov. 1895, † at home in Pella, Marion, Iowa 16 nov. 1902.
3. Nicholas John, volgt XIi.
4. Jeannette Caroline DEBOEF, geb. Pella, Marion, IA 8 april 1898, † Pella Community Hospital-Pella, Marion, IA 18 april 1986, tr. her parents home-Oskaloosa, Mahaska, IA 22 febr. 1922Harry VANARKEL, geb. Pella, Marion, IA 6 mei 1895, † Veterans Hospital-Des Moines, Polk, IA 26 febr. 1938.
5. Artie Louise DEBOEF, geb. Pella, Marion, IA 3 aug. 1902, † Knoxville Community Hospital-Knoxville, Marion, IA 24 jan. 1992, tr. 26 febr. 1926William Henry VOS, geb. 3 sept. 1902, † 18 maart 1989.
6. Joe DEBOEF, geb. Pella, Marion, IA 24 maart 1906, † Tower Park Nursing Home-Oskaloosa, Mahaska, IA 25 okt. 1968.
7. Leona DEBOEF, geb. Pella, Marion, IA 26 sept. 1908, † home at 415 K Ave E-Oskaloosa, Mahaska, IA 24 nov. 1943, tr. 4 juni 1930Edward Verne RINEHART, geb. 15 april 1902, † Oskaloosa, Mahaska, IA dec. 1979.

XIh. Henry Nicholas DEBOEF, geb. Pella, Marion, IA 18 juni 1894, † Teec Nos Pos, Apache, AZ 15 febr. 1971, tr. Mahaska County, IA 16 aug. 1916Mabel Malinda HINSHAW, geb. Oskaloosa, Mahaska, IA 8 maart 1895, † 3 jan. 1972.
Uit dit huwelijk:
George Henry DEBOEF, geb. Iowa 1 sept. 1917, † Arriola, Montezuma, CO okt. 1986, tr. Iowa 27 mei 1950Mary Magelen MARLOW, geb. 3 febr. 1915, † Arriola, Montezuma, CO april 1986.

XIi. Nicholas John DEBOEF, geb. Pella, Marion, IA 11 jan. 1897, † Hospital-San Pedro, Los Angeles, CA 20 juni 1985, tr. Pasadena, Los Angeles, CA 29 mei 1922Grace Ruth WOOD, geb. Sherlock, Thurston, WA 16 okt. 1902, † San Pedro, Los Angeles, CA 13 aug. 1984.
Uit dit huwelijk:

XIId. Stanley Nicholas DEBOEF, geb. Yucaipa, San Bernadino, CA 15 april 1928, tr. Shreveport, Caddo Parish, LA 28 nov. 1952Ana Elizabeth JONES, geb. Trout, LaSalle Parish, LA 10 juli 1927.
Uit dit huwelijk:
Linda Susan DEBOEF, geb. West Monroe, Ouachita Parish, LA 23 april 1964, tr. 1e Torrance, Los Angeles, CA 31 juli 1982Kevin OLAUSEN, geb. California; tr. 2e San Pedro, Los Angeles, CA 16 april 1988Sean David MCCOLLAM, geb. California 24 sept. 1963.

X-l. Henry DEBOEF, geb. Pella, Marion, Iowa 16 juli 1872, † Mahaska County Hospital-Oskaloosa, Mahaska, IA 14 juni 1950, tr. Leighton, Mahaska, IA 3 maart 1899Marie VANWYNGARDEN, geb. Iowa 28 nov. 1877, † Good’s Nursing Home-Oskaloosa, Mahaska, IA 6 juli 1963.
Uit dit huwelijk:
1. Arthur Henry, volgt XIj.
2. Lester Lawrence, volgt XIk.
3. Howard James, volgt XI-l.

XIj. Arthur Henry DEBOEF, geb. 9 jan. 1900, † Grinnell General Hospital-Grinnell, Poweshiek, IA 12 okt. 1990, tr. her folks home at Route 5-Oskaloosa, Mahaska, IA 12 febr. 1922Gertie Belle HASSELMAN, geb. Lacey, Mahaska, IA 17 juni 1900, † New Sharon Care Center-New Sharon, Mahaska, IA 1 febr. 1988.
Uit dit huwelijk:
1. Floyd A, volgt XIIe.
2. Virgil J, volgt XIIf.
3. Gene Richard, volgt XIIg.

XIIe. Floyd A DEBOEF, geb. 18 juni 1923, tr. 24 april 1947Harriet Louise BRUSH, geb. 30 sept. 1923.
Uit dit huwelijk:
1. Connie Sue DEBOEF, geb. Oskaloosa, Mahaska, IA 31 okt. 1949, tr. 1e United Methodist Church-New Sharon, Mahaska, IA 21 juni 1971Vance Eugene ALEXANDER, geb. Lyons, Rice, KS 17 april 1949; tr. 2e na 1985William TROWBRIDGE.
2. Carolyn Louise DEBOEF, geb. 19 febr. 1950, † 19 febr. 1950.
3. Beverly Kay DEBOEF, geb. Oskaloosa, Mahaska, IA 5 mei 1952, tr. 1e United Methodist Church-New Sharon, Mahaska, IA 26 jan. 1974Kent Edward NORTHCUTT, geb. 27 aug. 1951; tr. 2e na 1980Kevin TAYLOR.
4. David A, volgt XIIIb.

XIIIb. David A DEBOEF, geb. Mahaska County Hospital-Oskaloosa, Mahaska, IA 24 aug. 1956, tr. 25 febr. 1978Jodi Mae YALDUA.
Uit dit huwelijk:
1. Michael DEBOEF.
2. Carol Ann DEBOEF, geb. 5 aug. 1978.

XIIf. Virgil J DEBOEF, geb. Union Mills, IOWA 9 febr. 1927, † Grinnell, IOWA 1 mei 2004, begr. Oskaloosa, Iowa 4 mei 2004, tr. Prairy City, IOWA 20 febr. 1951Marie Allene ELROD, geb. 26 maart 1931.
Uit dit huwelijk:
1. Wayne J, volgt XIIIc.
2. Leanna Marie DEBOEF, geb. Mahaska County Hospital-Oskaloosa, Mahaska, IA 2 mei 1955, tr. 1e ? FENTON; tr. 2e Jasper County, Iowa 6 maart 1976Justin Paul SCHAEFER; tr. 3e na 1980Robert PLATE.
3. Daniel J, volgt XIIId.
4. James J DEBOEF, geb. 25 sept. 1971, tr. back yard of his parents home in Albert Lea, Freeborn, MN juni 1994Renee?.

XIIIc. Wayne J DEBOEF, geb. Iowa 7 april 1953, tr. 1e Calvary Community Church-Williams Bay, Walworth, WI 1 maart 1975Marsha Glayds DAVIS, geb. 19 dec. 1952; tr. 2e Clinton, DeWitt, IL? 21 april 1990Victoria CORDEZ.
Uit het eerste huwelijk:
1. John Wayne DEBOEF, geb. 14 aug. 1977.
2. Michael Wayne DEBOEF, geb. 22 febr. 1979.
Uit het tweede huwelijk:
3. Heather DEBOEF, geb. Illinois 17 april 1991.

XIIId. Daniel J DEBOEF, geb. Mahaska County Hospital-Oskaloosa, Mahaska, IA 4 sept. 1959, tr. Methodist Church-Prairie City, Jasper, IA 6 sept. 1980Debra Kae TAYLOR, geb. 17 okt. 1959.
Uit dit huwelijk:
1. Ashley Maureen DEBOEF, geb. Des Moines General Hospital-Des Moines, Polk, IA 22 juni 1984.
2. Alexander Jay DEBOEF, geb. Des Moines General Hospital-Des Moines, Polk, IA 12 nov. 1992.

XIIg. Gene Richard DEBOEF, geb. 13 nov. 1937, tr. United Methodist Church-New Sharon, Mahaska, IA 6 febr. 1960Esther Elaine MITCHELL, geb. 8 mei 1938.
Uit dit huwelijk:
1. Anthony Gene, volgt XIIIe.
2. Renee Laine DEBOEF, geb. 22 nov. 1961, tr. Tom SIMON.
3. Ann Marie DEBOEF, geb. 13 nov. 1964, tr. Second Reformed Church-Pella, Marion, IA 7 april 1990Thomas Charles GORDON.

XIIIe. Anthony Gene DEBOEF, geb. Iowa Methodist Hospital-Des Moines, Polk, IA 27 nov. 1960, tr. Second Reformed Church-Pella, Marion, IA vóór 1992Suzanna L BOWZER, geb. Jackson, Michigan 1 nov. 1966.
Uit dit huwelijk:
Jack DEBOEF, geb. 1992.

XIk. Lester Lawrence DEBOEF, geb. near Barnes City, Mahaska, IA 9 okt. 1905, † Mahaska County Hospital-Oskaloosa, Mahaska, IA 13 okt. 1990, tr. Oskaloosa, Mahaska, IA 25 sept. 1928Gertrude HOOYER, geb. Kesteren, Netherlands 27 febr. 1907, † Friendship Manor Care Centre-Grinnell, Poweshiek, IA 9 jan. 1998.
Uit dit huwelijk:

XIIh. Earl Lester DEBOEF, geb. 2 juni 1929, tr. 21 jan. 1949Marie Ellen VANKOOTEN, geb. 25 sept. 1929.
Uit dit huwelijk:
1. Robert Lee, volgt XIIIf.
2. Bonnie Louise DEBOEF, geb. 30 sept. 1953, tr. Assembly of God Church-New Sharon, Mahaska, IA 22 jan. 1972Gregory Gene DEJONG, geb. 9 juli 1953.

XIIIf. Robert Lee DEBOEF, geb. Mahaska County Hospital-Oskaloosa, Mahaska, IA 25 maart 1950, tr. 1e her parents home in Oskaloosa, Mahaska, IA 29 juni 1969Jeanine VANDEGEEST, geb. 25 maart 1950; tr. 2e na 1975Marilyn Arlene GOEMAAT; tr. 3e na 1985Joan?; tr. 4e omstr. mei 1999Marlis Ruthe?.
Uit het eerste huwelijk:
1. Melissa Ann DEBOEF, geb. 24 febr. 1970.
2. Allison Louise DEBOEF, geb. 1 aug. 1973, tr. omstr. 1997Porter BOOKOUT.
3. Robbyn Lea DEBOEF, geb. 17 aug. 1977.

XI-l. Howard James DEBOEF, geb. near Lacey, Mahaska, IA 16 nov. 1916, † Pella, IOWA 31 jan. 2008, tr. Methodist Church-Oskaloosa, Mahaska, IA 19 okt. 1938Esther Beulah SCHWIN, geb. Delmar, Clinton, IA 19 maart 1916, † Pella IOWA 17 okt. 2006.
Uit dit huwelijk:
1. Max James DEBOEF, geb. Mahaska County Hospital-Oskaloosa, Mahaska, IA 23 okt. 1942, † ald. 23 okt. 1942.
2. Sally Kay DEBOEF (adoptiefdochter), geb. Hayward Hospital-Hayward, Alameda, CA 13 jan. 1947, ged. Central Reformed Church-Oskaloosa, Mahaska, IA 6 juni 1948, † University Park 5 febr. 2002, begr. Oskaloosa 8 febr. 2002, tr. Church of the Nazarene-Oskaloosa, Mahaska, IA 26 febr. 1977Keith Allen BEYER, geb. Oskaloosa, Mahaska, IA 1 sept. 1949.
3. Don Jay (adoptiefzoon), volgt XIIi.

XIIi. Don Jay DEBOEF, geb. Hayward Hospital-Hayward, Alameda, CA 13 jan. 1947, ged. Central Reformed Church-Oskaloosa, Mahaska, IA 6 juni 1948, tr. Woodland Hills Community Church-Runnells, Polk, IA 12 mei 1973Janice Irene BISHOP, geb. Mercy Hospital-Des Moines, Polk, IA 4 aug. 1941.
Uit dit huwelijk:
Scott Alan DEBOEF, geb. Seoul, Korea 6 maart 1981.

Xm. John DEBOEF, geb. Pella, Marion, Iowa 13 jan. 1883, † Mahaska Hospital-Oskaloosa, Mahaska, IA 12 april 1962, tr. 16 jan. 1913Gertrude BRANDERHORST, geb. Netherlands 1 juli 1891, † the farm home of son-William Clarence DeBoef 28 febr. 1975, dr. van Willem Marius en Maria Johanna VAN DER BEEK.
Uit dit huwelijk:
1. Arthur William, volgt XIm.
2. William Clarence, volgt XIn.
3. Marie Johanna DEBOEF, geb. Southwest of Beacon, Iowa 21 nov. 1918, † Oskaloosa (Mahaska Hospital) 22 sept. 2002, tr. 1e Oskaloosa, Mahaska, IA 22 juni 1938Roy Henry ROORDA, geb. Lost Nation, Clinton, IA 1 juli 1913, † Americana Nursing Center-Des Moines, Polk, IA 3 sept. 1973; tr. 2e Oskaloosa, Mahaska, IA 30 mei 1975Dale Irvin VELDHUIZEN, geb. Prairie View, KS 31 jan. 1923.

XIm. Arthur William DEBOEF, geb. Oskaloosa, Mahaska, IA 14 april 1915, tr. 1e 15 nov. 1940Jeanetta Wilma ROZENBOOM, geb. Peoria, Marion, IA 8 febr. 1919, † Lacey, Mahaska, IA 26 sept. 1964; tr. 2e 15 mei 1965Velma Lucile KOOISTRA, geb. Lynnville, Jasper, IA 30 aug. 1919.
Uit het eerste huwelijk:
1. Lily DEBOEF, geb. Oskaloosa, Mahaska, IA 15 nov. 1941, † ald. 16 nov. 1941.
2. John Alvin, volgt XIIj.
3. Clarence Gene, volgt XIIk.
4. Harold George, volgt XII-l.
5. Darrell DEBOEF, geb. Wilmar, Kandiyohi, MN 5 aug. 1947, † ald. 7 aug. 1947.
6. Carol DEBOEF, geb. Wilmar, Kandiyohi, MN 5 aug. 1947, † ald. 6 aug. 1947.
7. Duane Ray, volgt XIIm.
8. Lucille Eileen DEBOEF, geb. New Sharon, Mahaska, IA 30 jan. 1950, tr. Assembly of God Church-New Sharon, Mahaska, IA 31 mei 1969Charles Ray RICHARDSON, geb. Arkansas City, Cowley, KS 25 maart 1950.
9. LaVerne, volgt XIIn.
10. Arvin Lee, volgt XIIo.
11. Rose Ann DEBOEF, geb. Oskaloosa, Mahaska, IA 22 nov. 1956, tr. 18 aug. 1978David Manuel BENNETT, geb. Pocatello, Bannock, ID 2 okt. 1957.
12. Philip Dean, volgt XIIp.

XIIj. John Alvin DEBOEF, geb. Oskaloosa, Mahaska, IA 2 maart 1943, tr. Batavia, Jefferson, IA 1 febr. 1969Patricia Ann SMITH, geb. Iowa City, Johnson, IA 7 jan. 1942.
Uit dit huwelijk:
1. Victoria Lynn DEBOEF, geb. Ottuwma, Wapello, IA 2 febr. 1970, tr. St John Lutheran Church-Oskaloosa, Mahaska, IA 14 dec. 1991Thomas EGGERS, geb. 27 maart 1971.
2. Melinda Sue DEBOEF, geb. Ottuwma, Wapello, IA 19 okt. 1971, tr. Hilltop Chapel-What Cheer, Keokuk, IA 19 dec. 1992Ernest A ADKISON, geb. 2 april 1971.
3. Stacy Dawn DEBOEF, geb. Sigourney, Keokuk, IA 20 juni 1975, tr. St John Lutheran Church-Oskaloosa, Mahaska, IA 2 aug. 1997Joel Timothy PICARD, geb. 19 mei 1968.
4. Rusty Jon DEBOEF, geb. Sigourney, Keokuk, IA 28 sept. 1977.

XIIk. Clarence Gene DEBOEF, geb. Oskaloosa, Mahaska, IA 16 maart 1944, tr. 1e Waterman, DeKalb, IL 9 juli 1965Janet Adele SHARP, geb. DeKalb, DeKalb, IL 29 okt. 1944; tr. 2e 12 juni 1982Marion Lea TUCKER, geb. 14 nov. 1957.
Uit het eerste huwelijk:
1. Clarence Gene, volgt XIIIg.
2. David Wayne, volgt XIIIh.
3. Douglas Blaine, volgt XIIIi.
4. Janette Lucille DEBOEF, geb. Ottuwma, Wapello, IA 19 nov. 1974, tr. 1e 8 aug. 1992Jeremy WIEDER, geb. 26 okt. 1970; tr. 2e 14 dec. 1996Eric PHILLIPS, geb. 1 jan. 1972.
Uit het tweede huwelijk:
5. Leah Jolene DEBOEF, geb. Ottuwma, Wapello, IA 30 nov. 1978.

XIIIg. Clarence Gene DEBOEF, geb. Arkansas City, Cowley, KS 24 okt. 1966, tr. 2 aug. 1991Kelley CRONIN, geb. 6 nov. 1962.
Uit dit huwelijk:
1. Timothy Philip DEBOEF, geb. 12 okt. 1993.
2. Victoria Janet DEBOEF, geb. 25 juli 1995.

XIIIh. David Wayne DEBOEF, geb. Goodland, Sherman, KS 10 aug. 1968, tr. 11 jan. 1992Lisa HONG, geb. 28 sept. 1962.
Uit dit huwelijk:
1. Ashley Chloe DEBOEF, geb. 18 aug. 1992.
2. Chelsea Whitney DEBOEF, geb. 25 maart 1995.

XIIIi. Douglas Blaine DEBOEF, geb. Goodland, Sherman, KS 24 april 1971, tr. 4 juni 1995Audri Shalyse MYER, geb. 5 febr. 1973.
Uit dit huwelijk:
Collin Blain DEBOEF, geb. 19 okt. 1997.

XII-l. Harold George DEBOEF, geb. Oskaloosa, Mahaska, IA 24 maart 1946, tr. Prairie City Christian Refomed Church-Prairie City, Jasper, IA 20 febr. 1971Betty Rae DENBESTEN, geb. Prairie City, Jasper, IA 19 febr. 1951.
Uit dit huwelijk:
1. Jennifer Lynn DEBOEF, geb. Oskaloosa, Mahaska, IA 19 april 1973.
2. Eric Chad DEBOEF, geb. Mahaska County Hospital-Oskaloosa, Mahaska, IA 18 juni 1974, tr. Westchester Evangelical Free Church-Des Moines, Polk, IA 12 juli 1997Amy A FARLEY, geb. 14 sept. 1974.
3. Michael Dean DEBOEF, geb. Mahaska County Hospital-Oskaloosa, Mahaska, IA 20 dec. 1976, tr. Cimarron Church of the Nazarene-Cimarron, Gray, KS 29 mei 1999Sara BOGGS.
4. Lisa Noelle DEBOEF, geb. Mahaska County Hospital-Oskaloosa, Mahaska, IA 23 dec. 1980.

XIIm. Duane Ray DEBOEF, geb. New Sharon, Mahaska, IA 14 febr. 1949, tr. 1e Assembly Of God Church-Oskaloosa, Mahaska, IA 20 jan. 1968Carol Lea SMITH, geb. Poplar Bluff, Butler, MO 6 okt. 1949; tr. 2e 6 april 1974Linda Sue BAKER, geb. 26 mei 1953.
Uit het eerste huwelijk:
1. Carol Lea DEBOEF, geb. El Paso, El Paso, TX 25 okt. 1968, tr. 28 maart 1992Dale SCHAUER, geb. 18 jan. 1957.
2. Jeanetta Louise DEBOEF, geb. Leon, Decatur, IA 12 nov. 1969, tr. 31 aug. 1996Daniel Ray ANDERSON, geb. 19 maart 1970.
3. Duane Ray, volgt XIIIj.
Uit het tweede huwelijk:
4. Dustin Ray DEBOEF, geb. Ottuwma, Wapello, IA 15 maart 1976, tr. vóór 1997Dawn?.
5. Derrick Reagan DEBOEF, geb. Clear Lake, Galveston, TX 9 sept. 1980.
6. DeLayna Renee’ DEBOEF, geb. Clear Lake, Galveston, TX 14 sept. 1981.

XIIIj. Duane Ray DEBOEF, geb. Cosas Grandes, Mexico 21 febr. 1971, tr. Assembly of God Church-New Sharon, Mahaska, IA 6 jan. 1996Tamara Susannah BLOOD, geb. 25 dec. 1973.
Uit dit huwelijk:
Grace Annah DEBOEF, geb. 3 juli 1997.

XIIn. LaVerne DEBOEF, geb. Oskaloosa, Mahaska, IA 29 okt. 1951, tr. 20 nov. 1971Carol Sue DEJONG, geb. 14 nov. 1951.
Uit dit huwelijk:
1. Benjamin Joel, volgt XIIIk.
2. Jeremy Brian DEBOEF, geb. Oskaloosa, Mahaska, IA 14 febr. 1975.
3. Tarah Cheri’ DEBOEF, geb. Oskaloosa, Mahaska, IA 12 okt. 1976, tr. 26 april 1997Wayne Jonathan THOMAS, geb. 13 mei 1972.

XIIIk. Benjamin Joel DEBOEF, geb. Oskaloosa, Mahaska, IA 17 aug. 1973, tr. 20 aug. 1994Janet Marie PHARR, geb. 1 jan. 1970.
Uit dit huwelijk:
Taylor Michelle DEBOEF, geb. 6 nov. 1997.

XIIo. Arvin Lee DEBOEF, geb. Oskaloosa, Mahaska, IA 25 nov. 1953, tr. 30 maart 1974Crystal Sue VANKAMPEN, geb. Oskaloosa, Mahaska, IA 29 juni 1955.
Uit dit huwelijk:
1. Brenton Lee DEBOEF, geb. Oskaloosa, Mahaska, IA 20 aug. 1976.
2. Ryan Todd DEBOEF, geb. Oskaloosa, Mahaska, IA 14 maart 1980.

XIIp. Philip Dean DEBOEF, geb. Oskaloosa, Mahaska, IA 7 jan. 1960, tr. Christian Church-New Sharon, Mahaska, IA 22 juni 1979Jan Kae BOYD, geb. Oskaloosa, Mahaska, IA 20 mei 1960.
Uit dit huwelijk:
1. Andrew Jason DEBOEF, geb. Pella, Marion, IA 24 dec. 1980.
2. Joel David DEBOEF, geb. Pella, Marion, IA 1 juli 1982.

XIn. William Clarence DEBOEF, geb. 7 dec. 1916, tr. 14 april 1942Martha ROZENBOOM, geb. 21 jan. 1921.
Uit dit huwelijk:
1. Willene Carol DEBOEF, geb. Mercy Hospital-Oskaloosa, Mahaska, IA 1 april 1943, tr. Bethel Christian Reformed Church-Oskaloosa, Mahaska, IA 28 dec. 1965Merle Loren TANIS, geb. 19 juli 1941.
2. Marvin Wayne, volgt XIIq.
3. Jimmie Leroy, volgt XIIr.
4. Leona Mae DEBOEF, geb. 5 dec. 1948, tr. Bethel Christian Reformed Church-Oskaloosa, Mahaska, IA 10 okt. 1969Bob GAGESTEIN, geb. 10 jan. 1947.
5. Donna Jean DEBOEF, geb. 30 maart 1950, tr. Bethel Christian Reformed Church-Oskaloosa, Mahaska, IA 6 aug. 1970James GRANDIA, geb. 2 maart 1949.
6. Pearl Elaine DEBOEF, geb. 6 dec. 1951, tr. Bethel Christian Reformed Church-Oskaloosa, Mahaska, IA 10 maart 1972Ronald Eugene MENNINGA, geb. 12 sept. 1949.
7. William Junior, volgt XIIs.
8. Kathleen Ann DEBOEF, geb. 10 maart 1954, tr. Bethel Christian Reformed Church-Oskaloosa, Mahaska, IA 8 febr. 1974Larry GROENENBOOM, geb. 5 sept. 1952.
9. Kenneth Lee, volgt XIIt.
10. Martha Kay DEBOEF, geb. Mercy Hospital-Oskaloosa, Mahaska, IA 13 april 1958.
11. Karen Joyce DEBOEF, geb. 15 jan. 1961, tr. 28 juni 1986James WALLACE.
12. Steven John, volgt XIIu.

XIIq. Marvin Wayne DEBOEF, geb. 28 mei 1944, tr. Peoria Christian Reformed Church-Peoria, Mahaska, IA 19 aug. 1964Alva Jean ANDRINGA, geb. 24 aug. 1944.
Uit dit huwelijk:
1. Jacki Lynn DEBOEF, geb. 29 okt. 1965, tr. 19 jan. 1985Harris Paul WESTERKAMP, geb. 15 sept. 1963.
2. Jerry Wayne DEBOEF, geb. 15 nov. 1968, tr. Second Reformed Church-Pella, Marion, IA 11 aug. 1990Kimberly Dawn NELSON.
3. Sheila Joy DEBOEF, geb. 18 juli 1976, tr. 2 okt. 1998Stuart PLEIMA.
4. Scott Jason DEBOEF, geb. 27 aug. 1978.

XIIr. Jimmie Leroy DEBOEF, geb. 16 mei 1946, † Pella (IOWA) 23 mei 2008, tr. 1e Luverne, Rock, MN 30 aug. 1968Gracia Arlene HOOGLAND, geb. Le Mars, Plymouth, IA 7 jan. 1947, † at home at Pella, Marion, IA 20 mei 1998; tr. 2e Pella 25 sept. 1999Mary Ann VAN DER PEUT, geb. Oskaloosa, Iowa 18 febr. 1944, dr. van Albert en Betty VAN ZEE en wed. van Edward Dale KLYN.
Uit het eerste huwelijk:
1. Julie Lyn DEBOEF, geb. 23 aug. 1970, tr. Faith Christian Reformed Church-Pella, Marion, IA 4 jan. 1992Lance J BEYER.
2. Brent Allen DEBOEF, geb. 23 april 1973, tr. 7 okt. 1995Sharla VANDENBOSCH.
3. Andrea Beth DEBOEF, geb. 10 maart 1986.

XIIs. William Junior DEBOEF, geb. 20 jan. 1953, tr. 1e 6 juli 1974Tina DEHAAN, geb. 7 maart 1952; tr. 2e 12 okt. 1984Jo FISK; tr. 3e 1993Sharon?.
Uit het eerste huwelijk:
1. Rebecca Dawn DEBOEF, geb. 10 juni 1975, tr. David LOVELL.
2. Naomi Lynn DEBOEF, geb. 12 mei 1977.
3. Leah Marie DEBOEF, geb. 11 nov. 1979.

XIIt. Kenneth Lee DEBOEF, geb. 13 aug. 1955, tr. 1 juni 1979Debra Lynn BRINEY, geb. 15 aug. 1960.
Uit dit huwelijk:
1. Nicole Renee DEBOEF, geb. Mahaska County Hospital-Oskaloosa, Mahaska, IA 24 okt. 1979.
2. Shawn Aaron DEBOEF, geb. 8 aug. 1982.

XIIu. Steven John DEBOEF, geb. 13 maart 1963, tr. Calvary Christian Reformed Church-Pella, Marion, IA 23 nov. 1991Lynn Renee BEKKERING.
Uit dit huwelijk:
1. Grant Michael DEBOEF, geb. 29 juli 1992.
2. Brett D DEBOEF, geb. 16 mei 1999.

VIIId. Arie DE BOEF, geb. Brakel 22 maart 1815, visser, † Leerdam 12 juni 1887, tr. Brakel 5 sept. 1834Gerritje VAN SCHAIK, geb. Brakel 8 sept. 1812, † ald. 28 okt. 1875, dr. van Cornelis en Dirkje VAN DER ZALM.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis DE BOEF, geb. Brakel 21 dec. 1834, † ald. 8 maart 1835.
2. Dirkje DE BOEF, geb. Brakel 3 febr. 1836, † Leerdam 4 jan. 1896, tr. 1e N.N.?; tr. 2e Brakel 1 juni 1865Hermanus DE KOSTER, geb. Oosterwijk (bij Leerdam) omstr. 1842, † Leerdam 26 jan. 1898, zn. van Cornelis en Henderijntje DE GIDS.
3. Klazina Pieternella DE BOEF, geb. Brakel 24 juli 1838, † ald. 23 nov. 1845.
4. Aaltje DE BOEF, geb. Brakel 1 okt. 1840, † ald. 20 juni 1860.
5. Pieternella DE BOEF, geb. Brakel 16 okt. 1843, † ald. 18 okt. 1846.
6. Cornelis Gerrit DE BOEF, geb. Brakel 21 sept. 1849, † ald. 23 jan. 1856.
7. Arie, volgt IXi.

IXi. Arie DE BOEF, geb. Brakel 8 dec. 1852, arbeider, † Haaften 8 nov. 1919, tr. Haaften 2 aug. 1884Jenneke VAN WIJK, geb. Hellouw omstr. 1859, † Haaften 12 okt. 1907, dr. van Gerrit en Artje OVERHEUL.
Uit dit huwelijk:
1. Arie DE BOEF, geb. Herwijnen 27 sept. 1884, † 24 okt. 1959, begr. Asperen, tr. Haaften 19 april 1916Arike OVERHEUL, geb. Hellouw 19 okt. 1887, † 20 sept. 1977, begr. Asperen, dr. van Johannis Ariezoon en Wimke UITERMERKT.
2. Artje DE BOEF, geb. omstr. 1886, † Leerdam 13 juli 1940, tr. Gerrit BEDAUX.
3. Johannis DE BOEF, geb. Hellouw 13 juni 1889, † ald. 13 dec. 1890.
4. Geertje Dirkje DE BOEF, geb. Hellouw 17 maart 1893, † 13 jan. 1979, begr. ald., tr. Haaften 30 april 1913Nicolaas OVERHEUL, geb. Hellouw 15 maart 1889, † 19 okt. 1969, begr. ald., zn. van Johannis Ariezoon en Wimke UITERMERKT.
5. Cornelis, volgt Xn.
6. Gerrit DE BOEF, geb. Hellouw omstr. aug. 1897, † ald. 24 dec. 1897.
7. NN DE BOEF, geb. Hellouw 1 nov. 1898, † ald. 1 nov. 1898.

Xn. Cornelis DE BOEF, geb. Haaften 11 mei 1895, † 13 dec. 1977, begr. Asperen, tr. Haaften 20 jan. 1921Anna BAMBACHT, geb. Haaften 26 dec. 1898, † 23 april 1990, begr. Asperen, dr. van Marinus en Anneke RINK.
Uit dit huwelijk:
Artje DE BOEF, geb. Asperen 20 juni 1929, † Zaltbommel 25 mei 1986, tr. Jan DONKER, geb. Hellouw 11 nov. 1923, † Tiel 30 jan. 1985, zn. van Jan en Arida DONKER.

VIb. Laurens DE BOEF, ged. Brakel 24 juni 1742, † ald. 21 juli 1828, tr. Brakel 8 febr. 1767Johanna Willemse VAN DER SALM, ged. Brakel 29 nov. 1744, begr. ald. 23 juli 1795, dr. van Willem en Gijsbertje Jans VAN DER SALM.
Uit dit huwelijk:
1. Willem DE BOEF, ged. Brakel 19 april 1767, † vóór mei 1773.
2. Gijsbertje DE BOEF, ged. Brakel 8 jan. 1769, tr. Brakel 25 nov. 1792 Sander VAN DER WEIDEN, geb. Dordrecht.
3. Elisabeth DE BOEF, ged. Brakel 16 dec. 1770, begr. ald. 22 juli 1795.
4. Willem DE BOEF, ged. Brakel 23 mei 1773.
5. Cornelis, volgt VIIb.
6. Jenneke DE BOEF, geb. Brakel 16 nov. 1777, naaister, † Brakel 4 mei 1846.
7. Gijsbertje DE BOEF, geb. Brakel 26 nov. 1779.
8. Peterke DE BOEF, geb. Brakel 26 nov. 1779, † ald. 9 febr. 1863, tr. 1e Brakel 29 juni 1801Dirk Aartse WEIJBURG, ged. Brakel 3 okt. 1780, † ald. 7 april 1816, zn. van Aart en Anneke VAN DALEN; hij hertr. Brakel 7 maart 1802Jenneke VAN WIJGERDEN; tr. 2e Brakel 21 jan. 1819Egbert KLOP, geb. Aalst 14 jan. 1794, Landbouwer, † Brakel 21 mei 1866, zn. van Hendrik en Maria GRANDIA.
9. Willemke DE BOEF, geb. Brakel 8 sept. 1782, † vóór mei 1785.
10. Willem DE BOEF, geb. Brakel 28 nov. 1783.
11. Willemke DE BOEF, geb. Brakel 29 mei 1785.

VIIb. Cornelis DE BOEF, geb. Brakel 5 aug. 1775, Steenovenbaas, begr. Brakel 15 aug. 1805, tr. Brakel 25 nov. 1798 Neeltje STAVAST, geb. Vuren 1776, † na 1836, wed. van Jacob BRIELMAN.
Uit dit huwelijk:
1. Aart DE BOEF, geb. Brakel 29 maart 1799, begr. ald. 20 dec. 1803.
2. Johanna DE BOEF, geb. Brakel 6 sept. 1800, begr. ald. 30 sept. 1800.
3. Laurens, volgt VIIIe.
4. Aart, volgt VIIIf.

VIIIe. Laurens DE BOEF, geb. Brakel 22 nov. 1801, † Culemborg 10 juli 1876, tr. 1e Brakel 17 febr. 1826Lijntje VAN TONGERLO, geb. Brakel 18 juni 1804, † ald. 1 febr. 1835, dr. van Hendrik Rutse en Agnesia KOOYMAN; tr. 2e Culemborg 21 okt. 1836Elisabeth PELS, geb. Culemborg 25 juni 1813, † ald. 2 april 1842, dr. van Theodorus en Antonia DE MAN; tr. 3e Culemborg 14 juni 1843Annigje PELS, geb. Culemborg omstr. 1819, † ald. 26 febr. 1896, zuster van zijn tweede echtgenote.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis, volgt IXj.
2. Hendrik, volgt IXk.
3. Hubertus, volgt IX-l.
4. Jacob DE BOEF, geb. Brakel 8 dec. 1831, † ald. 8 febr. 1833.
5. Jacob DE BOEF, geb. Brakel 21 maart 1833, † ald. 14 dec. 1834.
Uit het tweede huwelijk:
6. Theodorus, volgt IXm.
7. Neeltje DE BOEF, geb. Culemborg omstr. febr. 1840, † ald. 9 okt. 1840.
8. Antonie DE BOEF, geb. Culemborg omstr. juli 1841, † ald. 21 maart 1842.
Uit het derde huwelijk:
9. Antonia DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1836, † ald. 4 juli 1870, tr. Maurik 11 juni 1869Hermandus VAN GELDER, geb. Culemborg omstr. 1846, zn. van Simon Adrianus en Jacoba Barendina Dionijsa VAN MALSSEN; hij hertr. Culemborg 15 dec. 1871Neeltje DE BOEF (VIIIe,11).
10. Elisabeth DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1843, † Maurik 13 maart 1865.
11. Neeltje DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1846, † ald. 22 febr. 1887, tr. Culemborg 15 dec. 1871Hermandus VAN GELDER, geb. Culemborg omstr. 1846, zn. van Simon Adrianus en Jacoba Barendina Dionijsa VAN MALSSEN en wedr. van Antonia DE BOEF (VIIIe,9).
12. Doortje DE BOEF, geb. Culemborg 7 april 1847, † ald. 23 okt. 1900, tr. Culemborg 28 mei 1875Dirk BORN, geb. Vreeswijk omstr. 1851, zn. van Gerrit Antonij en Teuntje VERDEL.
13. Antje DE BOEF, geb. Culemborg 27 okt. 1848, † ald. 14 april 1894, tr. Culemborg 3 juni 1881Gradus VAN ASCH, geb. Culemborg 4 febr. 1847, zn. van Gerrit en Maria Margareta OPSTIJN en wedr. van Cornelia BLITTERSWIJK.
14. Jacob DE BOEF, geb. Culemborg 8 juli 1850, † ald. 4 aug. 1856.
15. Aart, volgt IXn.
16. Gerrit DE BOEF, geb. Culemborg 31 maart 1854, † ald. 25 jan. 1855.
17. Selikke DE BOEF, geb. Culemborg 4 dec. 1855, tr. 1e N.N.?; tr. 2e Culemborg 1 juli 1881Johannes Cornelis VAN HAAREN, geb. Culemborg 15 maart 1858, † ald. 3 febr. 1910, zn. van Hendrik Johannes en Adriana DE GRAAF.
18. Jacoba DE BOEF, geb. Culemborg 20 aug. 1857, † ald. 13 febr. 1887.
19. Laurens DE BOEF, geb. Culemborg 2 maart 1861, sigarenmaker, † Culemborg 25 juni 1885.
20. NN DE BOEF, geb. Maurik 14 maart 1863, † ald. 14 maart 1863.
21. Jan DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1867, † ald. 19 juli 1885.

IXj. Cornelis DE BOEF, geb. Brakel 13 juni 1826, Steenovenbaas, † Culemborg 31 jan. 1871, tr. Culemborg 6 juni 1851Geertje SALTZHERR, geb. Culemborg omstr. 1829, † ald. 30 mei 1902, dr. van Benedictus en Lijntje DE KROON.
Uit dit huwelijk:
1. Lijntje DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1852, † ald. 4 okt. 1868.
2. Benedictus DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1853, bedrijfsleider, † Culemborg 17 mei 1934.
3. Helena DE BOEF, geb. Culemborg omstr. okt. 1854, † ald. 19 febr. 1856.
4. Helena Francina DE BOEF, geb. Culemborg 21 aug. 1856, † ald. 5 maart 1922, tr. Culemborg 12 juli 1881Aart DE BOEF (IXn).
5. Laurens DE BOEF, geb. Culemborg 1858, † ald. 7 mei 1862.
6. Derkje DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1860, † ald. 11 sept. 1866.
7. Emanuel, volgt Xo.
8. NN DE BOEF, geb. Culemborg 16 april 1862, † ald. 16 april 1862.
9. Lourens DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1863, † ald. 30 jan. 1867.
10. Geertje DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1866, † ald. 31 aug. 1867.
11. Geertje DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1868, † ald. 19 juni 1871.
12. Lijntje DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1869, † ald. 15 april 1870.
13. Cornelis DE BOEF, geb. Culemborg 27 juli 1870, † ald. 9 mei 1871.

Xo. Emanuel DE BOEF, geb. Culemborg 3 april 1862, † Arnhem 12 dec. 1948, tr. Culemborg 1 juni 1885Jacoba Bernardina Dionijsa VAN SANTEN, geb. Culemborg 1 juni 1862, † ald. 23 juni 1932, dr. van Hendrik en Willemina Wouterina Hermandina VAN GELDER.
Uit dit huwelijk:
Cornelis DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1886, boekdrukker, † Culemborg 13 juni 1911.

IXk. Hendrik DE BOEF, geb. Brakel 16 nov. 1828, † Culemborg 24 dec. 1889, tr. Culemborg 11 juni 1852Cornelia VERMEULEN, geb. Culemborg omstr. 1831, † ald. 11 dec. 1861, dr. van Gerrit en Cornelia BORGSTIJN.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1853, † ald. 23 maart 1880, tr. Maurik 14 aug. 1873Hendrikus Gijsbertus DE JAGER, geb. Culemborg omstr. 1853, zn. van Arie en Aartje VAN VUUREN.
2. Anna Lijna DE BOEF, geb. Culemborg 3 okt. 1855, † ald. 10 okt. 1855.
3. Helena DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1857, † ald. 27 maart 1874.
4. Geertruida Hendrika DE BOEF, geb. Culemborg 14 aug. 1859, † ald. 10 juni 1920, tr. Culemborg 30 sept. 1881Antonie VAN DEN DUNGEN, geb. Hedel 1 april 1859, † Culemborg 25 juli 1943, zn. van Wilhelmus en Adriaantje VAN ALEM.

IX-l. Hubertus DE BOEF, geb. Vuren 22 juni 1830, varensgezel, † Schiedam 22 nov. 1862, tr. Culemborg 20 nov. 1857Carolina FRÖBE, geb. Culemborg 4 febr. 1833, dr. van Johannes en Jannigje DE WEERD.
Uit dit huwelijk:
1. Lijntje DE BOEF, geb. Culemborg 3 okt. 1858, † Warnsveld 2 maart 1944, tr. Culemborg 29 april 1881Aart VINK, geb. Culemborg 5 april 1856, † ald. 14 nov. 1921, zn. van Dirk en Johanna VAN HILLO.
2. Johannes Christianus, volgt Xp.
3. levenloos DE BOEF, levenloos kind, geb. 16 april 1862.

Xp. Johannes Christianus DE BOEF, geb. 17 april 1861, stoelenmaker, nachtwaker, † Culemborg 23 dec. 1937, tr. Culemborg 13 juni 1884Elisabeth TINTEL, geb. Culemborg 10 febr. 1864, † ald. 11 juni 1929, dr. van Jan en Bartje OVEREEM.
Uit dit huwelijk:
1. Lien DE BOEF.
2. Carolina Bertha DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1885, tr. Leerdam 30 april 1909Jan DE JONG, geb. Leerdam omstr. 1887, zn. van Jippe Tackes en Rinske VAN HOUTEN.
3. Jan Huibert, volgt XIo.
4. Huibert, volgt XIp.
5. Baltus DE BOEF, geb. Culemborg omstr. jan. 1892, † ald. 22 aug. 1893.
6. Barta Cornelia DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1895, † ald. 2 mei 1910.
7. Cornelis, volgt XIq.
8. Maaike DE BOEF, geb. Culemborg 25 dec. 1899, † ald. 15 juli 1980, tr. Culemborg 10 okt. 1923Johannes Hendrikus DE KONING, geb. 1 jan. 1898, † 9 april 1958.
9. Johannes DE BOEF, geb. Culemborg 1 jan. 1903, metaalbewerker, † Culemborg 16 jan. 1924.
10. Elisabeth DE BOEF, geb. Culemborg 24 nov. 1905, † ald. 15 maart 1971, tr. Culemborg 4 juli 1928Arie Cornelis VAN DEN HAM, geb. Culemborg 29 juli 1903, † ald. 29 jan. 1965, zn. van Cornelis en Dirkje VAN DEN HAM.

XIo. Jan Huibert DE BOEF, geb. Culemborg 14 april 1887, † ald. 2 febr. 1922, tr. Beusichem 31 juli 1912Cornelia Geertruida BOGAARD, geb. Beusichem 17 april 1889, † Culemborg 29 nov. 1958, dr. van Marinus en Hendrika STAVAST.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Marius, volgt XIIv.
2. Rika Elisabeth DE BOEF, geb. Culemborg 25 april 1914, † ald. 2 dec. 1991, tr. Culemborg Piet VAN VEEN.
3. Bertha Cornelia DE BOEF, geb. Culemborg 17 juni 1915, † Zeist 1 okt. 2000, tr. Zeist 5 febr. 1942Feike DE VRIES, geb. Leeuwarderadeel 24 aug. 1918.

XIIv. Johannes Marius DE BOEF, geb. Culemborg 17 nov. 1912, † ald. 16 juli 2000, tr. Culemborg 8 juni 1938Maria VAN HAAFTEN, † 11 april 2000.
Uit dit huwelijk:
1. Corrie DE BOEF.
2. NN DE BOEF, levenloze zoon, geb. Culemborg 22 okt. 1944.

XIp. Huibert DE BOEF, geb. Culemborg 4 okt. 1889, verzekeringsagent bij Victoria, † Deventer 15 april 1965, tr. Maurik 19 mei 1911Arnolda VAN RINGELENSTEIN, geb. Wijk bij Duurstede 4 sept. 1892, † Almen (gem. Gorssel) 6 juni 1978, dr. van Sander en Petronella Arnolda VAN STEENBRUGGE.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes DE BOEF, geb. Utrecht 31 okt. 1911, † Deventer 1 april 1986.
2. Pietronella Sandrina Elisabeth DE BOEF, geb. Arnhem 3 mei 1913, tr. 1e Jan DE VREE; tr. 2e 19 mei 1938Evert Hermanus DOORNEBOSCH, geb. Amsterdam 4 sept. 1901, journalist, kantoorbediende, † Deventer 19 mei 1955, zn. van Jan en Aaltjen HANEKAMP.
3. Berthus Arnoldus, volgt XIIw.
4. Huibert Jan, volgt XIIx.
5. Arnoldus, volgt XIIy.

XIIw. Berthus Arnoldus DE BOEF, geb. Deventer 18 juli 1916, † ald. 14 april 1989, tr. 29 febr. 1940Coba MODDERKOLK.
Uit dit huwelijk:
1. Janny DE BOEF, geb. 4 sept. 1940, tr. 27 mei 1969KLaas Hendrik DE WEERD, geb. 3 sept. 1938.
2. Arnold, volgt XIII-l.

XIII-l. Arnold DE BOEF, geb. 12 dec. 1947, tr. Annie nn, geb. 27 sept. 1951.
Uit dit huwelijk:
1. Marco DE BOEF, geb. 20 nov. 1976.
2. Silvia DE BOEF, geb. 6 okt. 1981.

XIIx. Huibert Jan DE BOEF, geb. Deventer 18 juli 1916, † ald. 12 aug. 1998, tr. Deventer 30 dec. 1942Dirkje DE WEERT, geb. Deventer 10 nov. 1917, dr. van Albert Jan en Derkje ANTVELINK.
Uit dit huwelijk:
1. Huib, volgt XIIIm.
2. Albert Jan, volgt XIIIn.
3. Sander DE BOEF, geb. Deventer 8 febr. 1955, tr. Deventer 17 maart 1995Henrica Maria WESTLAND, geb. IJsselstein (Utr) 27 juni 1949.

XIIIm. Huib DE BOEF, geb. Deventer 8 febr. 1946, tr. 1e Emmeloord 26 sept. 1969Tineke VAN MARION, geb. 5 jan. 1943, verpleegkundige, † Zwolle 27 mei 1982, dr. van Cornelis en Gerarda Johanna HOMMERSEN; tr. 2e Zwolle 21 juni 1983Denise VAN DE STOUWE, geb. 27 febr. 1947, secretaresse, † Zwolle 8 nov. 1990, dr. van Jan en Joan Bertha HUTCHINGS; tr. 3e Zwolle 24 juni 1993Els NOOTER, geb. Zwolle 28 maart 1946.
Uit het eerste huwelijk:
1. Huibert Jan DE BOEF, geb. Deventer 8 april 1971.
2. Gerard Johan DE BOEF, geb. Diepenveen 12 juni 1973.
Uit het tweede huwelijk:
3. Marije DE BOEF, geb. Zwolle 11 aug. 1984.
4. Christiaan DE BOEF, geb. Zwolle 7 april 1987.

XIIIn. Albert Jan DE BOEF, geb. Deventer 20 sept. 1948, † 2 april 2002, tr. Deventer 30 juni 1971Marlene SONDERMAN, geb. Deventer 21 febr. 1951, dr. van Leendert en Petronella Elisabeth KARREMANS.
Uit dit huwelijk:
1. Martijn DE BOEF, geb. Deventer 27 juni 1976.
2. Eelco DE BOEF, geb. Deventer 1 aug. 1979.

XIIy. Arnoldus DE BOEF, geb. Deventer 4 febr. 1921, † 20 sept. 2003, tr. Deventer 9 okt. 1946Josefiena Theresia KOLNER, geb. 1 maart 1926, † 24 mei 2005, dr. van B en A.M. DEUSMAN.
Uit dit huwelijk:
1. Ben, volgt XIIIo.
2. Arnoldus, volgt XIIIp.
3. Albert, volgt XIIIq.
4. Huibert Bernardus DE BOEF, geb. 12 april 1947.
5. Johannes, volgt XIIIr.
6. Hans, volgt XIIIs.

XIIIo. Ben DE BOEF, geb. Deventer, tr. Margriet STEGEMAN, geb. Deventer.
Uit dit huwelijk:
1. Mark DE BOEF.
2. Karin DE BOEF.

XIIIp. Arnoldus DE BOEF, tr. Carla VAN VORDEN, geb. Twello.
Uit dit huwelijk:
1. Marcel DE BOEF, geb. 20 sept. 1974.
2. Renate DE BOEF, geb. 2 maart 1977.

XIIIq. Albert DE BOEF, tr. Marja CALKHOVEN, geb. Nijverdal.
Uit dit huwelijk:
1. Nick DE BOEF.
2. Anysa DE BOEF.

XIIIr. Johannes DE BOEF, geb. 24 mei 1952, tr. Cristina Johanna Maria HOFSTEE, geb. 6 aug. 1947.
Uit dit huwelijk:
1. Krista DE BOEF, geb. 2 april 1974.
2. Claudia DE BOEF, geb. 7 maart 1977.

XIIIs. Hans DE BOEF, geb. Deventer 8 maart 1959, tr. Schalkhaar 1 juni 1979Gerda ORDELMAN, geb. Deventer 19 mei 1958, dr. van Melis en Joke ELSKAMP.
Uit dit huwelijk:
1. NN DE BOEF, geb. Deventer 26 maart 1983.
2. Marleen DE BOEF, geb. Deventer 20 aug. 1985.
3. Hugo DE BOEF, geb. Deventer 3 mei 1989.
4. Renee DE BOEF, geb. Deventer 14 aug. 1990.

XIq. Cornelis DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1897, borstelmaker, tr. Culemborg 9 aug. 1922Lena VAN DEVENTER, geb. Culemborg omstr. 1901, dr. van Gerrit en Maria Cornelia DE JONG.
Uit dit huwelijk:
NN DE BOEF, geb. Culemborg 14 jan. 1927, † ald. 14 jan. 1927.

IXm. Theodorus DE BOEF, geb. Culemborg 1 dec. 1837, steenvormer, arbeider, † Amersfoort 6 febr. 1919, tr. Maurik 25 okt. 1867Adriana HUIGEN, geb. Maurik 10 aug. 1840, † Amersfoort 2 febr. 1909, dr. van Jan en Hendrikje VAN HOMOET (HOOGMOED).
Uit dit huwelijk:
1. Laurens DE BOEF, geb. Maurik 7 maart 1868.
2. Janna Elisabeth DE BOEF, geb. Maurik 27 febr. 1869, † Amersfoort 14 april 1950, tr. Maurik 3 juli 1893Pieter Johannes GOEDHALS, geb. Utrecht 19 nov. 1870, † Amersfoort 21 juni 1939, zn. van Jozias en Maria Hendrica WOLFF.
3. Antje DE BOEF, geb. Maurik 2 maart 1870, tr. Maurik 16 juli 1896Jacob GROENEVELD, geb. Amerongen omstr. 1863, zn. van Jan en Mijntje HENZEN.
4. Cornelia DE BOEF, geb. Maurik 17 okt. 1871, † Rheden 3 mei 1918, tr. Maurik 11 april 1891Dirk Cornelis VAN STUYVENBERG, geb. Maurik 29 maart 1865, † Renkum 12 juni 1951, zn. van Martinus en Alida DEN HARTOGH.
5. Laurens, volgt Xq.
6. Jan, volgt Xr.
7. Antonia DE BOEF, geb. Maurik 5 aug. 1876, tr. Maurik 10 sept. 1897Teunis VAN HAAFTEN, geb. Zoelen 1867, † Utrecht 24 okt. 1954, zn. van Leendert en Maaike DE KRUIJFF.
8. Hendrika DE BOEF, geb. Maurik 22 april 1878, † Amsterdam 28 nov. 1975, tr. 1e Amersfoort 18 nov. 1902Evert RUIZENDAAL, geb. Culemborg 17 nov. 1912, broodbezorger, hulpkelner, † Amersfoort 4 dec. 1915, zn. van Evert en Metje VAN DUIST; tr. 2e Amsterdam 3 juli 1918Nicolaas HOFSTEDE, geb. Ter Aar 9 juni 1886, electricien, † Amsterdam 1 mei 1960, zn. van Jan en Maria VAN EIJCK.

Xq. Laurens DE BOEF, geb. Maurik 6 sept. 1873, treinrangeerder, wisselwachter, † Veenendaal 20 febr. 1952, tr. Ede 27 april 1899Betje HOITZING, geb. Stadskanaal 1875, † Rhenen 3 dec. 1948, dr. van Jarke en Trientje Jans BOEKHOFF.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Jarke DE BOEF, geb. Veendendaal 12 sept. 1899, tr. Amsterdam 27 aug. 1925Alida HASSOLDT, geb. Amsterdam omstr. 1900, dr. van Lucas en Johanna Elisabeth WILDERS.
2. Catharina Adriana DE BOEF, geb. Veenendaal 12 dec. 1900, tr. Amsterdam 12 sept. 1923Jacobus Johannes KUPPENS, geb. ’s-Gravenhage omstr. 1892, agent van politie, zn. van David Johannes en Wilhelmina VAN EIJK.
3. Adriana Elisabeth DE BOEF, geb. Veenendaal 24 jan. 1902, tr. Amsterdam 1 nov. 1928Otto KUIPERS, geb. Groningen omstr. 1901, stoker-olieman bij de Koninklijke Marine, zn. van Gerrit en Hiltje KOOSTERMAN.
4. Jarko DE BOEF, geb. omstr. 1903, † Veenendaal 25 okt. 1905.
5. Jarko, volgt XIr.
6. Janna Elisabeth DE BOEF, geb. Veenendaal 3 mei 1914, † ald. 5 juni 1928.
7. Hilfried DE BOEF, geb. Veenendaal 27 okt. 1915, † 25 nov. 1967, begr. Rhenen.

XIr. Jarko DE BOEF, geb. Veenendaal 31 juli 1906, pianohandelaar, † Wageningen 19 sept. 1990, tr. Grada Hendrika VAN DEN BERG, geb. 1905, † 1978.
Uit dit huwelijk:
1. Laurens Cornelis DE BOEF.
2. Cornelis Aries DE BOEF, geb. Arnhem 6 nov. 1939, † ald. 11 nov. 1939.
3. Kees Jarko, volgt XIIz.

XIIz. Kees Jarko DE BOEF, geb. Arnhem 17 juni 1941, piano handelaar, † Bennekom 26 okt. 2000, tr. 17 nov. 1964Wilhelmina KON, geb. 1940.
Uit dit huwelijk:
1. L. L. DE BOEF, geb. Lienden 17 mei 1965, advocaat.
2. Mirjam DE BOEF, geb. Lienden 6 mei 1966, arbeidsconsulent, tr. Wageningen 27 aug. 1992Willem ROSKAM, geb. 3 juli 1964, technisch medewerker.
3. Esther DE BOEF, geb. Bennekom 23 jan. 1971, biochemisch analist.

Xr. Jan DE BOEF, geb. Maurik 1 maart 1875, † ald. 23 okt. 1947, tr. Maurik 15 nov. 1899Elisa Angenita ONINK, geb. Maurik omstr. 1879, † ald. 31 okt. 1939, dr. van Rijk en Hendrika DE WIT.
Uit dit huwelijk:
Theodurus DE BOEF, geb. Maurik 16 febr. 1900, † ald. 5 dec. 1967, tr. Adriana VAN DEN OEVER, geb. Maurik 29 juni 1901, † ald. 16 juni 1965, dr. van Adrianus Hendrik en Jannigje VAN ASCH.

IXn. Aart DE BOEF, geb. Culemborg 18 nov. 1851, † ald. 22 aug. 1926, tr. Culemborg 12 juli 1881Helena Francina DE BOEF (IXj,4).
Uit dit huwelijk:
1. Laurens DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1882, tr. Amsterdam 20 juli 1916Johanna Maria Christina KAAN, geb. Amsterdam omstr. 1888, dr. van Jan Simon en Anna Christina Johanna RADERMACHER.
2. Cornelis DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1883, tr. Rheden 29 sept. 1909Catharina Jenetta LEDEBOER, geb. Velp (Rheden) omstr. 1881, dr. van Isaak en Catharina Jenetta DERKSEN.

VIIIf. Aart DE BOEF, geb. Brakel 8 nov. 1804, † Culemborg 2 febr. 1847, tr. 1e Brakel 22 juni 1827Huibertje VAN TONGERLO, geb. Brakel 29 aug. 1808, † Culemborg 3 jan. 1830, dr. van Hendrik Rutse en Agnesia KOOYMAN; tr. 2e Culemborg 1 aug. 1834Willemina VAN DILLEN, geb. Culemborg 31 mei 1810, † ald. 19 jan. 1847, dr. van Huibert en Bartje DIJKERS.
Uit het eerste huwelijk:
1. Agnesia DE BOEF, geb. Brakel 6 nov. 1827, † ald. 14 mei 1828.
2. Cornelis, volgt IXo.
Uit het tweede huwelijk:
3. Neeltje DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1834, † Utrecht 16 jan. 1884, tr. Utrecht 6 mei 1868Johan Hendrik WEIDNER, geb. Utrecht omstr. 1847, zn. van Johan Christoph en Dora Johanna PENNING.
4. Huibert DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1835, † ald. 14 mei 1854.
5. Jacob DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1836, † Vreeswijk 13 sept. 1853.
6. Albertus DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1838, † ald. 31 aug. 1860.
7. Gerrit DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1839, † ald. 19 april 1842.
8. Kaatje DE BOEF, geb. Culemborg omstr. 1841, † ald. 21 jan. 1852.
9. Gerrit DE BOEF, geb. Culemborg omstr. mei 1842, † ald. 4 sept. 1842.

IXo. Cornelis DE BOEF, geb. Brakel 13 dec. 1828, † Rotterdam 12 jan. 1897, tr. Rotterdam 2 jan. 1861Jacoba NIJHOF, geb. Meeuwen omstr. 1840, † Rotterdam 26 dec. 1922, dr. van Johannes en Geertrui GROENEVELD.
Uit dit huwelijk:
1. Huibertje DE BOEF, geb. Rotterdam 27 maart 1861.
2. Johannes Josephus, volgt Xs.
3. Neeltje DE BOEF, geb. Rotterdam 19 dec. 1864, tr. Rotterdam 25 mei 1887Marinus MEYER, geb. Rotterdam omstr. 1866, zn. van Adrianus en Jacoba KLOPPERT.
4. Jacob Cornelis DE BOEF, geb. Rotterdam 29 sept. 1867, † ald. 10 aug. 1874.
5. Geertrui DE BOEF, ged. Rotterdam 8 nov. 1869.
6. Aart DE BOEF, geb. Rotterdam 2 jan. 1872, † ald. 1 dec. 1873.
7. Nicolaas, volgt Xt.
8. Jacob Cornelis DE BOEF, geb. Rotterdam 1 jan. 1876, † ald. 26 juli 1880.
9. Cornelis DE BOEF, geb. Rotterdam 14 mei 1881.

Xs. Johannes Josephus DE BOEF, geb. Rotterdam 14 juni 1862, † ald. 10 febr. 1903, tr. Rotterdam 4 juni 1890Janneke Maria PRAAG, geb. Sluis omstr. 1865, dr. van Gregorius Nicolaas en Maria DE PREE.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt XIs.
2. Maria Elisabeth Johanna DE BOEF, geb. Rotterdam 31 aug. 1885, tr. Rotterdam 19 juli 1905Johannes Adrianus KETELAAR, geb. Delfshaven omstr. 1880, zn. van Johannes Adrianus en Anna Francisca GROMAN.
3. Cornelis DE BOEF, geb. Rotterdam 8 juni 1891, tr. 1e Rotterdam 27 sept. 1916Anna JACQUES, geb. Rotterdam omstr. 1899, dr. van Antony en Johanna Neeltje DE VAAL; tr. 2e Rotterdam 26 okt. 1927Maartje DE GROOT, geb. Broek op Langedijk omstr. 1897, dr. van Cornelis en Maria GULDEMOND.
4. Gregorius Nicolaas, volgt XIt.
5. Jacoba DE BOEF, geb. Rotterdam 10 juli 1894, tr. Rotterdam 6 dec. 1911Petrus DE GROOT, geb. Bleiswijk omstr. 1890, zn. van Anthonie en Johanna Maria VAN RIJSDAM.
6. Johannes Josephus DE BOEF, geb. Rotterdam 17 dec. 1895, † ald. 4 jan. 1896.
7. Johannes Josephus DE BOEF, geb. Rotterdam 20 mei 1903, expeditieknecht, † Leiden 5 aug. 1947, tr. Schiedam 16 april 1924Catharina Elizabeth MERKS, geb. Rotterdam 29 jan. 1903, dr. van Adrianus Ludovicus en Catharina Elizabeth DULLENS.

XIs. Jan DE BOEF, geb. Rotterdam 7 jan. 1882, tr. Hendrika Jacoba VAN DEN STEEN.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Hendrik DE BOEF, geb. ’s Gravenhage omstr. 1906, tr. Rotterdam 17 febr. 1932Elisabeth DE GRAAF, geb. Rotterdam omstr. 1910, † ald. 6 nov. 1938, dr. van Willem en Jannigje HOOGENDOORN.
2. Dirkje Hendrika DE BOEF, geb. Rotterdam 6 sept. 1907, tr. Rotterdam 17 dec. 1930Gijsbert VERWOERD, geb. Heerlen omstr. 1907, zn. van Hendrik Johannes en Margje VERSLUIS.
3. Gregorius Nicolaas DE BOEF, geb. Rotterdam 7 febr. 1909.
4. Petrus François DE BOEF, geb. Rotterdam 22 april 1910, tr. Rotterdam 22 nov. 1933Lena Krina VAN ES, geb. Zonnemaire omstr. 1912, dr. van Jan en Elizabeth DE BRUIJNE.
5. Hendrika Jacoba DE BOEF, geb. Rotterdam omstr. 1912, tr. Rotterdam 31 juli 1935Barend VAN LEEUWEN, geb. Rotterdam omstr. 1905, zn. van Hendrik Adrianus en Anna VAN DIPTEN.

XIt. Gregorius Nicolaas DE BOEF, geb. Rotterdam 11 okt. 1892, tr. Rotterdam 18 mei 1927Cornelia LINDT, geb. Rotterdam omstr. 1894, dr. van Cornelis Wilhelmus en Jannetje FREEKE.
Uit dit huwelijk:
Johannes Josephus DE BOEF, geb. Rotterdam omstr. 1928, † Leiden, (Bij Tandjang Balei, Nederlands-Indië.) 5 aug. 1947.

Xt. Nicolaas DE BOEF, geb. Rotterdam 11 nov. 1873, † ald. 17 jan. 1918, tr. Rotterdam 15 aug. 1894Johanna GROENEVELD, geb. Rotterdam omstr. 1873, dr. van Teunis en Petronella Susanna KRIJGSMAN.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Susanna DE BOEF, geb. Rotterdam 31 dec. 1894.
2. Pieter Cornelis DE BOEF, geb. Rotterdam 27 maart 1897, tr. 1e Rotterdam 28 sept. 1921Gerarda Wilhelmina HELSDINGEN, geb. Rotterdam omstr. 1898, dr. van Gerrit en Aartje KOOIJ; tr. 2e Rotterdam 29 juli 1931Maria Theresia JANSSEN, geb. Rotterdam omstr. 1898, dr. van Arnoldus Johannes Hendrikus en Willemina Adriana HENS.
3. Nicolaas DE BOEF, geb. Rotterdam 8 april 1902, † ald. 5 aug. 1919.
4. Johanna DE BOEF, geb. Rotterdam 5 juli 1907.

VIc. Hendrik DE BOEF, ged. Brakel 8 april 1753, † ald. 26 dec. 1831, tr. Brakel 21 nov. 1784 Johanna VAN DEN EIJK, ged. Brakel 17 jan. 1762, begr. ald. 18 okt. 1804, dr. van Jan Cornelisse en Jenneke SMITS en wed. van Gerrit VAN DER ZALM.
Uit dit huwelijk:
1. Maria DE BOEF, geb. Brakel 7 maart 1787, † Vuren 29 aug. 1848, tr. 1e Brakel 11 mei 1806Gerrit VAN DER ZALM, geb. Brakel 17 okt. 1777, † ald. 2 juni 1833, zn. van Willem en Nesia GRANDIA; tr. 2e Vuren 24 okt. 1834Huibert BRAND, geb. Brakel 8 okt. 1769, † Vuren 30 juni 1849, zn. van Klaas en Cornelia VAN WILLIGEN en wedr. van Jantje WALRAVEN.
2. Jan DE BOEF, geb. Brakel 14 okt. 1790.
3. Jenneke DE BOEF, geb. Brakel 5 juli 1794, † ald. 13 april 1837.
4. Jan, volgt VIIc.
5. Cornelis DE BOEF, geb. Brakel 21 aug. 1799, begr. ald. 4 aug. 1801.
6. Cornelis, volgt VIId.

VIIc. Jan DE BOEF, ged. Brakel 14 okt. 1796, tr. Andel 30 april 1817Helena DE RADE, geb. Andel 4 april 1795, dr. van Govert en Maria SMITS.
Uit dit huwelijk:

VIIIg. Hendrik DE BOEF, geb. Andel omstr. 1818, tr. Andel 15 aug. 1850Gerritje DE GRAAF, geb. Wijk omstr. 1826, dr. van Eimert en Maria VAN WIJK.
Uit dit huwelijk:
Helena DE BOEF, geb. Andel 29 juli 1851, † ald. dec. 1909, tr. Andel 6 nov. 1879Peeter VAN ANDEL, geb. Andel 30 okt. 1843, † ald. april 1920, zn. van Otto en Stijntje VERSTEEG.

VIId. Cornelis DE BOEF, geb. Brakel 12 juli 1802, arbeider, † Brakel 23 sept. 1846, tr. Brakel 29 jan. 1830Eijke VAN KOOY, geb. Brakel 13 mei 1810, † ald. 4 april 1870, dr. van Willem en Metje DONKER.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna DE BOEF, geb. Brakel 18 april 1830, † ald. 7 april 1833.
2. Metje DE BOEF, geb. Brakel 6 april 1831, dienstbode, † Heukelum 15 okt. 1899, tr. Gorinchem 15 mei 1868Adrianus VAN ZEE, geb. Heukelum 15 juni 1839, zn. van Adrianus en Claartje DONKER en wedr. van Gijsbertje TROMP.
3. Hendrika DE BOEF, geb. Brakel 21 maart 1833, dienstbode, † Vuren 23 april 1894, tr. 1e N.N. nn; tr. 2e Vuren 18 april 1862Hendrik VAN EK, geb. Deil omstr. 1838, † ald. 29 aug. 1923, zn. van Kornelis en Geertrui VAN NIEUWAAL.
4. Willemke DE BOEF, geb. Brakel 12 okt. 1834, dienstbode bij fam. vd Meijden, † Brakel 22 juli 1905, tr. Brakel 26 mei 1859Adrianus VAN DER MEIJDEN, geb. Brakel 14 okt. 1822, † ald. 8 sept. 1875, zn. van Antonie en Sijke VAN VEENENDAAL.
5. Johannis DE BOEF, geb. Brakel 18 maart 1836, † ald. 29 mei 1839.
6. Willem DE BOEF, geb. Brakel omstr. 10 juni 1837, † ald. 11 juni 1838.
7. Hendrik, volgt VIIIh.
8. Johanna DE BOEF, geb. Brakel 20 okt. 1840, † ald. 13 nov. 1882.
9. Willem, volgt VIIIi.
10. Jenneke Maria DE BOEF, geb. Brakel 29 dec. 1843.

VIIIh. Hendrik DE BOEF, geb. Brakel 3 okt. 1838, † ald. 23 jan. 1905, tr. Brakel 13 juni 1867Metje VAN DER MEIJDEN, geb. Brakel 15 maart 1843, † ald. 19 jan. 1880, dr. van Jan en Geertrui VAN KOOY.
Uit dit huwelijk:
1. Geertrui DE BOEF, geb. Brakel 28 sept. 1867, † ald. 25 aug. 1939, tr. Brakel 21 sept. 1909Aartse VAN DALEN, geb. Brakel 14 juni 1881, † ald. 27 okt. 1946, zn. van Aart en Janna SPIERING.
2. levenloos DE BOEF, levenloze dochter, geb. Brakel 9 okt. 1869.
3. Eijke DE BOEF, geb. Brakel 19 sept. 1870, † ald. 16 nov. 1871.
4. levenloos DE BOEF, levenloze zoon, geb. Brakel 9 okt. 1871.
5. Cornelis, volgt IXp.
6. levenloos DE BOEF, levenloze zoon, geb. Brakel 22 sept. 1873.
7. levenloos DE BOEF, levenloze zoon, geb. Brakel 27 febr. 1875.
8. levenloos DE BOEF, levenloze dochter, geb. Brakel 22 aug. 1876.
9. Eijke DE BOEF, geb. Brakel 22 okt. 1877, tr. Heukelum 21 febr. 1900Cornelis Pieter SCHALK, geb. Heukelum 19 mei 1874, postbode, zn. van Gerrit Hendriekus Sander en Elisabeth DE GROOT.
10. Jan DE BOEF, geb. Brakel 9 nov. 1878, † ald. 15 jan. 1879.
11. levenloos DE BOEF, levenloze zoon, geb. Brakel 19 jan. 1880.

IXp. Cornelis DE BOEF, geb. Brakel 2 sept. 1872, Landbouwer, † Brakel 25 aug. 1940, tr. Andel 8 april 1909Cornelia VAN RIJSWIJK, geb. Andel 13 febr. 1875, dr. van Cornelis en Alida ROELAND.
Uit dit huwelijk:
Hendrik DE BOEF, geb. Brakel 21 nov. 1910, † Brakel? 29 febr. 1996, tr. Johanna Wilhelmina VERSTEEG, geb. 25 maart 1917, † Brakel? 7 juni 2000.

VIIIi. Willem DE BOEF, geb. Brakel 13 febr. 1842, dagloner, † Zuilichem? 15 mei 1918, tr. 1e Brakel 10 april 1873Sijke VAN WIJGERDEN, geb. Brakel 8 okt. 1848, † ald. 29 mei 1877, dr. van Dirk en Adriana VAN DER SALM; tr. 2e Zuilichem 11 dec. 1884Ariaantje VAN ALPHEN, geb. Heerenwaarde 20 mei 1836, dr. van Sijbert en Alida DE VAAR en wed. van Joost Aart MIJDAM.
Uit het eerste huwelijk:
1. levenloos DE BOEF, levenloze zoon, geb. Brakel 20 jan. 1874.
2. Cornelis, volgt IXq.
3. Adriana DE BOEF, geb. Brakel 1 jan. 1877, † ald. 18 maart 1878.

IXq. Cornelis DE BOEF, geb. Brakel 24 juni 1875, † Maarssen 20 maart 1950, tr. Veen 26 dec. 1907Elizabeth Kuintje DE RUITER, geb. Veen 12 nov. 1875, † Hilversum 22 nov. 1945, dr. van Leendert en Maaike VOS.
Uit dit huwelijk:
1. Sijke DE BOEF, geb. Zuilichem? 28 mei 1908.
2. NN DE BOEF, geb. Zuilichem 30 maart 1909, † ald. 30 maart 1909.
3. Leendert Willem DE BOEF, geb. Zuilichem 19 mei 1911.
4. Maaike DE BOEF, geb. Zuilichem 1 sept. 1912, † 12 juni 1995, begr. Ophemert, tr. Gerrit Hendrikus SCHEURWATER, geb. 7 okt. 1906, † 20 febr. 1965, begr. Ophemert.
5. Willem DE BOEF, geb. Zuilichem 12 nov. 1915.
6. Maria DE BOEF, geb. Zuilichem 22 mei 1918.

VId. Govert DE BOEF, ged. Brakel 13 sept. 1758, veerman pont Brakel - Vuren, † Poederoijen 9 maart 1829, tr. Brakel 29 mei 1785Elisabeth VAN AALBURG, geb. Hoornaar 2 okt. 1763, † Poederoijen 22 okt. 1835, dr. van Hendrik Goosenz en Cornelia DE ZWART.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia DE BOEF, geb. Brakel 25 aug. 1786, tr. 1e Brakel 9 juni 1804Jacob VAN BALEN, geb. Brakel omstr. 1784; tr. 2e Heukelum 20 nov. 1811Cornelis VAN HARDEVELD, geb. Heukelum omstr. 1785, † ald. 1813; tr. 3e Leerdam 30 juni 1813 Bastiaan VAN BESOOYEN, geb. Meerkerk omstr. 1779, zn. van Huibert en Willempje RAVESTEIN.
2. Cornelis DE BOEF, geb. Brakel 24 sept. 1788, veerman, † Poederoijen 9 sept. 1850.
3. Hendrika DE BOEF, geb. Brakel 18 febr. 1791, † Poederoijen 20 nov. 1855.
4. Maria DE BOEF, geb. Brakel 23 nov. 1793, † Poederoijen 15 jan. 1831.
5. Elisabeth DE BOEF, geb. Brakel 21 sept. 1795.
6. Elisabeth DE BOEF, geb. Brakel 18 sept. 1796, begr. ald. 15 aug. 1797.
7. Elisabeth DE BOEF, geb. Brakel 28 juni 1798, tr. Zuilichem 18 mei 1820Johannes HAK, geb. Zuilichem 15 febr. 1797, broodbakker, † Dalem 26 maart 1849, zn. van Gijsbert Willemse en Anneke WEIBERG.
8. Adriaantje DE BOEF, geb. Brakel 17 juli 1801, † ald. 22 okt. 1823, tr. Poederoijen 13 okt. 1820Aart VAN WOERKOM, geb. Zuilichem 30 mei 1799, † Heerewaarden 25 okt. 1877, zn. van Jan en Elisabeth ROS; hij hertr. Poederoijen 4 nov. 1824Jozina KUINTJES.
9. Maaike DE BOEF, geb. Brakel 9 sept. 1804, † Poederoijen 22 dec. 1878, tr. 1e Poederoijen 30 sept. 1822Hendrik VAN DER MOORE, geb. Poederoijen 28 nov. 1793, † ald. 1 sept. 1827, zn. van Derk en Maria VAN WIJK; tr. 2e Poederoijen 15 april 1837Cornelis VAN BUUREN, geb. Herwijnen 14 mei 1806, † Poederoijen 5 juni 1854, zn. van Hendrik en Gerritje VAN MAURIK.
10. Govert, volgt VIIe.

VIIe. Govert DE BOEF, geb. Brakel 20 juni 1808, † Poederoijen 4 okt. 1849, tr. Poederoijen 2 okt. 1839Dirkje VAN BALLEGOYEN, geb. Poederoijen 11 jan. 1818, dr. van Willem en Aaltje VROOM.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Govert DE BOEF, geb. Poederoijen 23 sept. 1840, † ald. 21 jan. 1877.
2. Willem DE BOEF, geb. Poederoijen 21 sept. 1841, † ald. 13 juli 1855.
3. Govert, volgt VIIIj.
4. Cornelis DE BOEF, geb. Poederoijen 13 sept. 1844, † ald. 13 april 1845.
5. Elisabeth Cornelia DE BOEF, geb. Poederoijen 20 febr. 1846, † ald. 6 aug. 1846.
6. Cornelis, volgt VIIIk.
7. Govert Goverse, volgt VIII-l.

VIIIj. Govert DE BOEF, geb. Poederoijen 20 juni 1843, † Utecht 13 sept. 1917, tr. Brakel 28 febr. 1867Willemke VAN WIJGERDEN, geb. Brakel 15 mei 1838, † Utrecht 3 febr. 1913, dr. van Teunis en Anneke VAN WIJGERDEN.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis Antonie, volgt IXr.
2. Dirkje DE BOEF, geb. Brakel 25 jan. 1870, † Kedichem 11 juli 1872.
3. Arie Jilisse DE BOEF, geb. Kedichem 1 sept. 1871, † Gorinchem 15 maart 1874.
4. Govert Goverse DE BOEF, geb. Kedichem 15 dec. 1873, † Gorinchem 3 maart 1875.
5. Dirkje Anneke DE BOEF, geb. Gorinchem 1 jan. 1876, † Utrecht 13 febr. 1950, tr. Delft 10 okt. 1900Antonius DILLEN, geb. Breda omstr. 1878, zn. van Johannes Antonius en Elisabeth EBELSHAUSER.
6. Govert Govertse Dirk DE BOEF, geb. Gorinchem 16 dec. 1878, † Utrecht 20 mei 1949, tr. Utrecht 22 sept. 1909Catharina Maria Sophia RAKKE, geb. Utrecht omstr. 1883, dr. van Julius Everardus en Geertruida Maria MAAS.

IXr. Teunis Antonie DE BOEF, geb. Brakel 26 dec. 1868, † Delft 17 febr. 1945, tr. Delft 11 aug. 1897Alijda VASTENBURG, geb. Amersfoort omstr. 1872, † Delft 15 juli 1945, dr. van Willem en Louise VAN DAAL.
Uit dit huwelijk:
Govert Willem DE BOEF, geb. Delft 25 juni 1905, tr. Delft 29 aug. 1928Jansje BIESBROUCK, geb. Amsterdam omstr. 1904, dr. van Johannes Hendricus Wilhelmus en Jannetje UFFELIE.

VIIIk. Cornelis DE BOEF, geb. Poederoijen 18 sept. 1847, Landbouwer, † Poederoijen 4 jan. 1924, tr. Poederoijen 18 mei 1877Antje VAN RIJSWIJK, geb. Wijk en Aalburg 5 juni 1844, † Poederoijen 26 dec. 1889, dr. van Cornelis en Judik VAN WIJK.
Uit dit huwelijk:
1. Govert, volgt IXs.
2. Judik DE BOEF, geb. Poederooien of Wijk 2 maart 1880, † Poederoijen 4 febr. 1911, tr. Poederoijen 17 mei 1906Willem BOK, geb. Poederoijen 29 juli 1877, zn. van Matthijs en Dirkje VAN GIESSEN.
3. Cornelis DE BOEF, geb. Poederoijen 12 juni 1882, Landbouwer, † Poederoijen 21 juni 1953, tr. Poederoijen 27 sept. 1911Elizabeth KOLBACH, geb. Poederoijen 27 aug. 1887, dr. van Nicolaas en Johanna GROENEVELD.
4. Dirkje DE BOEF, geb. Poederoijen 8 mei 1885, † 4 aug. 1963, begr. ald., tr. Poederoijen 2 juni 1910Marinus VAN GIESSEN, geb. 27 april 1883, † 28 aug. 1968, zn. van Gerrit en Adriana VAN VEEN.

IXs. Govert DE BOEF, geb. Wijk 13 jan. 1878, Landbouwer, † Poederoijen 30 maart 1938, tr. Poederoijen 16 juni 1904Adriana GROENEVELD, geb. Poederoijen 26 juli 1874, † Brakel 25 sept. 1956, dr. van Johanna GROENEVELD.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis DE BOEF, geb. Poederoijen 17 nov. 1904, Landbouwer, † 29 juni 1977, begr. Werkendam, tr. Poederoijen 11 mei 1933Hendrika BOK, geb. Poederoijen 6 aug. 1904, † 13 dec. 1996, begr. Werkendam.
2. Johannes, volgt Xu.
3. Antonie DE BOEF, geb. 4 dec. 1912, † Poederoijen 4 dec. 1912.
4. Adriaan Antonie DE BOEF, geb. Poederoijen 26 nov. 1915, † ald. 23 april 1916.

Xu. Johannes DE BOEF, geb. Poederoijen 14 sept. 1907, † 22 dec. 1989, begr. ald., tr. Teuntje VAN DE BOGERD, geb. 8 nov. 1910, † 21 okt. 1987, begr. Poederoijen.
Uit dit huwelijk:

XIu. Peter Antonie DE BOEF, geb. Poederoijen 12 aug. 1948, † 10 april 2011, tr. Gerrie VAN WIJGERDEN.
Uit dit huwelijk:
1. Dorien DE BOEF.
2. Jelte, volgt XIIaa.

XIIaa. Jelte DE BOEF, tr. Amanda VAN WIJGERDEN.
Uit dit huwelijk:
Timo DE BOEF.

VIII-l. Govert Goverse DE BOEF, geb. Poederoijen 4 april 1850, † Vuren 6 juni 1934, tr. 1e Vuren 17 mei 1876Metje DEN ADEL, geb. Dalem omstr. 1858, † Vuren 7 juli 1878, dr. van Antonie en Evertje VAN DEN BERG; tr. 2e Vuren 25 febr. 1881Areke STAVAST, geb. Vuren omstr. 1856, † ald. 14 juli 1936, dr. van Aard en Geertruida VAN DER SLOOT.
Uit het eerste huwelijk:
1. Govert, volgt IXt.
Uit het tweede huwelijk:
2. Geertruida DE BOEF, geb. Vuren omstr. 1882, tr. Rotterdam 3 sept. 1913Adrianus VERHOEVEN, geb. Rotterdam omstr. 1881, zn. van Cornelis en Maria PONSE.
3. Dirk DE BOEF, geb. Vuren omstr. 1884, † ald. 21 juni 1891.
4. Dirkje DE BOEF, geb. Vuren omstr. 1890, tr. Rotterdam 2 juni 1920Hermanus HANDGRAAF, geb. Haarlem omstr. 1891, zn. van Hermanus en Johanna ALBERTS.
5. Hendrika DE BOEF, geb. Vuren 20 okt. 1892, † 1 maart 1966, begr. Gorinchem, tr. Vuren 27 febr. 1913Theodorus Wilhelmus LINTJES, geb. Gorinchem 14 juni 1887, † 15 jan. 1972, begr. ald., zn. van Willem Franciscus en Elizabeth DAM.
6. Wilhelmina Dirkje DE BOEF, geb. Vuren 6 jan. 1895, † 2 mei 1984, begr. Dalem, tr. Vuren 30 nov. 1916Hendrik Arie DE ZEEUW, geb. Vuren 24 okt. 1894, † Gorinchem 30 aug. 1934, begr. Dalem, zn. van Sander en Aagje DE JONG.
7. Maaike DE BOEF, geb. Vuren omstr. 1899, tr. Rotterdam 21 jan. 1920Rudoph Marie KÜPPERS, geb. ’s Hertogenbosch omstr. 1895, zn. van Rudolph en Maria Lucia Hubertina MULDER.
8. Govert Goverse DE BOEF, geb. Dalem 5 nov. 1900, † Gorinchem 7 dec. 1951.
9. Dirk DE BOEF, geb. Vuren omstr. juni 1905, † ald. 28 juni 1905.

IXt. Govert DE BOEF, geb. Vuren omstr. 1876, tr. Vuren 28 okt. 1899Anna RIPZAAD, geb. Almkerk omstr. 1879, dr. van Mattheus en Lijntje KARS.
Uit dit huwelijk:
1. Govert DE BOEF, geb. Vuren omstr. okt. 1900, † ald. 4 nov. 1900.
2. Jenneke DE BOEF, geb. Vuren omstr. aug. 1919.

Vb. Willem Louwersz DE BOEF, geb. Nederhemert, † Overschie 19 febr. 1789, tr. 1e Overschie 28 nov. 1734 Adriaantje Jansdr VAN DER HAM, geb. Giessen Nieuwkerk, † vóór 1743, dr. van Jan Dirxe; tr. 2e Overschie 18 okt. 1743Lena Maartens VAN VEEN, geb. ’t Hof van Delft.
Uit het eerste huwelijk:
1. Lourens Willemse, volgt VIe.
2. Jan, volgt VIf.
3. Jannetje DE BOEF, ged. Overschie 6 aug. 1741, tr. Willem KEIJSER.

VIe. Lourens Willemse DE BOEF, ged. Overschie 19 aug. 1736, † ald. 27 okt. 1803, tr. Overschie 4 mei 1760Pietertje Willemse MUL, geb. Krimpen a/d IJssel 21 nov. 1743, † Overschie 18 april 1805, dr. van Willem Leendertsz. en Neeltje Pieterse VERHOEF.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert, volgt VIIf.
2. Willem, volgt VIIg.
3. Laurens DE BOEF, ged. Overschie 2 mei 1762.
4. Ariaantje DE BOEF, ged. Overschie 22 april 1764, begr. ald. 20 juli 1764.
5. Neeltje DE BOEF, ged. Overschie 25 dec. 1765.
6. Ariaantje DE BOEF, ged. Overschie 10 april 1768.
7. Willemijntje DE BOEF, ged. Overschie 30 sept. 1770.

VIIf. Leendert DE BOEF, tr. Overschie 7 mei 1786 Neeltje STIERMAN.
Uit dit huwelijk:
1. Ariaantje DE BOEF, begr. Overschie 8 juni 1791.
2. Pietertje DE BOEF, geb. Overschie 12 febr. 1788.
3. Jan, volgt VIIIm.

VIIIm. Jan DE BOEF, geb. Overschie 10 juli 1789, tr. Overschie 18 mei 1817Maartie VAN TOORN, geb. omstr. 1793, dr. van Jan en Gerritje DE RIDDER.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert DE BOEF, geb. Overschie 16 juli 1817.
2. Gerritje DE BOEF, geb. Overschie 14 febr. 1819.
3. Leendert, volgt IXu.
4. Jan DE BOEF, geb. Overschie 17 okt. 1822.
5. Cornelis Adrianus DE BOEF, geb. Overschie 27 juni 1825.
6. Maria DE BOEF, geb. Overschie 4 maart 1828.
7. Willem DE BOEF, geb. Overschie 7 okt. 1830.
8. Adrianus DE BOEF, geb. Overschie 26 juni 1834.
9. Neeltje DE BOEF, geb. Overschie 16 mei 1837.

IXu. Leendert DE BOEF, geb. Overschie 12 aug. 1821, † Rotterdam 13 jan. 1908, tr. Overschie 15 aug. 1852Maartje VERBOOM, geb. Nieuwland 16 nov. 1821, † Rotterdam 28 april 1894, dr. van Jan en Marta DE BREE.
Uit dit huwelijk:
1. Maartje DE BOEF, geb. Rotterdam 19 juli 1855, tr. Rotterdam 16 aug. 1876Gerrit VAN DER WOLF, geb. Gouda omstr. 1854, zn. van Pieter en Alida Wilhelmina VAN DER ZALM.
2. Jan Willem Adrianus DE BOEF, geb. Rotterdam 5 aug. 1859.
3. Maria Johanna DE BOEF, geb. Rotterdam 1 mei 1865.

VIIg. Willem DE BOEF, ged. Overschie 30 nov. 1760, tr. Overschie 28 maart 1785 Neeltje Jansdr VAN VEEN, geb. Leiderdorp.
Uit dit huwelijk:
1. Pietertje DE BOEF, geb. Overschie 11 jan. 1786.
2. Jan DE BOEF, geb. Overschie 1 april 1787, begr. ald. 3 aug. 1787.
3. Laurens DE BOEF, geb. Overschie 30 juni 1788.
4. Jan DE BOEF, geb. Overschie 28 aug. 1789, begr. ald. 20 nov. 1789.
5. Jannetje DE BOEF, geb. Overschie 25 mei 1791.
6. Neeltie DE BOEF, geb. Overschie 3 mei 1794.
7. Ariaantje DE BOEF, geb. Overschie 11 okt. 1795.
8. Pietertje DE BOEF, geb. Overschie 7 aug. 1799.
9. Johannes DE BOEF, geb. Overschie 26 dec. 1802.
10. Pieter DE BOEF, geb. Overschie 24 nov. 1804.
11. Johannis DE BOEF, geb. Overschie 26 mei 1806.

VIf. Jan DE BOEF, ged. Overschie 12 april 1739, tr. Overschie 16 sept. 1764 Pieternella STIERMAN.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje DE BOEF, ged. Overschie 20 april 1766.
2. Willemijntje DE BOEF, ged. Overschie 17 mei 1767, begr. ald. 23 juni 1806, tr. Overschie 8 okt. 1797Klaes BRANDENBURG, ged. Overschie 3 jan. 1773, zn. van Hendrik en Jannetje VAN DER HORST; hij hertr. Rotterdam 2 nov. 1806Johanna Maria HANSSEN.
3. Cornelia DE BOEF, ged. Overschie 23 okt. 1768, begr. ald. 10 nov. 1768.
4. Neeltje DE BOEF, ged. Overschie 25 maart 1770, begr. ald. 15 mei 1770.
5. Cornelia DE BOEF, ged. Overschie 9 juni 1771.
6. Willem DE BOEF, ged. Overschie 28 juni 1772, begr. ald. 12 okt. 1772.
7. Willem DE BOEF, ged. Overschie 22 aug. 1773.
8. Lena DE BOEF, ged. Overschie 23 okt. 1774, † ald. 1 febr. 1813, tr. Johannes VAN KEMPEN, geb. Bergschenhoek 19 juni 1774, † Overschie 7 april 1830, zn. van Dirk en Lena VAN DER SLIM.
9. Aaltje DE BOEF, geb. Overschie 6 maart 1776, begr. ald. 17 mei 1776.
10. Wilm DE BOEF, geb. Overschie 17 juni 1779, begr. ald. 20 okt. 1779.

IVb. Willem Laurensen DE BOEFF, geb. Aalst omstr. 1685, † vóór 1729, tr. (ondertr. Zuilichem 13 jan.) 1708Alida Theodora PALJÉ, geb. Aalst, ged. Gorinchem 13 febr. 1682, † Aalst na 1729, dr. van Johan en Elisabeth VAN HEURNE; zij hertr. omstr. 13 april 1729Adriaan MOLEPAS.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt Vc.
2. Cornelis, volgt Vd.
3. Maria (Maaijke) DE BOEF, † vóór 14 aug. 1770, tr. Joost COOLHAAS, ged. Veen 22 aug. 1703, zn. van Joost Joosten en Petertje Gerritse KAMERMANS.
4. Margaretha DE BOEFF, geb. Aalst omstr. 1715, † na 1781, tr. Aart VAN BALLEGOOIJEN.
5. Elisabeth DE BOEFF, geb. Aalst omstr. 1717, † ald. 22 juli 1791, tr. Aalst omstr. 1747Dirk COOLHAAS, ged. Veen 11 nov. 1712, † Aalst 19 juni 1767, zn. van Joost Joosten en Petertje Gerritse KAMERMANS.
6. Jan Paljé DE BOEFF, geb. Aalst omstr. 1717, † vóór 29 maart 1779.

Vc. Willem DE BOEFF.
Zijn zoon:

VIg. Cornelis Willem DE BOEF, geb. omstr. 1740, † Veen 23 dec. 1807, tr. Veen 18 mei 1763Willemina SONNEVELT, ged. Veen 29 okt. 1741, dr. van Gerrit Janse ZONNEVELT en Cornelia SLEGERS.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana DE BOEFF, geb. Aalst omstr. 1763, † Veen 7 jan. 1793, tr. Christiaan ACKERMAN, ged. Maastricht (RK) 5 mei 1713, Korporaal (1743-1749), Militair (1745),, † Woudrichem 1786, zn. van Johannes en Gertrudis SPEKERS.
2. Gerardina DE BOEF, ged. Veen 5 jan. 1766, begr. ald. 3 mei 1780.
3. Gerrit Sonnevelt DE BOEF, ged. Veen 17 april 1768.
4. Kornelis DE BOEF, ged. Veen 24 mei 1770.
5. Wilm DE BOEF, ged. Veen 25 okt. 1772.
6. Kornelia DE BOEF, ged. Veen 1 maart 1775.
7. Johannes DE BOEF, ged. Veen 15 febr. 1778, Gaarder van Lands gemeene middelen te Schelluinen en het land van Arkel (1806),.
8. Gerardina DU BOUF, geb. Veen 1 juni 1780, † ald. 12 nov. 1813, tr. Veen 8 april 1803Teunis NIEUWKOOP, ged. Wijk 16 okt. 1774, bouwman, † Veen 5 juli 1847, zn. van Aart Teunisz en Cilia VAN BERGIJK; hij hertr. Veen 31 maart 1829Antonia VAN DEN STEENHOVEN.
9. Willemina Kornelia DE BOEF, ged. Veen 22 sept. 1782, † ald. 23 aug. 1798.
10. Maria DE BOEF, ged. Veen 7 mei 1786.

Vd. Cornelis DE BOEFF, † vóór 13 april 1743.
Zijn kinderen:
1. Cornelis DE BOEFF.
2. Maijke DE BOEFF.

IIIb. Gerrit (Geeraert) Laurensz DE BOEF, ged. Driel 12 juni 1659, tr. Geertjen Gijsberts.
Uit dit huwelijk:
1. Aeltjen DE BOEF, ged. Driel 9 aug. 1679.
2. Gijsbert DE BOEF, ged. Driel 21 nov. 1680.
3. Cathalijn DE BOEF, ged. Driel 21 nov. 1680.
4. Laurens Gerritsz DE BOEF, ged. Driel 15 okt. 1682.
5. Geerit DE BOEF, ged. Driel 22 febr. 1685.
6. Aeltjen DE BOEF, ged. Driel 30 jan. 1687.

 

Index

Geertjen Gijsberts  IIIb
Grietje Jans (x1714)   IVa
Levenloos kind (1871-1871)  IXd,4
Levenloos kind (1874)  IXc,5
Levenloos kind (1876)  IXc,7
Maeyken Cornelis (1660-1698)  IIIa
Neelken Dirks  IVa
NN  Xf,4
?, N.N.  VIIId,2
?, N.N.  VIIIe,17
?, Dawn (x1997)   XIIm,4
?, Joan (x1985)   XIIIf
?, Marlis Ruthe (x1999)   XIIIf
?, Renee (x1994)   XIIf,4
?, Sharon (x1993)   XIIs
AALBURG, Elisabeth VAN (1763-1835)  VId
AALBURG, Hendrik Goosenz VAN (1738-1813)  VId
AALSBURG, Aafje VAN (1870-1951)  Xb
AALSBURG, Cornelis VAN (1861-)  Xc,1
AALSBURG, Marinus VAN (1905-1986)  Xc,1
ACKERMAN, Christiaan (1713-1786)  VIg,1
ACKERMAN, Johannes  VIg,1
ADEL, Antonie DEN  VIII-l
ADEL, Metje DEN (1858-1878)  VIII-l
ADKISON, Ernest A (1971-)  XIIj,2
ALBERTS, Johanna  VIII-l,4
ALEM, Adriaantje VAN  IXk,4
ALEXANDER, Vance Eugene (1949-)  XIIe,1
ALPHEN, Ariaantje VAN (1836-)  IXg,4; VIIIi
ALPHEN, Daniel VAN (1884-1943)  Xf,8
ALPHEN, Gerrit VAN  Xf,8
ALPHEN, Sijbert VAN  VIIIi
ANDEL, Otto VAN  VIIIg,1
ANDEL, Peeter VAN (1843-1920)  VIIIg,1
ANDERSON, Daniel Ray (1970-)  XIIm,2
ANDRINGA, Alva Jean (1944-)  XIIq
ANTVELINK, Derkje  XIIx
ASCH, Cornelis Johannes VAN (1951-)  XIb,6
ASCH, Gerrit VAN  VIIIe,13
ASCH, Gradus VAN (1847-)  VIIIe,13
ASCH, Jannigje VAN  Xr,1
ASCH, Matthijs VAN  XIb,6
BACKS, Gijsbert Jans (x1700)   Va
BACKX, Lijsbeth (-1745)  Va
BAKER, Linda Sue (1953-)  XIIm
BAKKER, Evert  Xj
BAKKER, Gerritje (1867-1940)  Xj
BALEN, Antonia VAN  XIc,1
BALEN, Arien Jansen VAN (1705-1799)  VIa
BALEN, Jacob VAN (1784-)  VId,1
BALEN, Rebecca VAN (1743-1829)  VIa
BALLEGOOIJEN, Aart VAN  IVb,4
BALLEGOOIJEN, Adrianus VAN  Xf,4
BALLEGOOIJEN, Adrianus VAN (1886-)  Xf,4
BALLEGOYEN, Dirkje VAN (1818-)  VIIe
BALLEGOYEN, Willem VAN  VIIe
BAMBACHT, Anna (1898-1990)  Xn
BAMBACHT, Marinus  Xn
BEDAUX, Gerrit  IXi,2
BEEK, Anthonette Catharina  Xg,2
BEEK, Gerrit VAN DER (1895-1982)  XIa,1
BEEK, Gerrit VAN DER (1934-2003)  XIa,1
BEEK, Maria Johanna VAN DER (1869-1957)  Xm
BEKKERING, Lynn Renee (x1991)   XIIu
BEMENER, Anthonie Lodewijk  Xh,6
BEMENER, Anthonie Lodewijk (1900-)  Xh,6
BENNETT, David Manuel (1957-)  XIm,11
BERG, Evertje VAN DEN  VIII-l
BERG, Grada Hendrika VAN DEN (1905-1978)  XIr
BERGIJK, Cilia VAN (1743-1808)  VIg,8
BESEMER, Jannetje (x1743)   IVa,2
BESOOYEN, Bastiaan VAN (1779-)  VId,1
BESOOYEN, Huibert VAN  VId,1
BEUTLER, Coenraad (1770-)  VIa,7
BEYER, Keith Allen (1949-)  XI-l,2
BEYER, Lance J (x1992)   XIIr,1
BIESBROUCK, Jansje (1904-)  IXr,1
BIESBROUCK, Johannes Hendricus Wilhelmus  IXr,1
BIJKERK, Andriesje  Xg,5
BISHOP, Janice Irene (1941-)  XIIi
BLIJ, Teuntje Cornelia (1902-1997)  XIa,1
BLITTERSWIJK, Cornelia  VIIIe,13
BLOOD, Tamara Susannah (1973-)  XIIIj
BOEF, Aaltje DE (1776-1776)  VIf,9
BOEF, Aaltje DE (1838-1848)  VIIIa,9
BOEF, Aaltje DE (1840-1860)  VIIId,4
BOEF, Aaltje Laurensdr DE (-1743)  IVa,2
BOEF, Aart DE (1799-1803)  VIIb,1
BOEF, Aart DE (1804-1847)  VIIIf
BOEF, Aart DE (1851-1926)  IXj,4; IXn
BOEF, Aart DE (1872-1873)  IXo,6
BOEF, Aartje DE (1890-)  Xg,1
BOEF, Aartje DE (1897-)  Xh,4
BOEF, Adriaan Antonie DE (1915-1916)  IXs,4
BOEF, Adriaantje DE (1773-)  VIa,7
BOEF, Adriaantje DE (1801-1823)  VId,8
BOEF, Adriana DE (1867-1868)  IXe,3
BOEF, Adriana DE (1874-1948)  IXe,8
BOEF, Adriana DE (1877-1878)  VIIIi,3
BOEF, Adriana Elisabeth DE (1902-)  Xq,3
BOEF, Adrianus DE (1834-)  VIIIm,8
BOEF, Adrianus DE (1872-1872)  IXe,6
BOEF, Adrianus DE (1898-1907)  Xd,1
BOEF, Aeltjen DE (1679-)  IIIb,1
BOEF, Aeltjen DE (1687-)  IIIb,6
BOEF, Agnesia DE (1827-1828)  VIIIf,1
BOEF, Albert DE  XIIIq
BOEF, Albert Jan DE (1948-2002)  XIIIn
BOEF, Albertus DE (1838-1860)  VIIIf,6
BOEF, Allard-Jan DE (1972-)  XIIIa
BOEF, Anna DE (1907-1908)  XIe,1
BOEF, Anna DE (1910-)  XIe,2
BOEF, Anna Lijna DE (1855-1855)  IXk,2
BOEF, Anna Maria DE (1892-)  Xg,2
BOEF, Anneke DE (1757-1762)  Va,11
BOEF, Anneke DE (1762-1834)  Va,14
BOEF, Anthonie DE (1862-1934)  Xg
BOEF, Anthonie DE (1898-)  Xg,5
BOEF, Antje DE (1848-1894)  VIIIe,13
BOEF, Antje DE (1870-)  IXm,3
BOEF, Antonia DE (1836-1870)  VIIIe,9; VIIIe,11
BOEF, Antonia DE (1876-)  IXm,7
BOEF, Antonie DE (1841-1842)  VIIIe,8
BOEF, Antonie DE (1912-1912)  IXs,3
BOEF, Anysa DE  XIIIq,2
BOEF, Areke DE (1873-1873)  IXb,9
BOEF, Areke DE (1875-1876)  IXb,11
BOEF, Areke DE (1881-1882)  IXc,11
BOEF, Areke DE (1901-1949)  Xi,4
BOEF, Ariaantje DE (-1791)  VIIf,1
BOEF, Ariaantje DE (1764-1764)  VIe,4
BOEF, Ariaantje DE (1768-)  VIe,6
BOEF, Ariaantje DE (1795-)  VIIg,7
BOEF, Arie DE (1815-1887)  VIIId
BOEF, Arie DE (1829-1899)  IXg
BOEF, Arie DE (1830-1904)  IXb
BOEF, Arie DE (1852-1919)  IXi
BOEF, Arie DE (1867-1955)  Xh
BOEF, Arie DE (1872-1873)  IXa,9
BOEF, Arie DE (1874-)  IXb,10
BOEF, Arie DE (1875-1875)  IXc,6
BOEF, Arie DE (1879-1879)  IXc,9
BOEF, Arie DE (1882-1883)  IXc,12
BOEF, Arie DE (1884-1959)  IXi,1
BOEF, Arie DE (1885-1885)  Xf,5
BOEF, Arie DE (1890-1890)  IXc,17
BOEF, Arie DE (1898-1973)  XId
BOEF, Arie DE (1903-1906)  Xi,5
BOEF, Arie Cornelis DE (1912-2001)  Xb,1
BOEF, Arie Jilisse DE (1871-1874)  VIIIj,3
BOEF, Arie Johannes DE (1912-1914)  Xi,9
BOEF, Arie(n) DE (1765-1840)  VIIa
BOEF, Arien DE (1826-1826)  VIIIa,3
BOEF, Arnold DE (1947-)  XIII-l
BOEF, Arnoldus DE  XIIIp
BOEF, Arnoldus DE (1921-2003)  XIIy
BOEF, Artje DE (1886-1940)  IXi,2
BOEF, Artje DE (1889-)  Xf,7
BOEF, Artje DE (1929-1986)  Xn,1
BOEF, Baltus DE (1892-1893)  Xp,5
BOEF, Barta Cornelia DE (1895-1910)  Xp,6
BOEF, Ben DE  XIIIo
BOEF, Benedictus DE (1853-1934)  IXj,2
BOEF, Bertha Cornelia DE (1915-2000)  XIo,3
BOEF, Berthus Arnoldus DE (1916-1989)  XIIw
BOEF, Carolina Bertha DE (1885-)  Xp,2
BOEF, Cathalijn DE (1680-)  IIIb,3
BOEF, Catharina Adriana DE (1900-)  Xq,2
BOEF, Cathelijn DE (1662-)  IIb,4
BOEF, Catrines Johannes DE (1905-1938)  Xj,4
BOEF, Celia DE (1865-1865)  IXh,5
BOEF, Christiaan DE (1987-)  XIIIm,4
BOEF, Christina DE (1897-1987)  Xf,10
BOEF, Claudia DE (1977-)  XIIIr,2
BOEF, Cornelia DE (1768-1768)  VIf,3
BOEF, Cornelia DE (1771-)  VIf,5
BOEF, Cornelia DE (1786-)  VId,1
BOEF, Cornelia DE (1831-1910)  VIIIb,4
BOEF, Cornelia DE (1853-1880)  IXk,1
BOEF, Cornelia DE (1863-1936)  IXe,1
BOEF, Cornelia DE (1871-1871)  IXg,7
BOEF, Cornelia DE (1871-1918)  IXm,4
BOEF, Cornelia DE (1876-1876)  IXg,10
BOEF, Cornelia DE (1877-1877)  IXg,11
BOEF, Cornelia DE (1905-1918)  Xc,2
BOEF, Cornelia DE (1940-)  XIb,1
BOEF, Cornelia Gerarda DE (1905-2000)  Xh,8
BOEF, Cornelia Jacoba DE (1892-1968)  Xf,8
BOEF, Cornelis DE (x1727)   Va
BOEF, Cornelis DE (1738-1823)  VIa
BOEF, Cornelis DE (1764-)  VIa,1
BOEF, Cornelis DE (1775-1805)  VIIb
BOEF, Cornelis DE (1776-1777)  VIa,9
BOEF, Cornelis DE (1781-1824)  VIa,12
BOEF, Cornelis DE (1788-1850)  VId,2
BOEF, Cornelis DE (1794-1888)  VIIIa
BOEF, Cornelis DE (1799-1801)  VIc,5
BOEF, Cornelis DE (1802-1846)  VIId
BOEF, Cornelis DE (1825-1911)  IXe
BOEF, Cornelis DE (1826-1871)  IXj
BOEF, Cornelis DE (1828-1897)  IXo
BOEF, Cornelis DE (1834-1835)  VIIId,1
BOEF, Cornelis DE (1844-1845)  VIIe,4
BOEF, Cornelis DE (1847-1924)  VIIIk
BOEF, Cornelis DE (1855-1855)  IXa,2
BOEF, Cornelis DE (1859-1869)  IXf,3
BOEF, Cornelis DE (1863-1948)  Xb
BOEF, Cornelis DE (1863-1933)  IXa,7
BOEF, Cornelis DE (1865-1865)  IXd,1
BOEF, Cornelis DE (1869-1872)  IXd,3
BOEF, Cornelis DE (1869-1936)  Xc
BOEF, Cornelis DE (1870-1871)  IXj,13
BOEF, Cornelis DE (1872-1940)  IXp
BOEF, Cornelis DE (1875-1950)  IXq
BOEF, Cornelis DE (1881-)  IXo,9
BOEF, Cornelis DE (1882-1953)  VIIIk,3
BOEF, Cornelis DE (1883-)  IXn,2
BOEF, Cornelis DE (1886-1911)  Xo,1
BOEF, Cornelis DE (1891-)  Xs,3
BOEF, Cornelis DE (1895-1977)  Xn
BOEF, Cornelis DE (1896-1983)  XIc
BOEF, Cornelis DE (1897-)  XIq
BOEF, Cornelis DE (1904-1977)  IXs,1
BOEF, Cornelis DE (1926-1999)  XIg,2
BOEF, Cornelis DE (1944-2011)  XIIa
BOEF, Cornelis Adrianus DE (1825-)  VIIIm,5
BOEF, Cornelis Aries DE (1939-1939)  XIr,2
BOEF, Cornelis Gerrit DE (1849-1856)  VIIId,6
BOEF, Cornelis Willem DE (1740-1807)  VIg
BOEF, Corrie DE  XIIv,1
BOEF, Corrie DE (1935-)  XIa,1
BOEF, Derkje DE (1860-1866)  IXj,6
BOEF, Dirk DE (1884-1891)  VIII-l,3
BOEF, Dirk DE (1905-1905)  VIII-l,9
BOEF, Dirk Govert DE (1840-1877)  VIIe,1
BOEF, Dirkje DE (1836-1896)  VIIId,2
BOEF, Dirkje DE (1870-1872)  VIIIj,2
BOEF, Dirkje DE (1885-1963)  VIIIk,4
BOEF, Dirkje DE (1890-)  VIII-l,4
BOEF, Dirkje Anneke DE (1876-1950)  VIIIj,5
BOEF, Dirkje Hendrika DE (1907-)  XIs,2
BOEF, Doortje DE (1847-1900)  VIIIe,12
BOEF, Dorien DE  XIu,1
BOEF, Eelco DE (1979-)  XIIIn,2
BOEF, Eijke DE (1870-1871)  VIIIh,3
BOEF, Eijke DE (1877-)  VIIIh,9
BOEF, Elisabeth DE (1755-1795)  Va,10
BOEF, Elisabeth DE (1770-1795)  VIb,3
BOEF, Elisabeth DE (1774-)  VIa,8
BOEF, Elisabeth DE (1777-1823)  VIa,10
BOEF, Elisabeth DE (1795-)  VId,5
BOEF, Elisabeth DE (1796-1797)  VId,6
BOEF, Elisabeth DE (1798-)  VId,7
BOEF, Elisabeth DE (1841-1844)  VIIIa,11
BOEF, Elisabeth DE (1843-1865)  VIIIe,10
BOEF, Elisabeth DE (1853-1854)  IXa,1
BOEF, Elisabeth DE (1856-1858)  IXa,3
BOEF, Elisabeth DE (1859-1860)  IXa,5
BOEF, Elisabeth DE (1866-)  IXb,4
BOEF, Elisabeth DE (1872-1872)  IXc,3
BOEF, Elisabeth DE (1873-1875)  IXc,4
BOEF, Elisabeth DE (1877-1877)  IXc,8
BOEF, Elisabeth DE (1880-1880)  IXc,10
BOEF, Elisabeth DE (1888-1889)  IXc,16
BOEF, Elisabeth DE (1905-1971)  Xp,10
BOEF, Elisabeth Cornelia DE (1846-1846)  VIIe,5
BOEF, Elisabeth Regina DE (1884-1884)  IXc,13
BOEF, Elisabeth Regina DE (1887-1887)  IXc,15
BOEF, Emanuel DE (1862-1948)  Xo
BOEF, Esther DE (1970-)  XIIb,1
BOEF, Esther DE (1971-)  XIIz,3
BOEF, Evert DE (1809-)  VIIa,5
BOEF, Evert DE (1811-1812)  VIIa,6
BOEF, Evert DE (1840-)  IXd
BOEF, Evert DE (1903-)  Xj,3
BOEF, Evert Hendrik DE (1839-1840)  VIIIb,7
BOEF, Evertje DE (1807-1819)  VIIa,4
BOEF, Evertje DE (1831-)  VIIIc,4
BOEF, Geerit DE (1685-)  IIIb,5
BOEF, Geertje DE (1866-1867)  IXj,10
BOEF, Geertje DE (1868-1871)  IXj,11
BOEF, Geertje Dirkje DE (1893-1979)  IXi,4
BOEF, Geertrui DE (1867-1939)  VIIIh,1
BOEF, Geertrui DE (1869-)  IXo,5
BOEF, Geertruida DE (1882-)  VIII-l,2
BOEF, Geertruida Hendrika DE (1859-1920)  IXk,4
BOEF, Geertruyt DE (1670-)  IIa,4
BOEF, Gerard Johan DE (1973-)  XIIIm,2
BOEF, Gerardina DE (1766-1780)  VIg,2
BOEF, Gerdina DE (1908-1908)  Xh,9
BOEF, Gerrit DE (1839-1842)  VIIIf,7
BOEF, Gerrit DE (1842-1842)  VIIIf,9
BOEF, Gerrit DE (1854-1855)  VIIIe,16
BOEF, Gerrit DE (1880-1881)  Xf,3
BOEF, Gerrit DE (1886-1977)  XIf
BOEF, Gerrit DE (1897-1897)  IXi,6
BOEF, Gerrit (Geeraert) Laurensz DE (1659-)  IIIb
BOEF, Gerrit Sonnevelt DE (1768-)  VIg,3
BOEF, Gerritje DE (1819-)  VIIIm,2
BOEF, Geurt DE (1707-)  IVa,5
BOEF, Gijsbert DE (1680-)  IIIb,2
BOEF, Gijsbertje DE (1769-)  VIb,2
BOEF, Gijsbertje DE (1779-)  VIb,7
BOEF, Gijsbertus DE (1898-)  Xh,5
BOEF, Gobel Marinus DE (1910-1963)  XIb
BOEF, Gobel Marinus DE (1971-)  XIIa,1
BOEF, Gobelina Maria DE (1908-1996)  Xc,4
BOEF, Govert DE (1758-1829)  VId
BOEF, Govert DE (1808-1849)  VIIe
BOEF, Govert DE (1843-1917)  VIIIj
BOEF, Govert DE (1876-)  IXt
BOEF, Govert DE (1878-1938)  IXs
BOEF, Govert DE (1900-1900)  IXt,1
BOEF, Govert Goverse DE (1850-1934)  VIII-l
BOEF, Govert Goverse DE (1873-1875)  VIIIj,4
BOEF, Govert Goverse DE (1900-1951)  VIII-l,8
BOEF, Govert Govertse Dirk DE (1878-1949)  VIIIj,6
BOEF, Govert Laurensz DE (-1774)  IVa,3
BOEF, Govert Willem DE (1905-)  IXr,1
BOEF, Gregorius Nicolaas DE (1892-)  XIt
BOEF, Gregorius Nicolaas DE (1909-)  XIs,3
BOEF, Hans DE (1959-)  XIIIs
BOEF, Heiltje DE (1862-1862)  IXg,1
BOEF, Helena DE (1851-1909)  VIIIg,1
BOEF, Helena DE (1854-1856)  IXj,3
BOEF, Helena DE (1857-1874)  IXk,3
BOEF, Helena DE (1866-1928)  IXg,4
BOEF, Helena Francina DE (1856-1922)  IXj,4; IXn
BOEF, Henderik DE (1833-)  VIIIc,5
BOEF, Hendrick DE (1834-1883)  IXh
BOEF, Hendrik DE (1669-)  IIb,7
BOEF, Hendrik DE (1753-1831)  VIc
BOEF, Hendrik DE (1818-)  VIIIg
BOEF, Hendrik DE (1826-1911)  IXf
BOEF, Hendrik DE (1828-1889)  IXk
BOEF, Hendrik DE (1838-1905)  VIIIh
BOEF, Hendrik DE (1864-1871)  IXf,5
BOEF, Hendrik DE (1876-1876)  IXe,9
BOEF, Hendrik DE (1878-)  XIe
BOEF, Hendrik DE (1879-1879)  IXe,11
BOEF, Hendrik DE (1881-1881)  IXe,13
BOEF, Hendrik DE (1892-1896)  Xh,2
BOEF, Hendrik DE (1896-1954)  XIg
BOEF, Hendrik DE (1910-1996)  IXp,1
BOEF, Hendrik DE (1924-1992)  XIe,5
BOEF, Hendrik DE (1945-)  XIIb
BOEF, Hendrika DE (1791-1855)  VId,3
BOEF, Hendrika DE (1833-1894)  VIId,3
BOEF, Hendrika DE (1878-1975)  IXm,8
BOEF, Hendrika DE (1880-1880)  IXe,12
BOEF, Hendrika DE (1892-1966)  VIII-l,5
BOEF, Hendrika DE (1939-)  XIa,2
BOEF, Hendrika DE (1941-1941)  XIb,2
BOEF, Hendrika DE (1947-)  XIb,5
BOEF, Hendrika Anthonia DE (1895-)  Xg,4
BOEF, Hendrika Jacoba DE (1912-)  XIs,5
BOEF, Henny DE  XIIc,2
BOEF, Hilfried DE (1915-1967)  Xq,7
BOEF, Hubertus DE (1830-1862)  IX-l
BOEF, Hugo DE (1989-)  XIIIs,3
BOEF, Huib DE (1946-)  XIIIm
BOEF, Huibert DE (1835-1854)  VIIIf,4
BOEF, Huibert DE (1864-1890)  IXb,2
BOEF, Huibert DE (1889-1965)  XIp
BOEF, Huibert Bernardus DE (1947-)  XIIy,4
BOEF, Huibert Jan DE (1916-1998)  XIIx
BOEF, Huibert Jan DE (1971-)  XIIIm,1
BOEF, Huibertje DE (1861-)  IXo,1
BOEF, Jackson Hendrik DE (2001-)  XIIIa,1
BOEF, Jacob DE (1831-1833)  VIIIe,4
BOEF, Jacob DE (1833-1834)  VIIIe,5
BOEF, Jacob DE (1836-1853)  VIIIf,5
BOEF, Jacob DE (1850-1856)  VIIIe,14
BOEF, Jacob Cornelis DE (1867-1874)  IXo,4
BOEF, Jacob Cornelis DE (1876-1880)  IXo,8
BOEF, Jacoba DE (1857-1887)  VIIIe,18
BOEF, Jacoba DE (1894-)  Xs,5
BOEF, Jacoba Susanna DE (1894-)  Xt,1
BOEF, Jan DE  XIf,1
BOEF, Jan DE (1739-)  VIf
BOEF, Jan DE (1759-1764)  Va,13
BOEF, Jan DE (1764-1777)  Va,15
BOEF, Jan DE (1783-)  VIa,13
BOEF, Jan DE (1785-)  VIa,14
BOEF, Jan DE (1787-)  VIa,15
BOEF, Jan DE (1787-1787)  VIIg,2
BOEF, Jan DE (1789-)  VIIIm
BOEF, Jan DE (1789-1789)  VIIg,4
BOEF, Jan DE (1790-)  VIc,2
BOEF, Jan DE (1796-)  VIIc
BOEF, Jan DE (1797-1844)  VIIIb
BOEF, Jan DE (1822-)  VIIIm,4
BOEF, Jan DE (1828-1828)  VIIIc,2
BOEF, Jan DE (1852-1936)  Xf
BOEF, Jan DE (1863-1864)  IXg,2
BOEF, Jan DE (1864-1865)  IXg,3
BOEF, Jan DE (1867-1885)  VIIIe,21
BOEF, Jan DE (1867-1918)  Xi
BOEF, Jan DE (1869-1900)  Xe
BOEF, Jan DE (1875-1947)  Xr
BOEF, Jan DE (1878-1879)  VIIIh,10
BOEF, Jan DE (1882-)  XIs
BOEF, Jan DE (1894-1979)  Xf,9
BOEF, Jan DE (1899-1990)  Xi,3
BOEF, Jan DE (1924-1995)  XIIc
BOEF, Jan DE (1929-)  XId,1
BOEF, Jan Arisse DE (1836-1857)  VIIIc,7
BOEF, Jan Hendrik DE (1906-)  XIs,1
BOEF, Jan Hendrik DE (1914-)  XIe,3
BOEF, Jan Huibert DE (1887-1922)  XIo
BOEF, Jan Willem Adrianus DE (1859-)  IXu,2
BOEF, Jan Woutersz DE (1666-)  IIa,3
BOEF, Janna Elisabeth DE (1869-1950)  IXm,2
BOEF, Janna Elisabeth DE (1914-1928)  Xq,6
BOEF, Jannetje DE (1741-)  Vb,3
BOEF, Jannetje DE (1791-)  VIIg,5
BOEF, Jannigje DE (1895-)  Xa,2
BOEF, Janny DE (1940-)  XIIw,1
BOEF, Jantje DE (1779-1859)  VIa,11
BOEF, Jantje DE (1899-1899)  Xd,2
BOEF, Jantje DE (1901-1948)  Xj,2
BOEF, Jarko DE (1903-1905)  Xq,4
BOEF, Jarko DE (1906-1990)  XIr
BOEF, Jean Baptist Michel DE (1900-)  Xg,6
BOEF, Jelte DE  XIIaa
BOEF, Jenneke DE (1734-)  Va,2
BOEF, Jenneke DE (1768-)  VIa,4
BOEF, Jenneke DE (1777-1846)  VIb,6
BOEF, Jenneke DE (1794-1837)  VIc,3
BOEF, Jenneke DE (1919-)  IXt,2
BOEF, Jenneke Maria DE (1843-)  VIId,10
BOEF, Jesken DE (1667-)  IIb,6
BOEF, Johanna DE (1800-1800)  VIIb,2
BOEF, Johanna DE (1830-1833)  VIId,1
BOEF, Johanna DE (1840-1882)  VIId,8
BOEF, Johanna DE (1865-)  IXa,8
BOEF, Johanna DE (1879-1880)  Xf,2
BOEF, Johanna DE (1882-1926)  Xf,4
BOEF, Johanna DE (1906-1908)  Xi,7
BOEF, Johanna DE (1907-)  Xt,4
BOEF, Johanna DE (1908-1989)  Xi,8
BOEF, Johanna DE (1916-2013)  Xc,9
BOEF, Johannes DE (1778-)  VIg,7
BOEF, Johannes DE (1802-)  VIIg,9
BOEF, Johannes DE (1858-1861)  IXa,4
BOEF, Johannes DE (1861-)  Xa
BOEF, Johannes DE (1903-1924)  Xp,9
BOEF, Johannes DE (1907-1989)  Xu
BOEF, Johannes DE (1911-1986)  XIp,1
BOEF, Johannes DE (1952-)  XIIIr
BOEF, Johannes Christianus DE (1861-1937)  Xp
BOEF, Johannes Hendrik DE (1904-1906)  Xi,6
BOEF, Johannes Josephus DE (1862-1903)  Xs
BOEF, Johannes Josephus DE (1895-1896)  Xs,6
BOEF, Johannes Josephus DE (1903-1947)  Xs,7
BOEF, Johannes Josephus DE (1928-1947)  XIt,1
BOEF, Johannes Marius DE (1912-2000)  XIIv
BOEF, Johannes Toon DE (1910-1912)  XIf,2
BOEF, Johannes Toon DE (1917-1917)  XIf,3
BOEF, Johannis DE (1806-)  VIIg,11
BOEF, Johannis DE (1836-1839)  VIId,5
BOEF, Johannis DE (1889-1890)  IXi,3
BOEF, Josina DE (1835-1836)  VIIIb,5
BOEF, Josina DE (1837-1838)  VIIIb,6
BOEF, Josina DE (1842-1894)  VIIIb,8
BOEF, Jozina DE (1824-1862)  VIIIa,1
BOEF, Jozina DE (1869-)  IXb,6
BOEF, Jozina DE (1902-)  Xh,7
BOEF, Judik DE (1880-1911)  VIIIk,2
BOEF, Kaatje DE (1841-1852)  VIIIf,8
BOEF, Karin DE  XIIIo,2
BOEF, Kees Jarko DE (1941-2000)  XIIz
BOEF, Klaas DE (1806-1836)  VIIIc
BOEF, Klazina Pieternella DE (1838-1845)  VIIId,3
BOEF, Kornelia DE (1775-)  VIg,6
BOEF, Kornelis DE (1733-1738)  Va,1
BOEF, Kornelis DE (1770-)  VIg,4
BOEF, Krista DE (1974-)  XIIIr,1
BOEF, L. L. DE (1965-)  XIIz,1
BOEF, Laurens DE (1595-)  I
BOEF, Laurens DE (1683-)  IVa
BOEF, Laurens DE (1736-1742)  Va,3
BOEF, Laurens DE (1742-1828)  VIb
BOEF, Laurens DE (1762-)  VIe,3
BOEF, Laurens DE (1788-)  VIIg,3
BOEF, Laurens DE (1801-1876)  VIIIe
BOEF, Laurens DE (1858-1862)  IXj,5
BOEF, Laurens DE (1861-1885)  VIIIe,19
BOEF, Laurens DE (1868-)  IXm,1
BOEF, Laurens DE (1873-1952)  Xq
BOEF, Laurens DE (1882-)  IXn,1
BOEF, Laurens Cornelis DE  XIr,1
BOEF, Laurens Gerritsz DE (1682-)  IIIb,4
BOEF, Laurens Laurense DE (1625-)  IIb
BOEF, Laurens Laurensz DE (1656-)  IIIa
BOEF, Laurens Woutersz DE (1665-)  IIa,2
BOEF, Leendert DE (x1786)   VIIf
BOEF, Leendert DE (1817-)  VIIIm,1
BOEF, Leendert DE (1821-1908)  IXu
BOEF, Leendert Willem DE (1911-)  IXq,3
BOEF, Lena DE (1687-1712)  IIIa,3
BOEF, Lena DE (1774-1813)  VIf,8
BOEF, levenloos DE (1862)  IX-l,3
BOEF, levenloos DE (1865)  IXb,3
BOEF, levenloos DE (1869)  VIIIh,2
BOEF, levenloos DE (1871)  VIIIh,4
BOEF, levenloos DE (1873)  IXe,7
BOEF, levenloos DE (1873)  VIIIh,6
BOEF, levenloos DE (1874)  VIIIi,1
BOEF, levenloos DE (1875)  VIIIh,7
BOEF, levenloos DE (1876)  VIIIh,8
BOEF, levenloos DE (1877)  IXe,10
BOEF, levenloos DE (1880)  VIIIh,11
BOEF, levenloos DE (1891)  Xh,1
BOEF, levenloos DE (1915)  XIe,4
BOEF, levenloos DE (1918)  Xc,10
BOEF, levenloos DE (1955)  XIIc,3
BOEF, Lien DE  Xp,1
BOEF, Lijbe DE (1767-)  VIa,3
BOEF, Lijntje DE (1852-1868)  IXj,1
BOEF, Lijntje DE (1858-1944)  IX-l,1
BOEF, Lijntje DE (1869-1870)  IXj,12
BOEF, Lourens DE (1863-1867)  IXj,9
BOEF, Lourens Willemse DE (1736-1803)  VIe
BOEF, Maaike DE (1804-1878)  VId,9
BOEF, Maaike DE (1872-1944)  IXb,8
BOEF, Maaike DE (1899-)  VIII-l,7
BOEF, Maaike DE (1899-1980)  Xp,8
BOEF, Maaike DE (1912-1995)  IXq,4
BOEF, Maartje DE (1855-)  IXu,1
BOEF, Marcel DE (1974-)  XIIIp,1
BOEF, Marco DE (1976-)  XIII-l,1
BOEF, Margaretha Carolina DE (1901-1993)  Xh,6
BOEF, Margriet DE (1671-)  IIb,8
BOEF, Maria DE (1786-)  VIg,10
BOEF, Maria DE (1787-1848)  VIc,1
BOEF, Maria DE (1793-1831)  VId,4
BOEF, Maria DE (1828-)  VIIIm,6
BOEF, Maria DE (1829-1857)  VIIIc,3
BOEF, Maria DE (1870-1947)  IXb,7
BOEF, Maria DE (1894-)  Xh,3
BOEF, Maria DE (1914-1920)  Xc,8
BOEF, Maria DE (1918-)  IXq,6
BOEF, Maria (Maaijke) DE (-1770)  IVb,3
BOEF, Maria Elisabeth DE (1982-)  XIIb,3
BOEF, Maria Elisabeth Johanna DE (1885-)  Xs,2
BOEF, Maria Johanna DE (1865-)  IXu,3
BOEF, Marian DE  XIIc,1
BOEF, Marije DE (1984-)  XIIIm,3
BOEF, Marike DE (1754-1841)  Va,9
BOEF, Mark DE  XIIIo,1
BOEF, Marleen DE (1985-)  XIIIs,2
BOEF, Martijn DE (1976-)  XIIIn,1
BOEF, Maselina DE (1911-1911)  Xc,6
BOEF, Maselina DE (1912-2004)  Xc,7
BOEF, Mayke DE (1663-)  IIa,1
BOEF, Mazelina DE (1870-1954)  IXc,2
BOEF, Metje DE (1831-1899)  VIId,2
BOEF, Metje DE (1868-1890)  IXb,5
BOEF, Mirjam DE (1966-)  XIIz,2
BOEF, Neeltie DE (1794-)  VIIg,6
BOEF, Neeltje DE (1765-)  VIe,5
BOEF, Neeltje DE (1766-)  VIf,1
BOEF, Neeltje DE (1770-1770)  VIf,4
BOEF, Neeltje DE (1834-1884)  VIIIf,3
BOEF, Neeltje DE (1837-)  VIIIm,9
BOEF, Neeltje DE (1840-1840)  VIIIe,7
BOEF, Neeltje DE (1846-1887)  VIIIe,9; VIIIe,11
BOEF, Neeltje DE (1864-)  IXo,3
BOEF, Neeske DE (1832-1905)  VIIIa,6
BOEF, Nick DE  XIIIq,1
BOEF, Nicolaas DE (1837-1914)  IXc
BOEF, Nicolaas DE (1866-1900)  Xd
BOEF, Nicolaas DE (1873-1918)  Xt
BOEF, Nicolaas DE (1885-1886)  IXc,14
BOEF, Nicolaas DE (1902-1919)  Xt,3
BOEF, Nicolaas DE (1907-2005)  XIa
BOEF, Nicolaas Jan DE (1900-1900)  Xd,3
BOEF, NN DE (1835-1835)  VIIIa,7
BOEF, NN DE (1862-1862)  IXj,8
BOEF, NN DE (1863-1863)  VIIIe,20
BOEF, NN DE (1894-1894)  Xa,1
BOEF, NN DE (1898-1898)  IXi,7
BOEF, NN DE (1909-1909)  IXq,2
BOEF, NN DE (1927-1927)  XIq,1
BOEF, NN DE (1944)  XIIv,2
BOEF, NN DE (1983-)  XIIIs,1
BOEF, Peter DE (1900-1979)  Xe,3
BOEF, Peter Antonie DE (1948-2011)  XIu
BOEF, Peterke DE (1741-1745)  Va,5
BOEF, Peterke DE (1745-)  Va,7
BOEF, Peterke DE (1770-)  VIa,5
BOEF, Peterke DE (1771-1849)  VIa,6
BOEF, Peterke DE (1779-1863)  VIb,8
BOEF, Peterke DE (1856-1919)  IXf,2
BOEF, Petrus François DE (1910-)  XIs,4
BOEF, Philippus DE (1826-1826)  VIIIa,2
BOEF, Philippus DE (1827-1900)  IXa
BOEF, Philippus DE (1878-1888)  IXb,12
BOEF, Pieter DE (1804-)  VIIg,10
BOEF, Pieter Cornelis DE (1897-)  Xt,2
BOEF, Pieternella DE (1826-1844)  VIIIc,1
BOEF, Pieternella DE (1843-1846)  VIIId,5
BOEF, Pieternella Josephina DE (1893-)  Xg,3
BOEF, Pietertje DE (1786-)  VIIg,1
BOEF, Pietertje DE (1788-)  VIIf,2
BOEF, Pietertje DE (1799-)  VIIg,8
BOEF, Pietronella Sandrina Elisabeth DE (1913-)  XIp,2
BOEF, Regina DE (1904-1988)  Xc,1
BOEF, Regina DE (1941-)  XIa,3
BOEF, Regina Hendrika DE (1951-)  XIb,6
BOEF, Renate DE (1977-)  XIIIp,2
BOEF, Renee DE (1990-)  XIIIs,4
BOEF, Rika Elisabeth DE (1914-1991)  XIo,2
BOEF, Roelof DE (1869-1870)  IXg,6
BOEF, Roelof DE (1874-1874)  IXg,8
BOEF, Roelof DE (1875-1950)  Xj
BOEF, Roelof Arie DE (1910-1960)  Xj,5
BOEF, Sander DE (1955-)  XIIx,3
BOEF, Selikke DE (1855-)  VIIIe,17
BOEF, Sijke DE (1908-)  IXq,1
BOEF, Silvia DE (1981-)  XIII-l,2
BOEF, Teunis DE (1935-1935)  XIg,3
BOEF, Teunis DE (1936-)  XIg,4
BOEF, Teunis Antonie DE (1868-1945)  IXr
BOEF, Teuntje DE (1897-1919)  Xi,2
BOEF, Teuntje DE (1900-1921)  Xj,1
BOEF, Teuntje DE (1927-2010)  XIc,1
BOEF, Theodorus DE (1837-1919)  IXm
BOEF, Theodorus Jarke DE (1899-)  Xq,1
BOEF, Theodurus DE (1900-1967)  Xr,1
BOEF, Timo DE  XIIaa,1
BOEF, Wilemijntje DE (1654-)  IIb,1
BOEF, Wilhelmina Dirkje DE (1895-1984)  VIII-l,6
BOEF, Willem DE (1760-)  VIIg
BOEF, Willem DE (1767-1773)  VIb,1
BOEF, Willem DE (1772-1772)  VIf,6
BOEF, Willem DE (1773-)  VIb,4
BOEF, Willem DE (1773-)  VIf,7
BOEF, Willem DE (1783-)  VIb,10
BOEF, Willem DE (1830-)  VIIIm,7
BOEF, Willem DE (1837-1838)  VIId,6
BOEF, Willem DE (1841-1855)  VIIe,2
BOEF, Willem DE (1842-1918)  VIIIi
BOEF, Willem DE (1871-1871)  IXe,5
BOEF, Willem DE (1915-)  IXq,5
BOEF, Willem Louwersz DE (-1789)  Vb
BOEF, Willemijntje DE (1767-1806)  VIf,2
BOEF, Willemijntje DE (1770-)  VIe,7
BOEF, Willemina DE (1865-1950)  IXe,2
BOEF, Willemina Kornelia DE (1782-1798)  VIg,9
BOEF, Willemke DE (1782-1785)  VIb,9
BOEF, Willemke DE (1785-)  VIb,11
BOEF, Willemke DE (1834-1905)  VIId,4
BOEF, Wilm DE (1772-)  VIg,5
BOEF, Wilm DE (1779-1779)  VIf,10
BOEF, Wouter DE (1666-1688)  IIb,5
BOEF, Wouter Lourensz DE (x1663)   IIa
BOEFF, Adriana DE (1763-1793)  VIg,1
BOEFF, Cornelis DE (-1743)  Vd
BOEFF, Cornelis DE  Vd,1
BOEFF, Elisabeth DE (1717-1791)  IVb,5
BOEFF, Jan Paljé DE (1717-1779)  IVb,6
BOEFF, Maijke DE  Vd,2
BOEFF, Margaretha DE (1715-1781)  IVb,4
BOEFF, Willem DE  Vc
BOEFF, Willem Laurensen DE (1685-1729)  IVb
BOEKHOFF, Trientje Jans  Xq
BOGAARD, Cornelia Geertruida (1889-1958)  XIo
BOGAARD, Marinus  XIo
BOGERD, Teuntje VAN DE (1910-1987)  Xu
BOGGS, Sara (x1999)   XII-l,3
BOK, Hendrika (1904-1996)  IXs,1
BOK, Matthijs  VIIIk,2
BOK, Willem (1877-)  VIIIk,2
BOOKOUT, Porter (x1997)   XIIIf,2
BOOM, Geertruida VAN  Xg,4
BOOT, Bastiana (1946-)  XIIa
BORGSTIJN, Cornelia  IXk
BORN, Dirk (1851-)  VIIIe,12
BORN, Gerrit Antonij  VIIIe,12
BOUF, Gerardina DU (1780-1813)  VIg,8
BOUTER, Maarten (1941-)  XIa,3
BOWZER, Suzanna L (1966-)  XIIIe
BOYD, Jan Kae (1960-)  XIIp
BRAIJE, Johanna Maria Christina (1859-1938)  Xg
BRAIJE, Petrus Josephus  Xg
BRAKEL, Gerrigje  XIb,5
BRAND, Cornelia (1799-1878)  VIIIb
BRAND, Hendrik (x1799)   VIIIb
BRAND, Huibert (1769-1849)  VIc,1
BRAND, Klaas  VIc,1
BRANDENBURG, Hendrik  VIf,2
BRANDENBURG, Klaes (1773-)  VIf,2
BRANDERHORST, Gertrude (1891-1975)  Xm
BRANDERHORST, Willem Marius (1864-1944)  Xm
BREE, Marta DE  IXu
BRIELMAN, Jacob  VIIb
BRIJN, Gilles Corneille Adriaan LA (1888-)  Xg,2
BRIJN, Gilles Corneille Jacques LA  Xg,2
BRINEY, Debra Lynn (1960-)  XIIt
BRUIJNE, Elizabeth DE  XIs,4
BRUSH, Harriet Louise (1923-)  XIIe
BUS, Henderick Willemsz VAN DEN  IIa
BUUREN, Cornelis VAN (1806-1854)  VId,9
BUUREN, Hendrik VAN  VId,9
CALKHOVEN, Marja  XIIIq
CAMPAGNE, Jantje  Xj
CHRISTEN, Pieter (1832-1924)  IXc,2
CHRISTEN, Pieter Johannes (1870-1944)  IXc,2
COENEN, Marinus Christiaan (1893-)  Xg,4
COENEN, Michiel Jozef Willem  Xg,4
COOLHAAS, Dirk (1712-1767)  IVb,5
COOLHAAS, Joost (1703-)  IVb,3
COOLHAAS, Joost Joosten (1672-1725)  IVb,3; IVb,5
CORDEZ, Victoria (x1990)   XIIIc
CRONIN, Kelley (1962-)  XIIIg
DAAL, Louise VAN  IXr
DALEN, Aart VAN  VIIIh,1
DALEN, Aartse VAN (1881-1946)  VIIIh,1
DALEN, Anneke VAN  VIb,8
DALEN, Bertha Hendrika VAN (1904-1998)  Xe,3
DALEN, Dirk Leendert VAN (1836-)  VIIIc,4
DALEN, Hendrik VAN  Xi
DALEN, Jacob VAN (-1861)  VIIIc,4
DALEN, Johanna VAN (1872-1948)  Xi
DALEN, Leendert VAN  Xe,3
DAM, Elizabeth  VIII-l,5
DAM, Emma Dirkje (1900-)  Xh,5
DAM, Simon  Xh,5
DAMEN, Stijntgen (-1669)  IIa
DAVIS, Marsha Glayds (1952-)  XIIIc
DEBOEF, ? (-1878)  IXh,1
DEBOEF, Alexander Jay (1992-)  XIIId,2
DEBOEF, Allison Louise (1973-)  XIIIf,2
DEBOEF, Andrea Beth (1986-)  XIIr,3
DEBOEF, Andrew Jason (1980-)  XIIp,1
DEBOEF, Ann Marie (1964-)  XIIg,3
DEBOEF, Anthony Gene (1960-)  XIIIe
DEBOEF, Arika Rosina (1895-1902)  Xk,2
DEBOEF, Arthur Henry (1900-1990)  XIj
DEBOEF, Arthur William (1915-)  XIm
DEBOEF, Artie Louise (1902-1992)  Xk,5
DEBOEF, Arvin Lee (1953-)  XIIo
DEBOEF, Ashley Chloe (1992-)  XIIIh,1
DEBOEF, Ashley Maureen (1984-)  XIIId,1
DEBOEF, Benjamin Joel (1973-)  XIIIk
DEBOEF, Beverly Kay (1952-)  XIIe,3
DEBOEF, Bonnie Louise (1953-)  XIIh,2
DEBOEF, Brent Allen (1973-)  XIIr,2
DEBOEF, Brenton Lee (1976-)  XIIo,1
DEBOEF, Brett D (1999-)  XIIu,2
DEBOEF, Carol (1947-1947)  XIm,6
DEBOEF, Carol Ann (1978-)  XIIIb,2
DEBOEF, Carol Lea (1968-)  XIIm,1
DEBOEF, Carolyn Louise (1950-1950)  XIIe,2
DEBOEF, Chelsea Whitney (1995-)  XIIIh,2
DEBOEF, Clarence Gene (1944-)  XIIk
DEBOEF, Clarence Gene (1966-)  XIIIg
DEBOEF, Collin Blain (1997-)  XIIIi,1
DEBOEF, Connie Sue (1949-)  XIIe,1
DEBOEF, Daniel J (1959-)  XIIId
DEBOEF, Darrell (1947-1947)  XIm,5
DEBOEF, David A (1956-)  XIIIb
DEBOEF, David Wayne (1968-)  XIIIh
DEBOEF, DeLayna Renee’ (1981-)  XIIm,6
DEBOEF, Derrick Reagan (1980-)  XIIm,5
DEBOEF, Don Jay (1947-)  XIIi
DEBOEF, Donna Jean (1950-)  XIn,5
DEBOEF, Douglas Blaine (1971-)  XIIIi
DEBOEF, Duane Ray (1949-)  XIIm
DEBOEF, Duane Ray (1971-)  XIIIj
DEBOEF, Dustin Ray (1976-)  XIIm,4
DEBOEF, Earl Lester (1929-)  XIIh
DEBOEF, Eric Chad (1974-)  XII-l,2
DEBOEF, Evert (-1881)  IXh,2
DEBOEF, Floyd A (1923-)  XIIe
DEBOEF, Gene Richard (1937-)  XIIg
DEBOEF, George Henry (1917-1986)  XIh,1
DEBOEF, Grace Annah (1997-)  XIIIj,1
DEBOEF, Grant Michael (1992-)  XIIu,1
DEBOEF, Harold George (1946-)  XII-l
DEBOEF, Heather (1991-)  XIIIc,3
DEBOEF, Henry (1872-1950)  X-l
DEBOEF, Henry Nicholas (1894-1971)  XIh
DEBOEF, Howard James (1916-2008)  XI-l
DEBOEF, Jack (1992-)  XIIIe,1
DEBOEF, Jacki Lynn (1965-)  XIIq,1
DEBOEF, James J (1971-)  XIIf,4
DEBOEF, Janette Lucille (1974-)  XIIk,4
DEBOEF, Jeanetta Louise (1969-)  XIIm,2
DEBOEF, Jeannette Caroline (1898-1986)  Xk,4
DEBOEF, Jennifer Lynn (1973-)  XII-l,1
DEBOEF, Jeremy Brian (1975-)  XIIn,2
DEBOEF, Jerry Wayne (1968-)  XIIq,2
DEBOEF, Jimmie Leroy (1946-2008)  XIIr
DEBOEF, Joe (1906-1968)  Xk,6
DEBOEF, Joel David (1982-)  XIIp,2
DEBOEF, John (1883-1962)  Xm
DEBOEF, John Alvin (1943-)  XIIj
DEBOEF, John Wayne (1977-)  XIIIc,1
DEBOEF, Julie Lyn (1970-)  XIIr,1
DEBOEF, Karen Joyce (1961-)  XIn,11
DEBOEF, Kathleen Ann (1954-)  XIn,8
DEBOEF, Kenneth Lee (1955-)  XIIt
DEBOEF, Klaas (1863-1863)  IXh,3
DEBOEF, LaVerne (1951-)  XIIn
DEBOEF, Leah Jolene (1978-)  XIIk,5
DEBOEF, Leah Marie (1979-)  XIIs,3
DEBOEF, Leanna Marie (1955-)  XIIf,2
DEBOEF, Leona (1908-1943)  Xk,7
DEBOEF, Leona Mae (1948-)  XIn,4
DEBOEF, Lester Lawrence (1905-1990)  XIk
DEBOEF, Lily (1941-1941)  XIm,1
DEBOEF, Linda Susan (1964-)  XIId,1
DEBOEF, Lisa Noelle (1980-)  XII-l,4
DEBOEF, Lucille Eileen (1950-)  XIm,8
DEBOEF, Marie Johanna (1918-2002)  Xm,3
DEBOEF, Martha Kay (1958-)  XIn,10
DEBOEF, Marvin Wayne (1944-)  XIIq
DEBOEF, Max James (1942-1942)  XI-l,1
DEBOEF, Melinda Sue (1971-)  XIIj,2
DEBOEF, Melissa Ann (1970-)  XIIIf,1
DEBOEF, Michael  XIIIb,1
DEBOEF, Michael Dean (1976-)  XII-l,3
DEBOEF, Michael Wayne (1979-)  XIIIc,2
DEBOEF, Naomi Lynn (1977-)  XIIs,2
DEBOEF, Neclaus (Klaas) (1864-1949)  Xk
DEBOEF, Nicholas John (1897-1985)  XIi
DEBOEF, Nicole Renee (1979-)  XIIt,1
DEBOEF, Pearl Elaine (1951-)  XIn,6
DEBOEF, Philip Dean (1960-)  XIIp
DEBOEF, Rebecca Dawn (1975-)  XIIs,1
DEBOEF, Renee Laine (1961-)  XIIg,2
DEBOEF, Robbyn Lea (1977-)  XIIIf,3
DEBOEF, Robert Lee (1950-)  XIIIf
DEBOEF, Rose Ann (1956-)  XIm,11
DEBOEF, Rusty Jon (1977-)  XIIj,4
DEBOEF, Ryan Todd (1980-)  XIIo,2
DEBOEF, Sally Kay (1947-2002)  XI-l,2
DEBOEF, Sarah (1874-1964)  IXh,7
DEBOEF, Scott Alan (1981-)  XIIi,1
DEBOEF, Scott Jason (1978-)  XIIq,4
DEBOEF, Shawn Aaron (1982-)  XIIt,2
DEBOEF, Sheila Joy (1976-)  XIIq,3
DEBOEF, Stacy Dawn (1975-)  XIIj,3
DEBOEF, Stanley Nicholas (1928-)  XIId
DEBOEF, Steven John (1963-)  XIIu
DEBOEF, Tarah Cheri’ (1976-)  XIIn,3
DEBOEF, Taylor Michelle (1997-)  XIIIk,1
DEBOEF, Timothy Philip (1993-)  XIIIg,1
DEBOEF, Victoria Janet (1995-)  XIIIg,2
DEBOEF, Victoria Lynn (1970-)  XIIj,1
DEBOEF, Virgil J (1927-2004)  XIIf
DEBOEF, Wayne J (1953-)  XIIIc
DEBOEF, Willene Carol (1943-)  XIn,1
DEBOEF, William Clarence (1916-)  XIn
DEBOEF, William Junior (1953-)  XIIs
DEHAAN, Tina (1952-)  XIIs
DEJONG, Carol Sue (1951-)  XIIn
DEJONG, Gregory Gene (1953-)  XIIh,2
DEKKER, Anneke Maria (1947-)  XIIb
DEKKER, Dirk  XIIb
DENBESTEN, Betty Rae (1951-)  XII-l
DERKSEN, Catharina Jenetta  IXn,2
DEUSMAN, A.M. (1893-1981)  XIIy
DEVENTER, Gerrit VAN  XIq
DEVENTER, Lena VAN (1901-)  XIq
DIJKERS, Bartje  VIIIf
DILLEN, Antonius (1878-)  VIIIj,5
DILLEN, Huibert VAN  VIIIf
DILLEN, Johannes Antonius  VIIIj,5
DILLEN, Willemina VAN (1810-1847)  VIIIf
DIPTEN, Anna VAN  XIs,5
DITJAR, Matthijs (-1841)  Va,9
DONKER, Arida  Xn,1
DONKER, Claartje  VIId,2
DONKER, Jan  Xn,1
DONKER, Jan (1923-1985)  Xn,1
DONKER, Metje  VIId
DOORNEBOSCH, Evert Hermanus (1901-1955)  XIp,2
DOORNEBOSCH, Jan  XIp,2
DUIJZER, Hendrik  XIc,1
DUIJZER, Martinus  XIc,1
DUIST, Metje VAN  IXm,8
DULLENS, Catharina Elizabeth  Xs,7
DUNGEN, Antonie VAN DEN (1859-1943)  IXk,4
DUNGEN, Wilhelmus VAN DEN  IXk,4
EBELSHAUSER, Elisabeth  VIIIj,5
EGGERS, Thomas (1971-)  XIIj,1
EIJCK, Maria VAN  IXm,8
EIJK, Jan Cornelisse VAN DEN  VIc
EIJK, Johanna VAN DEN (1762-1804)  VIc
EIJK, Wilhelmina VAN  Xq,2
EK, Hendrik VAN (1838-1923)  VIId,3
EK, Kornelis VAN  VIId,3
ELROD, Marie Allene (1931-)  XIIf
ELSKAMP, Joke  XIIIs
ERMSTRANG, Carolina  Xe
ERMSTRANG, Steven Antonie (1864-1929)  Xe
ES, Gijsbert VAN (1856-)  IXa,8
ES, Hermen VAN  IXa,8
ES, Jan VAN  XIs,4
ES, Lena Krina VAN (1912-)  XIs,4
FARLEY, Amy A (1974-)  XII-l,2
FENTON, ?  XIIf,2
FISK, Jo (x1984)   XIIs
FLENTERIE, Theodorus (1939-)  XIa,2
FREEKE, Jannetje  XIt
FRÖBE, Carolina (1833-)  IX-l
FRÖBE, Johannes  IX-l
GAGESTEIN, Bob (1947-)  XIn,4
GAMEREN, Maria VAN  VIIIc
GEEST, Geertje VAN  Xh,5
GELDER, Hermandus VAN (1846-)  VIIIe,9; VIIIe,11
GELDER, Simon Adrianus VAN  VIIIe,9; VIIIe,11
GELDER, Willemina Wouterina Hermandina VAN  Xo
GELDERMAN, Willem (1878-)  IXb,8
GIDS, Henderijntje DE  VIIId,2
GIESSEN, Aart VAN DER  IXa,7
GIESSEN, Dirkje VAN  VIIIk,2
GIESSEN, Gerrit VAN  VIIIk,4
GIESSEN, Maria VAN DER (1873-)  IXa,7
GIESSEN, Marinus VAN (1883-1968)  VIIIk,4
GIJBEN, Jannigje  IXe,8
GOEDHALS, Jozias  IXm,2
GOEDHALS, Pieter Johannes (1870-1939)  IXm,2
GOEMAAT, Marilyn Arlene (x1975)   XIIIf
GOEY, Neeske Jansdr DE (1781-1823)  VIIIa
GOLVERDINGEN, Hendrika (1872-1945)  Xc,9; XIa; XIb
GORDON, Thomas Charles (x1990)   XIIg,3
GRAAF, Adriana DE  VIIIe,17
GRAAF, Eimert DE  VIIIg
GRAAF, Elisabeth DE (1910-1938)  XIs,1
GRAAF, Gerritje DE (1826-)  VIIIg
GRAAF, Willem DE  XIs,1
GRANDIA, James (1949-)  XIn,5
GRANDIA, Janna (1902-)  XIg
GRANDIA, Maria  VIb,8
GRANDIA, Nesia  VIc,1
GROEN, Johanna  Xg,1
GROENENBOOM, Larry (1952-)  XIn,8
GROENEVELD, Adriana (1874-1956)  IXs
GROENEVELD, Geertrui  IXo
GROENEVELD, Jacob (1863-)  IXm,3
GROENEVELD, Jan  IXm,3
GROENEVELD, Johanna  IXs
GROENEVELD, Johanna  VIIIk,3
GROENEVELD, Johanna (1873-)  Xt
GROENEVELD, Teunis  Xt
GROMAN, Anna Francisca  Xs,2
GROOT, Anthonie DE  Xs,5
GROOT, Cornelis DE  Xs,3
GROOT, Elisabeth DE  VIIIh,9
GROOT, Maartje DE (1897-)  Xs,3
GROOT, Petrus DE (1890-)  Xs,5
GULDEMOND, Maria  Xs,3
HAAFTEN, Leendert VAN  IXm,7
HAAFTEN, Maria VAN (-2000)  XIIv
HAAFTEN, Teunis VAN (1867-1954)  IXm,7
HAAREN, Hendrik Johannes VAN  VIIIe,17
HAAREN, Johannes Cornelis VAN (1858-1910)  VIIIe,17
HAK, Gijsbert Willemse  VId,7
HAK, Johannes (1797-1849)  VId,7
HAM, Adriaantje Jansdr VAN DER (-1743)  Vb
HAM, Arie Cornelis VAN DEN (1903-1965)  Xp,10
HAM, Cornelis VAN DEN  Xp,10
HAM, Dirkje VAN DEN  Xp,10
HAM, Jan Dirxe VAN DER  Vb
HANDGRAAF, Hermanus  VIII-l,4
HANDGRAAF, Hermanus (1891-)  VIII-l,4
HANEKAMP, Aaltjen  XIp,2
HANSSEN, Johanna Maria (1779-)  VIf,2
HARDEVELD, Cornelis VAN (1785-1813)  VId,1
HARTOGH, Alida DEN  IXm,4
HASSELMAN, Gertie Belle (1900-1988)  XIj
HASSOLDT, Alida (1900-)  Xq,1
HASSOLDT, Lucas  Xq,1
HEES, Mina VAN (-1944)  Xi,8
HELSDINGEN, Gerarda Wilhelmina (1898-)  Xt,2
HELSDINGEN, Gerrit  Xt,2
HENS, Willemina Adriana  Xt,2
HENSTRA, Atze (1904-2002)  Xc,4
HENZEN, Mijntje  IXm,3
HEURNE, Elisabeth VAN  IVb
HEUSDEN, Beatrix VAN (1925-2010)  XIIc
HEUSDEN, Dirk VAN  XIIc
HEUSDEN, Sijntje VAN  XIf
HEYKOP, Anna Maria VAN  Va
HILLO, Johanna VAN  IX-l,1
HINSHAW, Mabel Malinda (1895-1972)  XIh
HOENSELAAR, Johanna  Xg
HOEVEN, Jo VAN DER (1915-2000)  Xb,1
HOFSTEDE, Jan  IXm,8
HOFSTEDE, Nicolaas (1886-1960)  IXm,8
HOFSTEE, Cristina Johanna Maria (1947-)  XIIIr
HOFTEN, Anneke VAN (1856-1934)  Xf
HOFTEN, Christina VAN  Xf,8
HOFTEN, Gerrit VAN  Xf
HOITZING, Betje (1875-1948)  Xq
HOITZING, Jarke  Xq
HOMMERSEN, Gerarda Johanna  XIIIm
HOMOET (HOOGMOED), Hendrikje VAN (1815-1866)  IXm
HONG, Lisa (1962-)  XIIIh
HOOGENDOORN, Jannigje  XIs,1
HOOGENHUIZEN, Antonie Jacobus VAN  Xa
HOOGLAND, Gracia Arlene (1947-1998)  XIIr
HOOYER, Gertrude (1907-1998)  XIk
HOPMANS, Antonie (1822-)  VIIIc
HOPMANS, Hendrik Dielisse  Va
HOPMANS, Marike (1724-1793)  Va
HORST, Jannetje VAN DER  VIf,2
HOUTEN, Rinske VAN  Xp,2
HOUTZAGER, Willemina  Xh,7
HOUWELINGEN, Jacoba VAN  IXb,4
HUIGEN, Adriana (1840-1909)  IXm
HUIGEN, Jan (1817-1866)  IXm
HUTCHINGS, Joan Bertha  XIIIm
IJZEREN, Willemijntje VAN  IXd
JACQUES, Anna (1899-)  Xs,3
JACQUES, Antony  Xs,3
JAGER, Arie DE  IXk,1
JAGER, Hendrikus Gijsbertus DE (1853-)  IXk,1
JANSEN, Metje (1896-1978)  Xf,9
JANSSEN, Arnoldus Johannes Hendrikus  Xt,2
JANSSEN, Maria Theresia (1898-)  Xt,2
JEHÉE, Johanna Gijsbertje  Xj,5
JONES, Ana Elizabeth (1927-)  XIId
JONG, Aagje DE  VIII-l,6
JONG, Arie DE (1816-1887)  IXc
JONG, Cornelia DE (1907-1989)  XIa
JONG, Hendriekus DE (1911-1991)  Xc,9
JONG, Hendrik DE (1867-1949)  Xc,9; XIa; XIb
JONG, Jan DE (1887-)  Xp,2
JONG, Jippe Tackes DE  Xp,2
JONG, Maaike DE (1916-2004)  XIb
JONG, Maria Cornelia DE  XIq
JONG, Pieter Pieterse DE (1778-1831)  VIa,11
JONG, Rebecca DE  VIIIc,3
JONG, Regina DE (1845-1919)  IXc
JONGH, Pieter DE  VIa,11
KAAN, Jan Simon  IXn,1
KAAN, Johanna Maria Christina (1888-)  IXn,1
KAMERMANS, Petertje Gerritse (1674-1756)  IVb,3; IVb,5
KARREMANS, Petronella Elisabeth  XIIIn
KARS, Lijntje  IXt
KEIJSER, Willem  Vb,3
KEMPEN, Dirk VAN  VIf,8
KEMPEN, Johannes VAN (1774-1830)  VIf,8
KETELAAR, Johannes Adrianus  Xs,2
KETELAAR, Johannes Adrianus (1880-)  Xs,2
KLOP, Egbert (1794-1866)  VIb,8
KLOP, Hendrik  VIb,8
KLOPPERT, Jacoba  IXo,3
KLYN, Edward Dale  XIIr
KNIP, Jacobus Johannes  Xh,4
KNIP, Wilhelmus (1897-)  Xh,4
KOCK, Jenneke DE (1868-)  Xd
KOCK, Pieter DE  Xd
KOLBACH, Elizabeth (1887-)  VIIIk,3
KOLBACH, Nicolaas  VIIIk,3
KOLNER, B (1892-1964)  XIIy
KOLNER, Josefiena Theresia (1926-2005)  XIIy
KON, Wilhelmina (1940-)  XIIz
KONING, Johannes Hendrikus DE (1898-1958)  Xp,8
KONING, Jurianus Martinus DE (1937-)  XIb,1
KONING, Wietze (1904-1978)  Xc,7
KOOIJ, Aartje  Xt,2
KOOIJ, Huibertje VAN  IXe,2
KOOIJMANS, Cornelia  VIIIb,4
KOOISTRA, Velma Lucile (1919-)  XIm
KOOSTERMAN, Hiltje  Xq,3
KOOY, Eijke VAN (1810-1870)  VIId
KOOY, Geertrui VAN  VIIIh
KOOY, Willem VAN  VIId
KOOYMAN, Agnesia (1772-)  VIIIe; VIIIf
KOPPEL, Gerrit VAN DER  Xj,5
KOSTER, Cornelis DE  VIIId,2
KOSTER, Hermanus DE (1842-1898)  VIIId,2
KOUWENHOVEN, Hendrik  IXb,4
KOUWENHOVEN, Pieter (1864-)  IXb,4
KRAMER, Johanna Hendrina  Xg,3
KRIJGSMAN, Petronella Susanna  Xt
KROON, Lijntje DE  IXj
KRUIJFF, Maaike DE  IXm,7
KRUIJSWIJK, Maria  Xh
KRUIS, Bas  XIIc,1
KUHN, Jacob  Xh,3
KUHN, Johannes (1897-1961)  Xh,3
KUIJNTJES, Areke (1841-1923)  IXh
KUIJNTJES, Evert  IXh
KUIJPER, Jantje DE  Xd
KUINTJES, Jozina (1804-1877)  VId,8
KUIPERS, Gerrit  Xq,3
KUIPERS, Otto (1901-)  Xq,3
KUPPENS, David Johannes  Xq,2
KUPPENS, Jacobus Johannes (1892-)  Xq,2
KÜPPERS, Rudolph  VIII-l,7
KÜPPERS, Rudoph Marie (1895-)  VIII-l,7
LAAR, Arien VAN DE  Va,14
LAAR, Erik VAN DER (1758-1834)  Va,14
LAAR, Peterke Dircks VAN DER (1679-1747)  Va
LAERT, Jenneke Geurts VAN  IVa
LAROS, Gijsbertus  Xh
LAROS, Maria Cornelia (1870-1928)  Xh
LEDEBOER, Catharina Jenetta (1881-)  IXn,2
LEDEBOER, Isaak  IXn,2
LEDEN, Elizabeth VAN DER  IXb,4
LEEMANS, Johanna Petronella (1803-1870)  IXd
LEEUWEN, Barend VAN (1905-)  XIs,5
LEEUWEN, Hendrik Adrianus VAN  XIs,5
LEUN, Arie Jan Cornelis VAN DER  XIb,5
LEUN, Willem Adrianus VAN DER (1942-)  XIb,5
LEVETT, Michelle (x2000)   XIIIa
LINDEN, Elisabeth VAN DER (1927-2005)  XIg,2
LINDEN, J. VAN DER  Xh
LINDEN, Jan VAN DER  VIIIb,8
LINDEN, Jan VAN DER (1837-1917)  VIIIb,8
LINDEN, Leendert VAN DER  XIg,2
LINDEN, Martijntje VAN DER  XId
LINDEN, Mattheus VAN DER  Xf,7
LINDEN, Mattheus VAN DER (1888-1960)  Xf,7
LINDT, Cornelia (1894-)  XIt
LINDT, Cornelis Wilhelmus  XIt
LINTJES, Theodorus Wilhelmus (1887-1972)  VIII-l,5
LINTJES, Willem Franciscus  VIII-l,5
LOON, Bas VAN  XIIc,2
LOVELL, David  XIIs,1
MAAS, Geertruida Maria  VIIIj,6
MALSSEN, Jacoba Barendina Dionijsa VAN  VIIIe,9; VIIIe,11
MAN, Antonia DE  VIIIe
MAREN, Heijltje VAN (-1862)  IXg
MARION, Cornelis VAN  XIIIm
MARION, Tineke VAN (1943-1982)  XIIIm
MARLOW, Mary Magelen (1915-1986)  XIh,1
MAURIK, Gerritje VAN  VId,9
MCCOLLAM, Sean David (1963-)  XIId,1
MEIJDEN, Adrianus VAN DER (1822-1875)  VIId,4
MEIJDEN, Antonie VAN DER  VIId,4
MEIJDEN, Jan VAN DER  VIIIh
MEIJDEN, Metje VAN DER (1843-1880)  VIIIh
MENNINGA, Ronald Eugene (1949-)  XIn,6
MERKS, Adrianus Ludovicus  Xs,7
MERKS, Catharina Elizabeth (1903-)  Xs,7
MEYER, Adrianus  IXo,3
MEYER, Arie  Xg,5
MEYER, Grietje Geerts (1905-)  Xg,5
MEYER, Marinus (1866-)  IXo,3
MIDDELKOOP, Huibertje (x1736)   IVa,3
MIJDAM, Daniel (1865-1935)  IXg,4
MIJDAM, Joost Aart (x1857)   IXg,4; VIIIi
MITCHELL, Esther Elaine (1938-)  XIIg
MODDERKOLK, Coba (x1940)   XIIw
MOLENBERG, Pietronella (1774-1841)  VIIa
MOLEPAS, Adriaan (1687-1774)  IVb
MOORE, Derk VAN DER  VId,9
MOORE, Hendrik VAN DER (1793-1827)  VId,9
MOURIK, Hendrikus VAN (1909-2002)  Xi,8
MOURIK, Jan VAN  IXe,8
MOURIK, Jan VAN (1729-1789)  VIIa
MOURIK, Jan VAN (1888-1952)  Xi,8
MOURIK, Jozina VAN (1761-1798)  VIIa
MOURIK, Wouter VAN (1857-1934)  IXe,8
MUILENBURG, Arie (1825-)  VIIIa,1
MUILENBURG, Cornelis  VIIIa,1
MUL, Pietertje Willemse (1743-1805)  VIe
MUL, Willem Leendertsz.  VIe
MULDER, Maria Lucia Hubertina  VIII-l,7
MYER, Audri Shalyse (1973-)  XIIIi
NAAIJEN, Aartje (1827-1902)  IXf
NAAIJEN, Peter  IXf
NELSON, Kimberly Dawn (x1990)   XIIq,2
NIEUWAAL, Geertrui VAN  VIId,3
NIEUWKOOP, Aart Teunisz (x1774)   VIg,8
NIEUWKOOP, Teunis (1774-1847)  VIg,8
NIJHOF, Jacoba (1840-1922)  IXo
NIJHOF, Johannes  IXo
nn, N.N.  VIId,3
nn, Annie (1951-)  XIII-l
NOOTER, Els (1946-)  XIIIm
NORTHCUTT, Kent Edward (1951-)  XIIe,3
OEVER, Adriana VAN DEN (1901-1965)  Xr,1
OEVER, Adrianus Hendrik VAN DEN  Xr,1
OEVER, Frans Hendrik VAN DEN (1854-)  IXf,2
OEVER, Hendrik Gebhard VAN DEN  IXf,2
OEVER, Jan VAN DEN (vermeld )   VIIIc
OEVER, Jantje VAN DEN (1807-1881)  VIIIc
OEVER, Teuntje VAN DEN  XIc
OLAUSEN, Kevin (x1982)   XIId,1
ONINK, Elisa Angenita (1879-1939)  Xr
ONINK, Rijk  Xr
OPPERHUIZEN, Alida Christina  Xh,4
OPSTIJN, Maria Margareta  VIIIe,13
ORDELMAN, Gerda (1958-)  XIIIs
ORDELMAN, Melis (-1980)  XIIIs
OVEREEM, Bartje  Xp
OVERHEUL, Arike (1887-1977)  IXi,1
OVERHEUL, Artje  IXi
OVERHEUL, Johannis Ariezoon  IXi,1; IXi,4
OVERHEUL, Nicolaas (1889-1969)  IXi,4
OVERKLEEFT, Antje  Xg,6
OVERVOORDE, Geertruida (1911-)  Xg,6
OVERVOORDE, Jan Dirk  Xg,6
PALJÉ, Alida Theodora (1682-1729)  IVb
PALJÉ, Johan  IVb
PELLE, Hendrika Adriana (1897-1980)  XId
PELLE, Jan  XId
PELS, Annigje (1819-1896)  VIIIe
PELS, Elisabeth (1813-1842)  VIIIe
PELS, Theodorus  VIIIe
PENNING, Dora Johanna  VIIIf,3
PEUT, Albert VAN DER (1920-)  XIIr
PEUT, Mary Ann VAN DER (1944-)  XIIr
PHARR, Janet Marie (1970-)  XIIIk
PHILLIPS, Eric (1972-)  XIIk,4
PICARD, Joel Timothy (1968-)  XIIj,3
PLATE, Robert (x1980)   XIIf,2
PLEIMA, Stuart (x1998)   XIIq,3
PLUIJM, Dirkie Jacobse (1729-1790)  VIa,6
POL, Johanna VAN DE  Xf
PONSE, Maria  VIII-l,2
POOLMAN, Antje  IXb,7
PRAAG, Gregorius Nicolaas  Xs
PRAAG, Janneke Maria (1865-)  Xs
PREE, Maria DE  Xs
RADE, Govert DE  VIIc
RADE, Helena DE (1795-)  VIIc
RADERMACHER, Anna Christina Johanna  IXn,1
RAKKE, Catharina Maria Sophia (1883-)  VIIIj,6
RAKKE, Julius Everardus  VIIIj,6
RAVESTEIN, Willempje  VId,1
REGEER, Cornelis (1890-)  Xa,2
REGEER, Louis  Xa,2
RICHARDSON, Charles Ray (1950-)  XIm,8
RIDDER, Gerritje DE (-1795)  VIIIm
RIDDER, Jantje DE  Xi
RIJSDAM, Johanna Maria VAN  Xs,5
RIJSWIJK, Antje VAN (1844-1889)  VIIIk
RIJSWIJK, Cornelia VAN (1875-)  IXp
RIJSWIJK, Cornelis VAN  VIIIk
RIJSWIJK, Cornelis VAN  IXp
RIJSWIJK, Marcelina VAN (1821-1891)  IXc
RINEHART, Edward Verne (1902-1979)  Xk,7
RINGELENSTEIN, Arnolda VAN (1892-1978)  XIp
RINGELENSTEIN, Sander VAN  XIp
RINGLEVER, Teuntje Maria  XIIb
RINK, Anneke  Xn
RIPZAAD, Anna (1879-)  IXt
RIPZAAD, Mattheus  IXt
ROELAND, Alida  IXp
ROELOFSEN, Janna Geertruida  Xh,6
ROORDA, Roy Henry (1913-1973)  Xm,3
ROS, Elisabeth (-1820)  VId,8
ROSKAM, Willem (1964-)  XIIz,2
ROZENBOOM, Jeanetta Wilma (1919-1964)  XIm
ROZENBOOM, Martha (1921-)  XIn
RUIJTER, Dina DE (1730-1797)  VIIa
RUITER, Elizabeth Kuintje DE (1875-1945)  IXq
RUITER, Leendert DE (1832-1919)  IXq
RUIZENDAAL, Evert  IXm,8
RUIZENDAAL, Evert (1912-1915)  IXm,8
SALM, Adriana VAN DER (-1873)  VIIIi
SALM, Gijsbertje Jans VAN DER (x1736)   VIb
SALM, Johanna Willemse VAN DER (1744-1795)  VIb
SALM, Willem VAN DER (x1736)   VIb
SALTZHERR, Benedictus  IXj
SALTZHERR, Geertje (1829-1902)  IXj
SANTEN, Hendrik VAN  Xo
SANTEN, Jacoba Bernardina Dionijsa VAN (1862-1932)  Xo
SCHAAP, Adriana  VIa,6
SCHAEFER, Justin Paul (x1976)   XIIf,2
SCHAIK, Cornelis VAN  VIIId
SCHAIK, Gerritje VAN (1812-1875)  VIIId
SCHALK, Cornelis Pieter (1874-)  VIIIh,9
SCHALK, Frederik (1873-1936)  IXb,7
SCHALK, Gerrit Hendriekus Sander  VIIIh,9
SCHALK, Pieter  IXb,7
SCHAUER, Dale (1957-)  XIIm,1
SCHENDEL, Jan Hendricksz  IIa
SCHEURWATER, Gerrit Hendrikus (1906-1965)  IXq,4
SCHOUTEN, Gerrigje  Xf,7
SCHREUDERS, Cornelia (1888-1980)  XIf
SCHREUDERS, Feleke (-1861)  IXh
SCHREUDERS, Gerrigje  XIg,2
SCHREUDERS, Johannes Toon  XIf
SCHRIJVERS, Jan  XIe
SCHRIJVERS, Regina (1886-)  XIe
SCHWIN, Esther Beulah (1916-2006)  XI-l
SHARP, Janet Adele (1944-)  XIIk
SIMON, Tom (vermeld )   XIIg,2
SLEGERS, Cornelia  VIg
SLIM, Lena VAN DER  VIf,8
SLOOT, Geertruida VAN DER  VIII-l
SMIT, Adriaantje  Xa,2
SMITH, Carol Lea (1949-)  XIIm
SMITH, Patricia Ann (1942-)  XIIj
SMITS, Jenneke  VIc
SMITS, Maria  VIIc
SNOEK, Johanna (1832-1904)  IXc,2
SONDERMAN, Leendert  XIIIn
SONDERMAN, Marlene (1951-)  XIIIn
SONNEVELT, Jan  IXd
SONNEVELT, Johanna Cornelia (1827-1906)  IXd
SONNEVELT, Willemina (1741-)  VIg
SPEKERS, Gertrudis  VIg,1
SPIERING, Janna  VIIIh,1
STAVAST, Aard  VIII-l
STAVAST, Areke (1856-1936)  VIII-l
STAVAST, Hendrika  XIo
STAVAST, Neeltje (1776-1836)  VIIb
STEEN, Hendrika Jacoba VAN DEN  XIs
STEENBRUGGE, Petronella Arnolda VAN  XIp
STEENHOVEN, Antonia VAN DEN (1797-)  VIg,8
STEGEMAN, Margriet  XIIIo
STEIJN, Wilhelmina Maria (1898-1994)  Xi,3
STENIS, Cornelia VAN (1877-1920)  Xc
STENIS, Gobel Marinus VAN (1836-1878)  Xc
STIERMAN, Neeltje (x1786)   VIIf
STIERMAN, Pieternella (x1764)   VIf
STIGHT, Jacob VAN  Xg,3
STIGHT, Johan Casper VAN (1892-)  Xg,3
STOUWE, Denise VAN DE (1947-1990)  XIIIm
STOUWE, Jan VAN DE  XIIIm
STUYVENBERG, Dirk Cornelis VAN (1865-1951)  IXm,4
STUYVENBERG, Martinus VAN  IXm,4
SWANENBURG, Cornelis (x1752)   Va,2
TANIS, Merle Loren (1941-)  XIn,1
TAYLOR, Debra Kae (1959-)  XIIId
TAYLOR, Kevin (x1980)   XIIe,3
THOMAS, Wayne Jonathan (1972-)  XIIn,3
TINTEL, Elisabeth (1864-1929)  Xp
TINTEL, Jan  Xp
TONGERLO, Geertje VAN  Xe,3
TONGERLO, Hendrik VAN (1825-1878)  VIIIc,3
TONGERLO, Hendrik Adriaan VAN (1811-)  VIIIc
TONGERLO, Hendrik Rutse VAN (1757-)  VIIIe; VIIIf
TONGERLO, Huibertje VAN (1808-1830)  VIIIf
TONGERLO, Lijntje VAN (1804-1835)  VIIIe
TONGERLO, Sijmen VAN  VIIIc,3
TOORN, Jan VAN  VIIIm
TOORN, Maartie VAN (1793-)  VIIIm
TROMP, Gijsbertje (-1863)  VIId,2
TROWBRIDGE, William (x1985)   XIIe,1
TUCKER, Marion Lea (1957-)  XIIk
TUIJL, Neeltje VAN  IXa,8
UFFELIE, Jannetje  IXr,1
UITERMERKT, Wimke  IXi,1; IXi,4
VAAL, Johanna Neeltje DE  Xs,3
VAAR, Alida DE  VIIIi
VALKENBURGH, Cornelis Dielissen VAN  IVa
VALKENBURGH, Metije Cornelis VAN (1687-)  IVa
VANARKEL, Harry (1895-1938)  Xk,4
VANDEGEEST, Jeanine (1950-)  XIIIf
VANDENBOSCH, Sharla (x1995)   XIIr,2
VANKAMPEN, Crystal Sue (1955-)  XIIo
VANKOOTEN, Marie Ellen (1929-)  XIIh
VANWYNGARDEN, Jennie (1867-1940)  Xk
VANWYNGARDEN, John (1879-1940)  IXh,7
VANWYNGARDEN, Marie (1877-1963)  X-l
VASTENBURG, Alijda (1872-1945)  IXr
VASTENBURG, Willem  IXr
VEEN, Adriana VAN  VIIIk,4
VEEN, Lena Maartens VAN (x1743)   Vb
VEEN, Neeltje Jansdr VAN (x1785)   VIIg
VEEN, Piet VAN  XIo,2
VEENENDAAL, Sijke VAN  VIId,4
VELDHUIZEN, Dale Irvin (1923-)  Xm,3
VERBOOM, Jan (-1852)  IXu
VERBOOM, Maartje (1821-1894)  IXu
VERDEL, Teuntje  VIIIe,12
VERHOEF, Neeltje Pieterse  VIe
VERHOEVEN, Adrianus (1881-)  VIII-l,2
VERHOEVEN, Cornelis  VIII-l,2
VERMEIJ, Jetje Beatrix (-2001)  XIb,6
VERMEULEN, Arie Martinus (1886-)  Xg,1
VERMEULEN, Cornelia (1831-1861)  IXk
VERMEULEN, Gerrit  IXk
VERMEULEN, Kors  Xg,1
VERMEULEN, Lijntje  IXf,2
VERSLUIS, Margje  XIs,2
VERSTEEG, Beleke Ariese  VIa,11
VERSTEEG, Johanna Wilhelmina (1917-2000)  IXp,1
VERSTEEG, Maria  XIIc
VERSTEEG, Stijntje  VIIIg,1
VERSTEEGH, Ariaantje Arisse (-1780)  VIa
VERSTEEGH, Arie Ariese (-1804)  VIa,6
VERSTEEGH, Arie Arisse (1754-1820)  VIa,6
VERVOORN, Arie  IXe,1
VERVOORN, Hendrikus (1854-1930)  IXe,1
VERWOERD, Gijsbert (1907-)  XIs,2
VERWOERD, Hendrik Johannes  XIs,2
VINK, Aart (1856-1921)  IX-l,1
VINK, Dirk  IX-l,1
VISCH, Cornelis (x1734)   IVa,2
VIVEEN, Pieter  Xj,5
VLASBLOM, Cornelis  Xh,7
VLASBLOM, Leendert (1902-1940)  Xh,7
VLIET, Gijsbert VAN DER (1823-1909)  VIIIa,6
VLIET, Maria VAN DER  VIIIc,4
VLIET, Teuntje VAN DER  VIIIa,6
VOGELENZANG, Trijntje  Xh,3
VORDEN, Carla VAN  XIIIp
VORMERS, Gerrit Jansen  IVa
VOS, Maaike  IXq
VOS, William Henry (1902-1989)  Xk,5
VOSWINKEL, Jantje Pietje (1870-)  Xa
VOSWINKEL, Pieter  Xa
VREE, Jan DE  XIp,2
VRIES, Adriaantje DE  IXe
VRIES, Elisabeth DE (1803-1887)  VIIIa
VRIES, Feike DE (1918-)  XIo,3
VRIES, Huibert DE (1862-1914)  IXe,2
VRIES, Johannes DE  IXe,2
VRIES, Peterke DE (1837-1898)  IXe
VRIES, Philippus Ariensz DE (1779-1833)  VIIIa
VRIES, Willem DE  IXe
VROOM, Aaltje  VIIe
VUUREN, Aartje VAN  IXk,1
WAL, Metje VAN DER (1807-)  IXb
WALLACE, James (x1986)   XIn,11
WALRAVEN, Adriana (1844-1872)  IXd
WALRAVEN, Jantje (1763-1823)  VIc,1
WALRAVEN, Nicolaas (1804-1890)  IXd
WATER, Cornelia VAN DE (1836-1885)  Xc
WEELDEN, Hendrika VAN (1867-1941)  Xc,1
WEERD, Jannigje DE  IX-l
WEERD, KLaas Hendrik DE (1938-)  XIIw,1
WEERT, Albert Jan DE  XIIx
WEERT, Dirkje DE (1917-)  XIIx
WEIBERG, Anneke  VId,7
WEIDEN, Sander VAN DER (x1792)   VIb,2
WEIDNER, Johan Christoph  VIIIf,3
WEIDNER, Johan Hendrik (1847-)  VIIIf,3
WEIJBURG, Aart  VIb,8
WEIJBURG, Dirk Aartse (1780-1816)  VIb,8
WELBIE, Adriana  IXa,7
WELBIE, Cornelia  Xa
WERCKE, Fijke VAN DE (x1669)   IIa
WESTERKAMP, Harris Paul (1963-)  XIIq,1
WESTLAND, Henrica Maria (1949-)  XIIx,3
WIEDER, Jeremy (1970-)  XIIk,4
WIERAND, Antonia  IXf
WIJGERDEN, Amanda VAN  XIIaa
WIJGERDEN, Anneke VAN  VIIIj
WIJGERDEN, Arie VAN  Xe
WIJGERDEN, Cornelia VAN (x1931)   Xh
WIJGERDEN, Dirk VAN  VIIIi
WIJGERDEN, Gerrie VAN  XIu
WIJGERDEN, Hermina VAN (1870-1937)  Xe
WIJGERDEN, Jan VAN  VIIIb,4
WIJGERDEN, Jenneke VAN (1779-1802)  VIb,8
WIJGERDEN, Martijntje VAN  VIIIb,8
WIJGERDEN, Matthijs VAN (1826-1906)  VIIIb,4
WIJGERDEN, Sijke VAN (1848-1877)  VIIIi
WIJGERDEN, Teunis VAN  VIIIj
WIJGERDEN, Willemke VAN (1838-1913)  VIIIj
WIJK, Arie VAN  XIc
WIJK, Gerrit VAN  IXi
WIJK, Jenneke VAN (1859-1907)  IXi
WIJK, Judik VAN  VIIIk
WIJK, Maria VAN  VIIIg
WIJK, Maria VAN  VId,9
WIJK, Martijntje VAN (1897-1978)  XIc
WIJNEN, Cornelia VAN (1778-1821)  VIIIb
WILDERS, Johanna Elisabeth  Xq,1
WILLEMSTIJN, Hendrika  VIIIa,1
WILLIGEN, Cornelia VAN  VIc,1
WILLIGEN, Huibert VAN (1802-)  IXb
WILLIGEN, Maaike VAN (1836-1923)  IXb
WILLIGEN, Neelke VAN  Va,14
WINGERDEN, Johannas VAN (1839-1923)  IXh
WIT, Hendrika DE  Xr
WIT, Jannigje DE (1828-1898)  IXa
WIT, Jantje DE  IXa
WIT, Johannes DE  IXa
WITMER, Jenneke  IXe,1
WOERKOM, Aart VAN (1799-1877)  VId,8
WOERKOM, Jan VAN  VId,8
WOLF, Gerrit VAN DER (1854-)  IXu,1
WOLF, Jenneke Gerritje  Xf,10
WOLF, Pieter VAN DER  IXu,1
WOLFF, Maria Hendrica  IXm,2
WOOD, Grace Ruth (1902-1984)  XIi
YALDUA, Jodi Mae (x1978)   XIIIb
ZALM, Alida Wilhelmina VAN DER  IXu,1
ZALM, Dirkje VAN DER (1785-1831)  VIIId
ZALM, Gerrit VAN DER  VIc
ZALM, Gerrit VAN DER (1777-1833)  VIc,1
ZALM, Willem VAN DER  VIc,1
ZANT, Dirkje VAN  VIIIb,4
ZANTEN, Roelof VAN (-1862)  IXg
ZANTEN, Teuntje VAN (1834-1915)  IXg
ZEE, Adrianus VAN  VIId,2
ZEE, Adrianus VAN (1839-)  VIId,2
ZEE, Betty VAN (1919-)  XIIr
ZEEUW, Hendrik Arie DE (1894-1934)  VIII-l,6
ZEEUW, Sander DE  VIII-l,6
ZON, Aart VAN  Xf,10
ZON, Johannes Marinus VAN (1897-1989)  Xf,10
ZONNEVELT, Gerrit Janse  VIg
ZUIDAM, Jacomijna VAN  XIe
ZUIDAM, M VAN  Xf,4
ZWART, Cornelia DE (1737-)  VIdGegenereerd met Aldfaer 6.1 op 28 maart 2016 19:26:50 door Gerrit van der Beek